گلشیفته فراهانی: هدف خاصی برای انداختن عکس عریان نداشتم


Share/Save/Bookmark

CallmeRed
by CallmeRed
13-Sep-2012
 

قابل توجه همه کسانی که تصور کرده بودند این خانم برای مبارزه با جمهوری اسلامی برهنه شده، و تمام کسانی که به بقیه حمله کردند و فحاشی کردند و اصرار کردند که این خانم قصد خاصی ازین کار داشته- وکارش صرفا سیاسی بوده!، و همه خانم های روشنفکری که برهنه شدند و درفیس بوک عکس گذاشتند و تقویم درست کردند و خلاصه فرصتی پیدا کردند برای عرض اندام!اShare/Save/Bookmark

more from CallmeRed
 
Demo

Burning Something?

by Demo on

Got finally one thing right! And while the 'creepy persian cat' is burning on fire, you could also hear the crowd is chanting with:

Lier, Lier  Cat on Fire!

But the sad part is that cats have 9 lives & is not easy to get rid of them as like the one here with a 9 ft-sq big mouth full of lies!

//www.youtube.com/watch?v=I0-GCBafrQI

 


Faramarz

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت!

Faramarz


 

 

Demon,

The ancient Egyptians highly regarded cats and believed that cats preyed on cobras, vipers, rats, and other creatures harmful to the humans.

And that's what this cat is doing here on this site!

Prophet Mohammed is said to have found a cat sleeping on his robe, so he cut a hole in the robe so not to disturb the sleeping cat. You should try to follow your prophet.

But today is Friday. Shouldn't you be at the mosque listening to some firey speech by your Imam and then out there scaling some walls and burning something?


Demo

زن برهنه ترس ندارد.

Demo


زن برهنه ترس ندارد. ولی برهنگی بر میگردد به عصر حجر و به زمانی که بشر چون حیوانات زندگی میکرد و چون خیلی از مهربانان و گربه صفتان در این سایت از عقل و شعور بی بهره بود. نه معنی پوشش را میدانست و نه معنای انسانیت را.


Faramarz

Topless Pictures of the Duchess of York!

by Faramarz on

 

 

همه لخت میایم و لخت میریم!

البته بعضی از زنان لخت ایجاد ترس و وحشت میکنن ولی در کل از زنان لخت نباید ترسید.

 

//gawker.com/5943253/these-topless-photos-of-...


Mehrban

مردانی که از برهنگی وحشت دارند

Mehrban


مردانی که از برهنگی وحشت دارند و با افکار قرون وسطایی زندگی‌ میکنند.  از زنان اینقدر نترسیید.  زن برهنه‌ ترس ندارد.


Demo

خودشیفته پشیمان

Demo


به عبارت واضحتر هدفم این بود که درسینمای هالیوودی برای خود جایی باز کنم ولی چون هرگز هنرپیشه خوبی نبودم فکر کردم سینه های تحفه ای دارم که اگر عریانشان سازم مشهور شوم ولی غلط تصور کرده بودم و بجایی نرسیدم. و حالا که دست از پا درازتر از کرده خود پشمانم بلد نیستم مستقیمأ بگم پشیمانم و بگم که گل اسم خود (گلشیفته) را هم خوردم.