لنگه کفش


Share/Save/Bookmark

لنگه کفش
by divaneh
29-Nov-2009
 

روز دانشجو نزدیک می شود و امیدوارم دوباره کسی هوس نکند که به صفار هرندی لنگه کفش پرت کند چون کسی از تاثیرات لنگه کفش قبلی بر وی مطلع نشد اما من چند روز بعد از آن واقعه او را دیدم که غمگین گوشه ای نشسته بود.
- چیه صفار هرندی ، چرا اینجا نشستی؟

- نشستم دیگه.

- آره، ولی چرا اینقدر دمقی؟

- برو بگذارتنها باشم.

- آخه چی شده. اون لنگه کفش چیه که بغل کردی.؟

- این لنگه کفش سیندرلای منه.

- پس عاشق شدی. حالا میخواهی چکار کنی پرنس چارمینگ؟

- میخواهم پیدایش کنم. میخواهم ببینم این کفش به پای کی میخوره.

- خوب از کجا می خواهی شروع کنی؟

- از یک سر شروع می کنم دیگه. مثلا از ترکمن صحرا.

- اونها کفش چه میدونن چیه. یک تکه چرم میکشند به پا یشان و دورش بند می پیچند.

- خوب ازکردستان شروع می کنم.

- اونها که همه گیوه پا می کنند

- چطوره از آبادان شروع کنم.

- خوش عقل، آبادانیها که با دم پایی ابری می گردند.

- پس از اون وسطها شروع می کنم، از لرستان

- بابا جون این کفش چرمیه. لرها کفش پلاستیکی دوست دارند.

- عجب داستانی شد. پس من چکار کنم؟

- باید یک اعلامیه بزنی که یک لنگه کفش پیدا شده تا شاید صاحبش خودش بیاید جلو. اما با این کارهایی که شما می کنید و هر کس را که پیدا کردید یک انگی بهش میزنید و حلق آویزش می کنید گمان نکنم جلو بیاید. باید بسوزی و بسازی. خود کرده را تدبیر نیست.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
divaneh

Thank you MPD

by divaneh on

I think Sohrab Sepehri would have been so proud of you.


Multiple Personality Disorder

لنگه كفشم كو؟

Multiple Personality Disorder


.

.

لنگه كفشم كو؟
چه كسي بود صدا زد: ام پی دی؟
آشنا بود کفشی در دستِ صفار هرندی
و لگدش مثل هلو بر تن من.
پایم از خواب پرید.
و شايد همه مردم شهر.

لنگه کفشم مرا به راه می خواند
شب آذر مرا به آرامی
به روز دانشجو نزدیک خواهد کرد

بوي پا مي‌آيد:
جورابم  پُر از آواز کپک‌هاست
صبح خواهد شد
بايد امشب بروم
و لنگه کفشم را دریابم.