پیکر

Anahid Hojjati
by Anahid Hojjati
04-Feb-2011
 

 

 


اگر کسانیکه به دست جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت سیاسی , اخیرأ اعدام شده اند , پیامی داشتند ,شاید این می بود:

 

پیکر

وقتی دشمن از تنِ مردهُ من می نویسد

جسدم , من جسدم

وقتی دوست از تنم با یادِ اشتیاقم می نویسد

پیکرم , من پیکرم

به حالِ این تن مرده چه تفاوت دارد ؟

تو بخوانی پیکرْ تنِ من یا یک جسد ؟

در هر دو صورت , مرده ام من , رفته ام

و شما زندگان باید

«یک تن به ز صد تن» کنید

چرا که این دشمن ,

دشمنِ تن , فکر و جان است

آناهید حجتی


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Anahid Hojjati

Ahang jan, thanks for reading and also for your poem

by Anahid Hojjati on

Ahang jan, thanks for reading my poem and for including your poem. Your anger is justified like all of us who are angry with criminal IRI.


ahang1001

..و اگر از من میپرسی

ahang1001


این جلادان اسلامی

از سیاه گرفته تا سبز

از عبا بدوش گرفته تا عمامه بسر

از مسلمان نیمه ناب گرفته تا مسلمان ناب

از شش امامی گرفته تا دوازده امامی

از سنی گرفته تا شیعه منتظر ظهور

سر و ته یک کرباسند.