تحقیقی شاعرانه در مورد مرکز عالم


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
15-Dec-2011
 

 

 

در مورد مرکز عالم ، تحقیقات شاعرانه ای وجود دارد:

١
زیبدت روز تماشا و شراب
زهره خنیاگر و ماه نو جام
گر به انگشت ذکا بنمایی
نقطه چون جسم پذیرد اقسام
ور در آیینهٔ خاطر نگری
دهد از راز سپهرت اعلام
مرکز عالمی از غایت حلم
هفت اقلیم ترا هفت اندام : انوری
//ganjoor.net/anvari/divan-anvari/ghaside-anvari/sh131/

٢
باد مسعود و همایون خلعت شاه جهان
بر وزیر جم سریر کامکار کامران
آصف اعظم مهین دستور خاقان عجم
مرکز عالم گزین معیار پرگار جهان : محتشم کاشانی
//ganjoor.net/mohtasham/divan-moh/ghaside-moh/sh65/

٣
داشتم با یار جانی خلوتی
گوش عالم کر، چه شیرین صحبتی

آنکه رو گردانَد از خورشید و ماه
مشتری را می کند پول سیاه

آنکه با پروین نمی گوید سخن
سر نهاده بود بیخ گوش من

جانش از هر پوششی آزاد بود
تن هم آری، لخت مادرزاد بود

گفت و گوی ما سکوتی دلنشین
دستهامان ، واژه‏های آتشین

هر دو ساکت، های‏و‏هوئی داشتیم
رفت و آمد، زیر و روئی داشتیم

گاه بر پشت هم و گه رو به رو
گاه نوبت از من و گاهی از او

جوشش جان بود در پاتیل تن
هر بدن می سوخت از دیگر بدن

جستجوگر بود لب، شیرین و شور
بوسه می‏بخشید بر نزدیک و دور!

قطره‏ها بر جانمان همچون زره
پهلوان بر پهلوان خورده گره!

گاه تانگو، گاه کشتی، گه شنا
خوش مبارک بود بر ما این زنا

حجت الاسلام کو ، تا حظ کند
با وجب ، طول زنا را گز کند

آیت الله‏آ! ببین برنامه را
روی این الگو بپیچ عمامه را!

روز محشر هم خودت هستی گواه
من نرفتم پیشتر از ختنه‏گاه

از همان بالا ببین احوال من
فاصله محفوظ ، بالاغیرتاً

سر چو پیش آری برای جست و جو
میرود ریش تو در ..نم فرو

خب، کجا بودیم؟ بر روی تشک
گُر گرفتیم از حرارت ، خوش خوشک

داغ و داغ و داغ و داغ و داغ و داغ
دل به دریا، سر به صحرا، گل به باغ

این طرف، حالا برو، حالا بیا
اون طرف، پائین برو، بالا بیا

در چنان هنگامه ی بی قال و قیل
زنگ زد در جیب شلوارم موبیل!

اَه! پدرسگ پس چرا خاموش نیست؟
همسر من؟ شوهر تو!؟ زنگِ کیست؟

انهمه برقی که از هر دو پرید
سازمان برق شاید میخرید!

بود چون شلوار من در آن کنار
یار سوی خود کشیدش، گرم کار!

داد گوشی را به دستم نازنین
کنجکاو و دلخور و قدری ظنین

وقت را باید نمی کردم تلف
دوستی فیزیکدان بود آنطرف!

دوستی که هر سوالی داشته
عالِم عالَم مرا پنداشته

گفت: ناصر، پرسشی علمی مراست
مرکز دنیا تو میدانی کجاست؟!

توی اینترنت جهان را گشته ام
زیر و روی کهکشان را گشته ام

سایت ها را سرچ کردستم زیاد
هیچ سرچ-اینجین جوابم را نداد

حرفی از آن توی گوگل-ارث نیست
حاصلم جز خستگی و حرص نیست

چیست روی نقشه ی جغرافیا
طول و عرض مرکز دنیای ما؟

گفت: در صد تا کتاب فلسفه ...
قطع کردم حرف او گفتم: خفه!

