نوروزتان شاد باد

divaneh
by divaneh
20-Mar-2010
 

جشن نوروز شما به شادی و خرمی و سال نو پر ز نکویی و خوشی

ببد تا بهار اندر آورد روی

جهان شد بهشتی پر از رنگ و بوی

همه دشت چون پرنیان شد برنگ

هوا گشت برسان پشت پلنگ

(فردوسی)
نوروز بر همه آنها که گرامی اش می دارند فرخنده باد


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
Shazde Asdola Mirza

نوروز تو هم مبارک باشه، که خوب تو عالم دیونگی عقل ما رو میپیچونی

Shazde Asdola Mirza


Every voice counts! Every action counts!


SamSamIIII

Noeroozi balandeh

by SamSamIIII on

 

va saali khojasteh toushe-at baad. cheers!!!

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia


masoudA

NoRooz Pirooz

by masoudA on

May you every wish come true.

Especially the one you share with the rest of us. 


Mona 19

...

by Mona 19 on

نوروز شما هم فرخنده و همایون با د

مونا :)


capt_ayhab

Hamvatan Gerami

by capt_ayhab on

Be hamchenin NouRuze shoma va khanedaveye mohtaram pirooz bad.

 

-YT 


Monda

be hamcheneen

by Monda on

divaneh jan, Norouz e shoma va azizaan mobaarak.


Darius Kadivar

same to you divaneh jaan

by Darius Kadivar on

Noroozat Peerooz !