پیام نوروزی من امسال این است

پیام نوروزی من امسال این است
by Anahid Hojjati
20-Mar-2012
 

 

من امروز فکر بوسه نیستم
نمی خواهم سرایم , فرهاد شیرین ببوسید
نمی خواهم نویسم , کس بغل کرد دیگر کس
شود آن دنبال با , سپس فهمید او بود ناکس
نخواهم یک شعر عاشقانه  
بگویم به لیلی 
 تو دانی مجنونست دیوانه 

دوباره آغاز بهارانست
 زیربار تبریک زایید ای میلم
 شکر را در فیسبوک ,
زیاد از عید نگفتم حال ندادم
به این ایرانیان اکنون بگویم
« ز تعارف کم کنید , مبلغ ندارم
تو که پشت این و آن بوسی
هیچ اندیشیدی
همین چاپلوسیهامان ,
 بی اصولی سست بودن , بدبختمان کرد
پیام نوروزی من امسال این است
شما ایرانی هستید 
هدفدار باشید و مغرور
 و نیزامسال کمتر بمالید .»

 

آناهید حجتی

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Anahid Hojjati

Thanks Ahang jan

by Anahid Hojjati on

Happy New Year. I hope this new year is a great year for you. Yes, Divaneh's comment was helpful to the readers. Thanks for all your posts and for reading this poem chandbar and commenting.


ahang1001

آناهید عزیز

ahang1001


زیبا...بود چند بار خوندم...تا بفهمم خوشبختانه...جناب دیوانه...توضیح خط آخرش را دادند...که از ایشان هم ممنونم شیرین


Anahid Hojjati

thanks Bavafa

by Anahid Hojjati on

i hope you have a year filled with health, happiness, climbing and flying. thanks for your visit to my blog.


Bavafa

A well wish to you and your family Anahid jaan..

by Bavafa on

With the hopes of a great new year, with lots of happiness, health and wealth for you and your loved ones.

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


Anahid Hojjati

majnoon ghalat kardeh divaneh bashad

by Anahid Hojjati on

that is a good one divanh jan. thanks for your comment.


divaneh

می مالم پس هستم

divaneh


نوروزت به شادی آناهید جان. خیلی خوب گفتی اما این افراد عوض نمی شوند و با شعار "می مالم پس هستم" لبشان به مخرج رهیر است و دستشان به مالیدن اسافل ایشان و بقیه دزدها مشغول. و تا یادم نرفته، مجنون غلط کرده دیوانه باشد. 


Anahid Hojjati

thanks Dear MM

by Anahid Hojjati on

for reading my poem and commenting.


MM

no kisses from me, but happy Nowruz, nonetheless.

by MM on

please don't let IC comments bog you down.  :-)

and keep writing poems.


Anahid Hojjati

Thanks Azadeh jan for your comment, Happy Nowruz to you too

by Anahid Hojjati on

I did make some changes before I saw your comment and after reading yours, I made the change that you wrote about. I am hoping that the new version is still bitter enough :).


Azadeh Azad

LOL! Great poem!

by Azadeh Azad on

Such an honest and bitter poem, Anahid.

Do separate "Shak" and "raa" before your poem is featured. It took me a while before I could figure out what "shokra dar Facebook" meant :-)).

Happy Nowruz,

Azadeh