آیا میدانید

آیا میدانید
by Cost-of-Progress
09-Apr-2010
 
ما ایرونی ها چقدر از تاریخ و پیشینه خود آگاهی داریم؟ چه تعدادی از ما ایرانی ها به تاریخ قبل ازاسلام اهمیت میدیم و قبولش داریم ؟ شاید اگر آگاهی داشتیم انقدر تکرارش نمیکردیم. آیا میدانید که حذف بخش هخامنش از کتاب تاریخ به تصویب رسید؟؟ آیا میدانید که فرزندان ایران دیگر نام  کوروش کبیر را نمیشناسند؟ آیا میدانید که ۲۹ اکتبر، روز جهانی کوروش کبیر است ولی  در تقویم فعلی ایران نیست؟ آیا میدانید بزودی با نابودی تخت جمشید، باید سپاسگزار کشور هایی چون فرانسه باشیم  که  چند تکه هایی از تخت جمشید را در موزه های خود حفظ کردند؟ آیا میدانید..................

Share/Save/Bookmark

Recently by Cost-of-ProgressCommentsDate
The Real Iranian Top Gun
15
Aug 21, 2012
It Happened
92
Jul 16, 2012
Work Sets You Free
11
Jul 16, 2012
more from Cost-of-Progress