اطلاعات جدید راجع به دکتر علی محمدی


Share/Save/Bookmark

اطلاعات جدید راجع به دکتر علی محمدی
by Cost-of-Progress
29-Jan-2010
 

(این را من به وسیله ایمیل دریافت کردم درست به همین شکل)

دکتر مسعود علی محمدی ، متولد ۱۳۳۷ ، دکترای فیزیک هسته ای

آیا میدانید؟

در آبان ماه ۱۳۸۸ در جلسه دفاعیه از تز دکترای دانشجویان دانشگاه تهران، دکتر مسعود علی محمدی به عنوان استاد راهنما در سالن سخنران قبل از شروع جلسه بود. متن سخنرانی ایشان: ناپایداری مناطق جغرافیایی استقرار نیروگاههای اتمی در ایران بود. دکتر علی محمدی در این سخنرانی به طور علنی الام کرد که الزاما برای ادامه بالا بردن توان هسته ا ی و گسترش نیروگاه به جهت غنی سازی اورانیوم، مسولین کشور میبایست کنواسیون نظارت بین المللی که در مجموع ۶۷ کشور ان را پذیرفتند را بپذیرد به دلیل اینکه شرایط گسترش نیروگاه های هسته ای میبایست با توجه به پایداری جغرافیائی منطقه صورت بگیرد زیرا که ایران بروی گسل بزرگی قرار گرفته است. این متنه سخنرانی بایس محرومیت دکتر علی محمدی از حضور در هیت علمی دانشگاهه تهران گردید.

در اوایل ماه آذر ۱۳۸۸ دکتر علی محمدی به وزارت اطلاعات احظار شد و در حد بسیار شدید مورد تهدید قرار گرفت و به همین دلیل گزارش فعالیت دکتر علی محمدی به کمسیون امنیت ملی در همان تاریخ تحویل گردید. دیگر حضور دکتر علی محمدی در جامه ی دانشجویان تا حد شدید تحت کنترل امنیتی بود و دکتر علی محمدی حتا نسبت به خطرات جانی که متوجه ایشان بود خانواد و تعدادی از همکاران دانشگاهی خود را آگاه کرده بود............

تنظیم و مسولیت این گزارش: مجید صادقی، ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰


Share/Save/Bookmark

Recently by Cost-of-ProgressCommentsDate
The Real Iranian Top Gun
15
Aug 21, 2012
It Happened
92
Jul 16, 2012
Work Sets You Free
11
Jul 16, 2012
more from Cost-of-Progress
 
maqshush

Alimohammadi & the authorities

by maqshush on

I don't quite understand the message, esp. the 1st paragraph.  It seems to be saying that Alimohammadi had suggested Iran joining some monitoring convention b/c Iran's nuclear reactors lie close to geological fault lines.  What convention is it talking about?  Iran is an NPT signatory and subject to IAEA inspections.  And what would international monitoring have to do with earthquake risks?  Is the idea that the Prof. recommended Iran joining some convention which the authorities would rather not, and so he was being threatened & monitored?  Is the name at the bottom, Majid Sadegh, supposed to indicate who wrote the message?

 

In any case, that he was in trouble with the authorities seems quite likely, since RaheSabz and TehranBureau have reported that the day before the assassination security agents raided his home and confiscated documents, and that 2 weeks prior he had resigned from Iran's nuclear centers.  BTW, they confirm that he had deep involvement in Iran's nuclear activitiess, inspite of his specialty not being nuclear physics, through procurement efforts:

//www.rahesabz.net/story/8637/

//www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbure...