اونی که رفته دیگه برنمیگرده


Share/Save/Bookmark

اونی که رفته دیگه برنمیگرده
by bayramali
26-Oct-2011
 

از خیابون شاه که می پیچیدی تو لاله زارُ راست شیکمت رو که میگرفتی به طرف توپخونه ٬یه کم پایین تر میومدی کافه سهیلا بود .خود آق رضا سهیلا هم همیشه پشت دخلش میشس و ملت رو تموشا می کرد.سر و گردن میزون و سینه کفتری با سیبلهای مشکی براق و موهای بریانتین زده . یه ناهید نامی هم بود٬ خوشگل بود و شاسی بلند٬ چشاش زاغ ٬ تازگیا نشمه آق رضا شده بود. اونهم کنارش می شست. شبهای جمعه سر چراغی میرفت رو سن و میخوند اما صداش مالی نبود جیغی بود. هنوز سوسن کوری نیومده بود . شبهای جمعه ما هم میرفتیم. خدا رحمت کنه امواتتون رو ننه مون میگفت به مرحوم ابوی رفته ام . ننه مون طفلی میگفت شدی عینهو آقات. صبح با حمومی میزنی بیرون شب با مطربها برمیگردی خونه. خسرالدنیا و الاخره...

بعد شبهای جمعه آق قاسم میومد. قاسم خان جبلی. صداش گیرا بود٬ بد حزن داشت. لامصب به آتیشت می کشید . عینهو اینکه یکی داره از ته دلت خبر می ده .میگفتن ملکه ثریا عاشقش بوده و شاه بهش حسودی میکرده. میگفتن دنیا ز تو سیرم رو برا ثریا خونده بود.

من و منصور سیاه و رض ملایری و جعفر حیف نون - بچه درخونقاه بود - شبهای جمعه میرفتیم اونجا . دو سه تا چَتول پنجاه و پنج دو آتیشه با ماست و خیار وده بیس سیخ دل و جیگر و خوش گوشت و روده سفارش میدادیم و پیمونه پشت پیمونه و چَتول پشت چتول خالی میکردیم. لول که میشدم داغ دلم تازه میشد. یاد چشای سیاهش می افتادم و اون طره مو که از لای چادرش بیرون میومد. لاکردار از جلوی چشمام کنار نمی رفت . به یعقوب گارسون کافه پنج تومن می دادم که به علی انتری سر دسته مزقون زنها قاسم خان بده تا اونکه رفته رو بزنن. بعد وقتی قاسم خان میخوند" اونی که رفت دیگه بر نمی گرده .شاید تو قلب کسی خونه کرده" عینهو طفل چار ساله زار می زدم .دس خودم نبودا ٬ اینو که میخوند اشکم دم مشکمم بود. بعد قاسم خان چند تا دیگه میخوند مریم بیا بیا رو میخوند ٬ پاییز آمد و دنیا زتو سیرم رو میخوند و بعد اون رقص طاووس بود و گاهی مهوش هم میومد و می رقصید و میخوند٬ ولی من حوصله اش رو نداشتم میزدم بیرون. بیشتر به عشق قاسم خان می رفتم.....

اون قدیما خیلی خوب بود ُ خیلی ..شما جوونها خیر ندید یعنی چیزی ندید. یعنی راستیتش اصلا جوونی نکردین..........


Share/Save/Bookmark

Recently by bayramaliCommentsDate
محبوب آشنا - دوستت دارم بیا
1
Aug 10, 2011
در ستایش قیلوله
4
Jun 21, 2011
زنده می مانم
8
Mar 14, 2011
more from bayramali
 
Souri

I just listened to Namjoo's

by Souri on

Very beautiful! Great performance!

He did lots of progress , indeed :)

Thank you again, Bayram jon.

 //www.youtube.com/watch?v=46DHpvbg9Kg


Souri

Baz gofti Namjoo ? LOL :)

by Souri on

I haven't heard Namjoo's version yet. I will try to find it at youtube.

Thank you Bayramali jon,

I miss you sooooo much,

Want a drink? 


bayramali

تشکر

bayramali


آناهید و علی عزیز ممنون از  لطفتون

سوری جان این یک شایعه بود اونموقع ها البته خود جبلی هم بعدها تکذیبش کرد ولی چیزی که معومه ثریا صدای جبلی رو دوست داشته این مصاحبه رو گوش کن

//www.youtube.com/watch?v=-4WQGhf2oic

منهم این ترانه مرغ ضیذا مقامی رو  دوست دارم. اجرای نامجو رو از این آهنگ شنیدی؟

 


Souri

Good story

by Souri on

Thanks Bayramali,

This was again another beautiful story, full of fun and nostalgia.

but I can't believe the rumor about Soraya and Jebelli...

BTW, When I read your story, it reminded me of an old song, which I liked when i was a child. I thought it was from Jebelli, but when i checked for it now, I learnt that the singer is Davod Maghami. Nice song:

//www.youtube.com/watch?v=ZyH6gY785zY


آشنا

چس ناله های آخر شب اصغر ترقه

آشنا


و آوازی که به زوزه سگ می ماند


Ali P.

Priceless!

by Ali P. on

Perfect shabeh jome'h reading!


Anahid Hojjati

Nice blog dear Bayramali

by Anahid Hojjati on

you did a good job taking the reader to times long gone. thanks.