امام مقوایی و کلمه ی تاریخی هیچ


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
03-Feb-2012
 

 

درست سی و سه سال پیش مقارن با همین ایام ، مسئولین شرکت هواپیمایی "ایرفرانس" بدستور اربابان و ما بهتران ، "آقا" را برای تشکیل حکومت باصطلاح اسلامی روانه ی ایران کردند. وقتی در فضای بین پاریس و تهران از او سئوال شد "بابت رفتن به ایران چه احساسی دارید؟"، "اقا" بیدرنگ آن کلمه ی تاریخی "هیچ" را به زبان آوردند!!!

رباعی
این امام، زابتدا، مقوا بود
به غلط، بین اهل تقوا بود

چونکه پرسیده شد ز احساسش
هیچ حسی در او، نه پیدا بود
همه ی ایرانیان

اینهم شاهد شعر همه ی ایرانیان، از محمد جلالی چیمه (م. سحر) شاعر متهور ایران:

ای مقوا رسیده ای از راه
نکند بازگشته ای از ماه؟

اگر از ماه می رسی به وطن
ای مقوا بیا دمی به سخن

اهل ایران در انتظار تو اند
کُشتهء جام ِ زهر مار تو اند

به طرفدار عام یا خاصت
بگو این لحظه چیست احساست؟

ای مقوا بیا بجنبان لب
بیست سال است و شیعیان هرشب ،

چشم برماه و مرقدت دارند
یک کلام از لبت طلبکارند

ای سفرکردهء مقوایی
با چه رویی ز ماه می آیی؟

خانه خوب و تمیز می بینی؟
اهل ِ دین را عزیز می بینی؟

همدمانت هنوز برکارند
یا به قعر لجن گرفتارند؟

عاشقانت هنوز در شوقند
یا سر و دست و پای در طوقند؟

تیغ اسلام آبداده شدَه ؟
دولتش بر زمین پیاده شدهَ ؟

سگ و گرگی در این حوالی نیست؟
دست سگ ها به عکس عالی نیست؟

با ولی فقیه روحانی
شده است آب و برق مجانی؟

معنویت نشسته در دلها؟
نیست اسلام شغل قاتل ها؟

دین به انسانیت کمک کردهَ؟
آرد اسلام را الک کردَه؟

خر محروم و گاو مستضعف
خوش از آن آخور تو خورده علف؟

ای مقوا چرا شدی کر و لال؟
نظم اسلامی ات ز بیت المال،

راه بسته ست عیب و علت را؟
ریشه کن کرده فقر و ذلت را؟

خاکِ اُم ّالُقرات پاک شده
فسق و فحشا به زیر خاک شده؟

ای مقوا امام این شهری
نکند گنگ و لال از آن زهری؟

جام تلخی که جنگ نوشاندت ؟
کفن از جنس ِ ننگ پوشاندت ؟

ای مقوا زبان به کام نگیر
به ریا راه بر کلام نگیر

توامامی و راحلی بودی
رهبر پیر و عاقلی بودی

راه بردی به رستگاریمان؟
تا نگیرد کسی سواریمان؟

اُمتت را به سبک امت لوط
دادی آخر نجات از طاغوت؟

مسلمین را به عرش آوردی
آب کوثر به جامشان کردی؟

ای مقوا امام ماه نشین
که فقیهی به تخت شاه نشین؛

به مریدان عام یا خاصت
بگو این لحظه چیست احساست؟

لیک لب بستهء مقوایی
غیر هیچش نبود آوایی

کار اسلام ، پیچ در پیچ است
اولش هیچ و آخرش هیچ است

//asre-nou.net/php/view.php?objnr=19232

نظر شما چیست؟

*******


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

Jenab Divaneh

by All-Iranians on

Thank you for your visit and your thoughtful comment. You may also like to view this: //iranian.com/main/blog/all-iranians-25


divaneh

مجازاتهای جهنم

divaneh


از مجازاتهای جهنم یکی هم این است که آدم را اتو می کنند.

شعر محمد جلالی چیمه خیلی باحال بود.


All-Iranians

Jenab Vildemose

by All-Iranians on

Thank you for your visit and your excellent input. You may also like to view this: //iranian.com/main/blog/all-iranians-47


vildemose

 with Khamenei now more

by vildemose on

 with Khamenei now more openly mocked, cursed and thoroughly loathed by plunging the country into further rack and ruin, maybe his future photo opportunity will soon be immortalised in a prison cell.

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.


All-Iranians

بیشتر

All-Iranians


روح منی مقوا
بت شکنی مقوا

وای اگر مقوا حکم جهادم دهد
کیسه مشمی نتواند که جوابم دهد

خونی که در پای ماست
هدیه به مقوای ماست

 //www.khodnevis.org/persian/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/16520-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html


All-Iranians

Jenab Maryam Hojjat

by All-Iranians on


Maryam Hojjat

Great & Most Meaningful Poems

by Maryam Hojjat on

To Explain all aboyt This Gholabi emam.