هیلاری خانم اشتباه می‌‌فرمائید

All-Iranians
by All-Iranians
15-Feb-2010
 

لطفا توجه فرمائید
وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داده که نظام سیاسی ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی حرکت می کند و این روند را خطری برای منطقه دانسته است. روز دوشنبه، 26 بهمن (15 فوریه)، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی در دوحه، پایتخت قطر، در بررسی شرایط و تحولات سیاسی در ایران، گفت که به نظر می رسد نظام سیاسی این کشور به سوی تسلط یک دیکتاتوری نظامی به رهبری سپاه پاسداران حرکت می کند

هیلاری خانم اشتباه می‌‌فرمائید ایران از بهمن پنجاه و هفت به دام دیکتاتوری افتاد و از خرداد گذشته تحت حکومت دیکتاتوری نظامی است


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
HollyUSA

Hilary khanom

by HollyUSA on

yeh khordeh befahmi nafahmi ta'kheer darand. What a disappointment she turned out to be.


Baharan

گام به گام به سوی دیکتاتوری نظامی

Baharan


تحلیل لیبراسیون درباره رویدادهای ایران

Link: //www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/////-5dc6d66930.html


Baharan

Good to know

by Baharan on

Thank you for the post