نوروز و کهنه روز


Share/Save/Bookmark

نوروز و کهنه روز
by Ari Siletz
18-Mar-2012
 

از طرفی‌ می‌گوییم "نو"روز و از طرفی‌ میپرسیم که که طبیعت چه چیزی به ارمغان آورده که بهار پیش موجود نبود. آیا امسال ماهی‌ قرمز بال در آورده و یا هفت سین هفتاد سین شده؟ اگر اولِ بهار را به مناسبت بازگشت زمین به حالت تازگی جشن میگیریم پس چرا به این سنت نمیگوییم "جوانروز؟" زیرا که "نو" به مفهومی‌ عمیق تر نه فقط تازگی را می‌رساند بلکه مفهوم "اولین بار" را نیز در بر دارد. حرف آخر اینکه "اولین بار" با "تکرار مکررات"، یعنی‌ سنت، آبشان در یک جوب نمیرود. و هر سال که بساط هفت سین چیده میشود این عذاب به سراغ منتقد هنری میاید که چرا در میان نماد‌های دوبارگی نمادی برای تحول و "اولین باری" موجود نیست.

حالا این نماد چه میتواند باشد؟ یادتان هست که وقتی‌ گرمافون خدا بیامرز از ۴۵ دور به ۳۳ دور همگون شد کرد چه مشکلی‌ برای هواخواهان ویگن، گوگوش، ایرج و... ایجاد شد؟ بله، تمام آن صفحه‌های ۴۵ دوری که جمع آوری کرده بودیم دیگر نمی‌شد با گرامافون‌های جدید نواخت. سوراخ ۴۵ دور به محور ۳۳ دور نمی‌خورد. چاره این شد که در سوراخ صفحه ۴۵ دور فُلانَکی بتپانیم تا آن سوراخ را با محور ۳۳ دور سازواری دهیم.

این فُلانک زیبا که شباهت چشم گیری به مارپیچ سه گانه باستانی نژاد سِلتی دارد منظور تحول را به خوبی‌ می‌رساند، ولی‌ نه هر تحولی‌، بلکه تحولی‌ که گذشته و آینده را به سازگاری دعوت را می‌کند.

مارپیچ سه گانه سِلتی نمادی است از دریا، خشگی، و آسمان. هفت سین نوروز نماد آسمان را کم دارد. دور زمین از دریا به خشگی و از خشگی به دریا میرسیم، پس کی‌ به آسمانها بپردازیم که انتهایی ندارد و هیچگاه به بازگشت قناعت نمیکند؟

خوشبختانه اینروزها فُلانک ۴۵ دور استفاده‌ای جز در هنر جواهر آلات ندارد و نوع طلایی آنرا می‌توان یافت. هم نمادی است برای تحول ملایم، و هم حسرت دوران طلایی گذشته راکمی تسکین می‌دهد. خوب گفتیم منتقد هنری، نگفتیم هنرمند. خودتون هرچی‌ خواستین به هفت سین اضافه کنید!

و در ضمن، نوروز همگی‌ پیروز.


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
Ari Siletz

Ahang, HFB

by Ari Siletz on

Ahang: I like Christmas trees too and for the same reason. Each year the gifts reflect the current state of affairs. New toys, new fashion, new books, music... And in the center is the evergreen that stays the same "forever." Fantastic symbolism! By the way, I follow the tradition of buying live trees and finding a place to plant them after Christmas.

 

HFB: You catch the idea of this blog clearly. It certainly is a new and one-and-only spring. My ghor is that there is no Haftsin symbol to make this most important point. A bit kidding about the 45-33 RPM adapter,  but some symbol of escape from the cycle is needed. Perhaps one stalk of sonbol can be trimmed into the shape of a spiral, which is cyclical yet ascending.  Or whatever represents "first time" or "progress" to the haftsin artist

 


Hafez for Beginners

Hafez's Take:

by Hafez for Beginners on

 

Ari

My first reaction was to remind you that even though the Spring repeats exactly, as your nice piece says, this is the one and only 1391 (or 2012, or 2571.) It will never be Spring 1391 again

My second contribution would be something you might enjoy from Hafez. (By the way, I've tried to explain your "Beloved" question in the Hafez Blog.) It's up to you, accorging to Hafez, to create the Spring of Your Life, as otherwise, the Spring in nature comes and goes, just as you say

بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال

چو نسرین صد گل آرد بار و چو بلبل هزار آرد 

Seek the Spring of Your Life, as otherwise ....

This world adorns us with bounteous flowers and feathered creatures with each passing year 

Now what constitutes that "Spring of Life" is up to the individual to decipher - I think your love for those musicians for example, rather than the gadget that kept their music alive - keep playing the music and Happy No-Rouz


Hafez for Beginners

Unique Year

by Hafez for Beginners on

Ari: We also say "New" YEAR in English. Interesting, thought provoking piece - and here's my two cents: Yes, like you say, the spring comes back every year, this isn't a new spring. But this is the one and only 2012, or in Iran's case 1391 or 2571. It is the one and only, the very first or "avalin bar" that we are stepping into 1391, right? That's the beauty of it. The same spring that comes back each year like you say - but a "new", not to be repeated year in of itself, each year.


ahang1001

راستش من تا

ahang1001


راستش من تا حالا یادم نمیاد که سفره هفت سین پهن کرده باشیم

نه خونه ما و نه خونه مادر و پدر بزرگم....درخت کاج کریسمس را دوست داشتم  نه بخاطر خود درخت

بلکه بخاطر هدیه ها با بسته بندی های رنگارنگ که زیر درخت میگذاشتند

از نوروز چیزی که بیاد دارم سبزه بود که سبز میکردند...که به خانه نشاط میبخشید

از سوی دیگر فکر کنم که نو روز  یکی از کمترین جشن هایی باشد که مذهبی نیست

بطور مثال بزرگترین جشن ترک ها عید قربان است...که در خیابان ها خون بپا میکنند...امیدوارم که دیگر این نوروز ایرانی را حذف نکنند.

ببخشید یخورده بی سر و ته نوشتم...

بهار خوشی را آرزومندم برای همه

شیرین