ما مرد نیستیم


Share/Save/Bookmark

ما مرد نیستیم
by Azadeh Azmoudeh
06-Aug-2008
 

نصرت رحمانی

 ما مرد نیستیم که اسبیم
 اسبیم ، چوبین ، میان تهی
انباشته در شکم خود
 انبره مردهای تیغ آخته ای را
 این تیغ بر کفان
 اندیشه های ماست
 اندیشه های ما
 بگذار تیرگی
در بند بند شهر بپیچید
 ما مرد نیستیم که اسبیم
 اسب شهر تراوای
 مردان تیغ بر کف و کف بر لب
 آرام در نهفت ضمیر ما
 در انتظار نشسته اند
 تا شهر گم شود
 در دودنک شب
 و فاجعه به نطفه نشیند
بگذار تیرگی
 در بند بند شهر بپیچذ
تا این حرامیان
از جان پناهشان به در ایند
 چون سنگ دانه های گلوبند ، بند گسسته
 در شهر شب گرفته بپاشند
 ما مرد نیستیم که اسبیم
چوبین
 ما اسب نیستیم
چون کژدمیم در دم زادن به انتظار
تا
 نوزادهایمان
زهدان به نیش سهمنک شکافند
وین شهر را
 از شش جهت بیالایند
 هر چند
 اندیشه های مان در زاد روز خویش
 لاشه ما را
 باید به طیف شب بسپارند
 باشد که این دیار
 در زیر حکومت کژدمها : اندیشه های ما
ترویج پاسداری فاجعه ها گردد
بگذار
 بگذار
 بگذار
در بند بند شهر بپیچد
هر چند
 هر چند
 هر چند
 ما مرد نیستیم
 ما مرد نیستیم

نصرت رحمانی


Share/Save/Bookmark

Recently by Azadeh AzmoudehCommentsDate
Pro-choice, Man Advocate, or Feminist?
4
Oct 25, 2008
What a Small World II !
1
Oct 19, 2008
What a Small World!
-
Oct 04, 2008
more from Azadeh Azmoudeh
 
Azadeh Azmoudeh

change your vision.

by Azadeh Azmoudeh on

As you know, dear Abarmard, the poet is a man! But, I can't agree more:)

hazratee

How about we are not Iranians?

by hazratee on

That I think has more substance.


default

Thank you

by Woman (not verified) on

Abarmard, for pointing out this important oversight!


Abarmard

بايد كه ديد ما عوض شود

Abarmard


ما مرد نيستيم بايد تبديل شود به ما آدم يا انسان نيستيم. زن و مرد با هم!