دعوت نامه ای برای بازگشت آنها که دوستشان داریم

All-Iranians
by All-Iranians
23-May-2012
 

 

 

در این سایت ، خیلی دوستان مانند سعید امین ، آ ری سلیتز ، سوری ، دکتر سعادت نوری ، فرح روستا ، مریم حجت ، او رنگ ، آ ناهید ، دیوانه و ٠٠٠ غائب اند. این شعر بمنزله ی دعوت نامه ای است برای بازگشت افتخار آفرین ایشان

ای دوست ، کجا رفتی
تنها مگذار ما را
با آن قلم شیرین
مشعوف بدار ما را
بی تو نشود دل، خوش
ماییم پریشانا ، ماییم پریشانا ...

از دوستداران ، تقاضا می شود در قسمت کامنت، این دعوت نامه را تایید فرمایند. تشکر


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

Thanks

by All-Iranians on

All-Iranians thank all people who either only viewed this blog of ivitation or those who also wrote very impressive comments.


Shazde Asdola Mirza

The rise and fall of Iranian mood ... and Iranian.Com

by Shazde Asdola Mirza on


Siavash300

Missing people

by Siavash300 on

Houshang Tare Gol, Mash Ghasem, Disenchanted, Rahmanian,  lily tiger, samsam all were being missed  even though they were not agree with me and cursed me sometimes, but hey they are my country men/women and I respect their opinions. Disenchanted was very young and I wish he/she comes back. I remember Disenchanted didn't know Forogh Farokhzad. I wrote some of Forogh's poems for Disenchanted. Administrtion, please allow Disenchanted comes back. Thanks bunches. 

    More important than anybody else were Vield prophet of khorasan, Farah Rosta and Onlyiran. They were well educated and great contributers to this site. I really enjoyed reading their write ups.


Azarbanoo

Dear All Iranian

by Azarbanoo on

Iam M.H. (changed name).


Azarbanoo

Dear All Iranian

by Azarbanoo on

Thanks, I am here.


divaneh

Dear All Iranians

by divaneh on

I am here and am still contributing although not as much as before due to the changes in work and personal life that has left me with very little time since the beginning of the year.

I was glad to read a new story from multiply talented MPD today that has been absent for some time. I also miss the creative writings of Ari, the good humour of Aghadaryoosh and good story telling of Flying Solo. I miss many others including Monda, Mash Ghasem, Majid, Samsam, Mehman who have either been knifed by admin or just got bored and left.


First Amendment

...

by First Amendment on

Anglo missing FR..........che harfaa?!! ;)


Anahid Hojjati

Thanks All-Iranians

by Anahid Hojjati on

I have been writing blogs and commenting recently. Although I am not commenting as much as before. Thanks for the mention.


Soosan Khanoom

In truth

by Soosan Khanoom on

In truth everything and everyone
Is a shadow of the Beloved,
And our seeking is His seeking
And our words are His words...
We search for Him here and there,
while looking right at Him.
Sitting by His side, we ask:
'O Beloved, where is the Beloved?'

 

rumi  Orang Gholikhani

لطف دارید

Orang Gholikhani


لطف دارید من هنوز شعرهایم را چاپ میکنم ولی درست میگوئید دیگر کسی پیغام نمیگذارد

قربانان

اورنگ


All-Iranians

OK Jenab-e Soosan Khanoom

by All-Iranians on

And Tigr Lily, Disenchanted, Rahmanian, Mash Ghasem and many more....


Faramarz

ای نامه كه میروی به سویش

Faramarz


 

 

ای نامه كه میروی به سویش

از جانب ما ببوس رویش

البته دیده و بوسی خواهر برادری!

 

اینهم نظر سعدی:

امروز در فراق تو دیگر به شام شد
ای دیده پاس دار که خفتن حرام شد

بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند
کز رقت اندرون ضعیفم چو جام شد

افسوس خلق می‌شنوم در قفای خویش
کاین پخته بین که در سر سودای خام شد

تنها نه من به دانه خالت مقیدم
این دانه هر که دید گرفتار دام شد

گفتم یکی به گوشه چشمت نظر کنم
چشمم دور بماند و زیادت مقام شد

ای دل نگفتمت که عنان نظر بتاب   
اکنونت افکند که ز دستت لگام شد

نامم به عاشقی شد و گویند توبه کن   
توبت کنون چه فایده دارد که نام شد

از من به عشق روی تو می‌زاید این سخن
طوطی شکر شکست که شیرین کلام شد

ابنای روزگار غلامان به زر خرند
سعدی تو را به طوع و ارادت غلام شد

آن مدعی که دست ندادی ببند کس
این بار در کمند تو افتاد و رام شد

شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام
جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد   


Soosan Khanoom

Is this a cry for attention? Have you been ignored lately?

by Soosan Khanoom on

Oh come on !!! Anahid , divaneh, Dr. Nouri, Orang, Souri ??? They are here and pretty much commenting ..Wasn't that Anahid commenting on your blog yesterday?  R you serious with this list? 

What about Tigr Lily, Disenchanted, G,Rahmanian, and Mash Ghasem and many more who  have been banned by Ayatoallah Admin?   

 

 


anglophile

I support you whole-heartedly

by anglophile on

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صد بار اگر توبه شکستی باز آ

 

 

 

 

 

 

 

 

ابوسعید_ابوالخیر