لیلا فروهر - نوروز

Atessa1
by Atessa1
26-Mar-2010
 

عاشقان هر روزتان نوروز باد، عاشقان نوروزتان پیروز باد، عاشقان ایران مان
جاوید باد ، بر سرش گل سایه از خورشید باد


Share/Save/Bookmark

more from Atessa1