انتخابات در ایران از دیدگاهی شاعرانه


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
01-Mar-2012
 

 

در صحنه ی نمایش سراسر کمدی انتخابات در ایران ، شعرهای زیر بسیار خواندنی است:

من رأی می دهم به الاغی که قبل ازین
او را الاغ های دگر رأی داده اند

افسار او کشیده و آورده اند پیش
پالان بادکرده به پشتش نهاده اند

ریشی دراز بر زنخش بسته اند و بند
از پوزه اش به هرزه دُرایی گشاده اند

من رآی می دهم به سگ زرد یا شغال
کاین هردو تخم یک خر و یک خانواده اند

این رأی من وظیفهء تاریخی من است
وز روشنای رأی من این خانه روشن است

سی سال رأی داده و خر برگزیده ام
وینگونه استراتژی من مدون است

من رأی می دهم که شود رهنمای خلق
گرگی که در کمین و امینی که رهزنست

محجورم و صغیر م و در کشتزار دین
خارم خلیده در دل و خاکم به خرمن است

تا کاروان به شبرو دین واسپرده ایم
خوشبخت خیل رهزن و بیچاره میهن است
محمد جلالی چیمه (م. سحر)
//asre-nou.net/php/view.php?objnr=19737

آفت زده این باغ ، ببینید کجایید
یکبار دگر لشگر این شعبده هایید
دستی بده ای هموطن غرق تماشا
وقت دگری نیست که از خواب درآیید
هر بار که بازیگر این معرکه گشتید
گفتند و نوشتند ، براین شیوه رضایید
این معرکه ، توهین به شعور همگان است
ظلم و خفقان است اگر نوش نمایید
بی رأی شما مهره همانست که باید
بازیگر تصویر حماسیش چرایید ؟
تحریم چنین است که در خانه بمانید
بهتر که نباشید و به تصویر نیایید
خلوت چو شود کوچه و بازار و خیابان
دیگر نتوان گفت ، هوادار شمایید
داریوش لعل ریاحی
//www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=43901

نظر شما چیست؟


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

Jenab Dr Nouri

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for the posting a very thoughtful poem. You may also like to view this

Where is my vote?  //a402.idata.over-blog.com/1/14/43/25/gazaha/header.gif


All-Iranians

شعر هوشنگ ابتهاج : انتخابات ایران

All-IraniansM. Saadat Noury

دست از این قیل و قال بردارید

M. Saadat Noury


 

آوخ از محنت و عنای شما
 وای از رنج و ابتلای شما
 به رخ خلق باب فتنه گشود
 مجلس شوم فتنه‌زای شما
 بی‌بها مانده‌اید و بی‌قیمت
 زآنکه رفت از میان بهای شما
 دست از این قیل و قال بردارید
 نه اگر بر خطاست رای شما
ملک‌الشعرای بهار


All-Iranians

اطلاعيه انتخاباتي هادی خرسندی

All-Iranians


نه من ديگر به اکبر ميدهم رأي
نه بر کانديد رهبر ميدهم رأي
نه بر سردار و نه غير نظامي
نه بر اصحاب منبر ميدهم رأي
وگر شرکت کنم در انتخابات
به شخص خود،به اين خر ميدهم رأِِِِِِي

 


All-Iranians

Jenab Ahang1001

by All-Iranians on

Thank you for your visit and your fantastic note. You may also like to view this

این صندوق ها بوی خون و شلاق و شکنجه می دهند

//www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=44023


ahang1001

من با رای دادن خیلی موافقم

ahang1001


همگی بروید و رای بدهید...خوباش رو انتخاب کنید

  عمامه بسران را انتخاب کنید...ترجیحا عمامه سیاه چون از نسل تازیانند..و شیوه شیر شتر  و سوسمار

خوردن را نیک میدانند


All-Iranians

از زبان انتخابات ايران، شعری از ويدا فرهودی

All-IraniansAll-Iranians

Jenab Roozbeh

by All-Iranians on

Thank you for your visit and the poem. You may also like to view this

شعر جالبی در مورد انتخابات در ایران

//www.youtube.com/watch?v=lPkferIPmrg


Roozbeh_Gilani

شعر مرحوم ميرزاده عشقی

Roozbeh_Gilani


بعد از اين بر وطن و بوم و برش بايد ريد
به چنين مجلس و بر کر و فرش بايد ريد

به حقيقت در عدل، ار در اين بام و درست
به چنين عدل و به ديوار و درش بايد

ريدآن که بگرفته از او تا کمر ايران گه
به مکافات، الا تا کمرش بايد ريد

پدر ملت ايران، اگر اين بی پدر است
به چنين ملت و گور پدرش بايد ريد

به مدرس نتوان کرد جسارت اما
آنقدر هست که بر ريش خرش بايد ريد

اين حرارت که به خود احمد آذر دارد
تا که خاموش شود بر شررش بايد ريد

شفق سرخ نوشت آصف کرمانی مرد
غفر اله کنون بر اثرش بايد ريد

آن دهستانی تحميلی بی مدرک و لر
بهر اين ملک، به نفع و ضررش بايد ريد

گر ندارد ضرر و نفع مشيرالدوله
از نوک پاش الی فرق سرش بايد ريد

گر رود موتمن الملک به مجلس گاهی
احتراماْ به سر رهگذرش بايد ريد