جهان دیگری بسازیم

Arash Chanani
by Arash Chanani
25-Sep-2008
 

به نظرم، سرود بسيار زيبايي­ست. اما اي كاش خانم­هايي كه آن را اجرا كرده­اند، به جاي لحني غمگين، لحني حماسي مي­داشتند. البته شايد اشكال از تنظيم­كننده­ي آهنگ باشد، نمي­دانم. اما اين را به خوبي مي­دانم كه حماسي بودن، از وي‍ژگي­هاي جنبشي چون جنبش زنانست؛ پس سرود آن هم بايد، اين ويژگي را داشته باشد.

***

جوانه می­زنم
به روی زخم بر تنم
فقط به حکم بودنم
که من زنم، زنم، زنم

چو هم صدا شویم و
پا به پای هم رویم و
دست به دست هم دهیم و
از ستم رها شویم

جهان دیگری
بسازیم از برابری
به هم دلی و خواهری
جهان شاد و بهتری

نه سنگ و سارها
نه پای چوب دارها
نه گریه های بارها
نه ننگ و عارها

جهان دیگری
بسازیم از برابری
به هم دلی و خواهری
جهان شاد و بهتری


Share/Save/Bookmark

Recently by Arash ChananiCommentsDate
پري چهرگاني كه تاب مستوري ندارند
1
Oct 04, 2008
گام اول، گام دوم
-
Oct 02, 2008
خدا صبرتان بدهد
-
Sep 22, 2008
more from Arash Chanani
 
default

Is this a song?

by Reza K. (not verified) on

What ladies are you refering to?
Where are they?
Koja meesheh navaresho khareed?
bahaleh?

Please elaborate.

(dar zamn, heechchchcheeeee, beh maa keh reseed meekhan in donya ro beh ham bezanan, yekee deegeh besazan; labod too oon,meereh too pacheh eh ma mard ha! basheh aib nadareh.khanooma razee bashan,ma harfee nadareem!)