ببینیدعنتری نژاد برای ادای احترام دستش را کجا گذاشته

ببینیدعنتری نژاد برای ادای احترام دستش را کجا گذاشته
by Babak Khorramdin
19-Aug-2009
 

احترام به زنان از دید ا.ن. یک عکس گویاتر از هزار مقاله است!
حالا یا برای ادای احترام است و یا برای پیشگیری از حملات خانمها به نقطه حساس؟ تو عکسهای ا.ن. همیشه برای ابراز تفقد دستش روی قلبشه ولی اینبار دستشو جای دیگه گذاشته . چرا؟


Share/Save/Bookmark

more from Babak Khorramdin
 
Little Tweet

Ahmadi speaking for women!

by Little Tweet on

He's got the inside word that even husbands are not privvy to, although he thinks the guy was like a peach...  //www.youtube.com/watch?v=aQUwNDG1Tdc