اهمیت اتحاد در طلوع جدید عصر روشنگری


Share/Save/Bookmark

behshad
by behshad
17-Feb-2011
 

همیهنانم:

با طلوع عصر روشنگری در صحنه سیاست خاورمیانه ما باری دیگر شاهد حرکتی نوین جهت پشرفت مدنی – فرهنگی و سیاسی و تلاش آزادیخواهانه ملل در یکی از نقاط پر ماجرای جهان هستیم. تصاویر زنده و اخبار وقایع لحظه به لحظه و پرهیجان از ایران زمین - مصر – تونس – یمن و دیگر کشورهای منطقه حاکی از امید و آرزو به نو اندیشی و بازنگری به شرایط حقوق بشراست.

در این شرایط تصاویر زنده اعتراضات مردمی و استفاده از نیروهای سرکوبگر در دو قطب متضاد قرار می گیرند و خاطرات سه دهه گذشته همراه با ترس و وحشت زنده می شوند.

این تصاویر برای یک نسل یاد آور انقلابی است که سی و دوسال پیش پس از گذر از مرحله درخواست عمومی برای رفرم و آزادیهای بیشتر سیاسی به نظام ولایت فقیه تبدیل گشت. همزمان به لرزه در آمدن نظم سیاسی فعلی در خاورمیانه یادآور خروش درونی جوامع منقطه و درجه والای آگاهی مردم به توانایی خود در ساختن پلی به آینده است.

همانطوری که تاریخ بارها به ما آموخته آینده سازی به همکاری قشایر مختلف جامعه در فضای آزاد سیاسی نیازمند است وایجاد چنین فضایی با رشد و پیشرفت همزمان فرهنگ جامعه ممکن است. تغییر و تحول فرهنگی نیازمند نو اندیشی و بازنگری به کارنامه جامعه است و نتیجه این عملکرد در صورت انقاد صادقانه نحایتا به پذیرش اشتباهات گذشته منجر میشود.

در این لحظات که نسل جوان ایران زمین قهرمانانه و بدون ترس از زندان – شکنجه و حتی اعدام در مقابل نظام ولایت فقیه ایستاده یکایک ما موظف به نو اندیشی و بازنگری افکار و کردار خود هستیم. هریک از ما موظف به پذیرش اشتباهات شخصی در ساختن دیوارهای هستیم که ما را در حال حاضر از هم جدا کرده است. دیوارها یی را که ما در سده اخیر با تاکیید به اعتقادات تجزیه انداز ساخته و ملت را به صدها گروه و احزاب مختلف تقسیم کرده را باید در هم شکست زیرا که اهداف مشترک ما بزرگتر از اختلافات تاریخی است.

امروز اکثریت ملت ایران به اهمیت جدایی دین از سیاست - احترام به حقوق بشر و دمکراسی پارلمانی ایمان برده و با آرزویی نوین طلوع عصر روشنگری را در افق می بیند. این ما هستیم که موظفیم دیوارهای سیاسی را شکسته و با تاکیید به نقاط مشترک از حرکت مردمی حمایت کنیم. امروز ما همه اول ایرانی هستیم و موظفیم دست دوستی و تفاهم را بروی مخالفان دیروز دراز کنیم.

ایران فردا متعلق به همه ملت از هر قوم و مذهب و عقاید سیاسی است و این ملت است که در باره آینده خود آگاهانه تصمیم می گیرد. بنا بر ایمان به این اصل سیاست دیگر یک بازی با برنده و بازنده نخواهد بود زیرا که در چهارچوب یک نظام دمکراسی پارلمانی (پادشاهی مشروطه و یا جمهوری مشروطه) ملت همیشه برنده است تا زمانی که خواسته اکثریت با احترام به حقوق اقلیت مورد اجرا قرار گیرد.

در این لحظات تاریخی ما آشتی ملی و اتحاد با تاکیید برنقاط مشترک را به کلیه همیهنان توسعه میکنیم و از همه آزدایخواهان و نیروهای انتظامی می خواهیم در کنار مردم راه دستیابی به تغییر نظام و نیز جدایی دین از سیاست - احترام به حقوق بشر و دمکراسی پارلمانی را هموار سازند.

پاینده ایران بهشاد هستی بخش

ونکوور - کانادا


Share/Save/Bookmark

 
ahang1001

آقای بهشاد

ahang1001


نه شما و نه من نقشی در آینده ایران و خاورمیانه نداریم

در جای گرم و امن نشستنن و شعار دادن بسیار ساده است

کتک خوردن...مزه گاز اشک آور چشیدن.. زخمی شدن و در نهایت کشته شدن...بسیار دشوار تر است

آنانی که در خارج از کشور غنوده اند از شاهزاده پهلوی گرفته تا مزدوران سابق رژیم خبیث اسلامی

شایسته نیست که ملت بد بخت ایران را تشویق به تظاهرات کنند

ببخشین ها

 

شیرین