گر بدانستی که هستم در چه حال
کی مزاحم می شدی با این سوال

نیستم جان تو الان پشت میز
بلکه لختم، شق و رق‏ام، نیم خیز

روی کوهم، روی ابرم، روی موج
برترم، بالاترم از هرچه اوج

مستم و مشغول و عیشم کامل است
دست، سرچ-اینجین و تخمم گوگل است

گفت: پس من گوشی اکنون می نهم
گفتمش: نه، پاسخت را می دهم:

تا میسر باشدم دیدار یار
این منم مبنای هر نصف-النهار

تا که می سوزم در این آتشفشان
این منم کانون ذوب کهکشان

تا که می چرخم به دور خود چنین
غافلم از چرخش ماه و زمین

تا که این بالانشین زیر من است
مرکز عالم سر .. ر من است! ناصر فریمنی
چهارشنبه  ۲٣ آذر ۱٣۹۰
//www.iran-chabar.de/printfriendly.jsp?essayId=42394

نظر شما چیست؟

xxxxxxxx

 


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

Jenab Hooshang Tarreh-Gol

by All-Iranians on

Thank you for the link. You may also like this poem

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما نه تو خوانی ونه من


All-Iranians

جناب دیوانه

All-Iranians


تشکر . کاملاصحیح می فرمایید شعر جناب ناصر فریمنی مفرح ذات است  که گفته اند:
ای جماعت جمع شوید و حظ کنید
زین شِکَر در شعر نغزِ ناصری


default

The center of the world according to this little movie is

by Hooshang Tarreh-Gol on

where polite company can't mention in public.

And as vulgar as it might sound, it's pretty close to the truth.

We all come from there, and want to get back there as much as possible (male of female).

So, Divaneh jaan we should all change the direction of our prayers and adjust to the new strategical positioning as decreed by tis little movie.

The Center of the World

//www.youtube.com/movie?v=L7GtcCYd0HA&ob=av1e...


divaneh

خدا را شکر که مرکز عالم پیدا شد

divaneh


از حالا همه به طرف مرکز عالم نماز بخوانید.

با سپاس از همه ایرانیان گرامی برای این مجموعه و بخصوص شعر ناصر فریمنی که مفرح ذات است.


All-Iranians

بهترین مرکز عالم

All-Iranians


 

با اجازه ی جناب ناصر  فریمنی
بجای قسمت آخر شعر ایشان

گفته اند بر آنکه کارش جستجوست
مرکز عالم، همینجا پیش توست
گر که کاوش کرده ای از بهر آن
بهترین اش، لابلای ناز اوست


All-Iranians

Jenab Dr Nouri

by All-Iranians on

Thanks. You may also like this

 //ganjoor.net/anvari/divan-anvari/ghaside-anvari/sh131


M. Saadat Noury

که اصل مرکز دور محیط است

M. Saadat Noury


بر آن رخ نقطه‌ی خالش بسیط است
که اصل مرکز دور محیط است
از او شد خط دور هر دو عالم
وز او شد خط نفس و قلب آدم
از آن حال دل پرخون تباه است
که عکس نقطه‌ی خال سیاه است
ز خالش حال دل جز خون شدن نیست
کز آن منزل ره بیرون شدن نیست 
شیخ شبستری


All-Iranians

در جستجوی مرکز عالم

All-Iranians


مکانیک مدارهای فضایی، در جستجوی مرکز عالم
//www.spacescience.ir/ShowPost.aspx?Post=0000133


All-Iranians

جناب انگلوفیل

All-Iranians


تشکر .  محتشم کاشانی گوید

مرکز دایره‌ی عالم از آن مانده به جا
که تو پرگار درین دایره می‌گردانی
صیت این دولت بر صورت از آن است بلند
که تو صاحب خرد این سلسله می‌جنبانی
تیغ رانی شده ممنوع که بر رغم زمان
تو در اصلاح جهان تیغ زبان میرانی


anglophile

حافظ گوید

anglophile


         

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

 

عشق داند که در این دایره سرگردانند


All-Iranians

Center of the universe

by All-Iranians on