این دو آلمانی را سنگسار کنید


Share/Save/Bookmark

divaneh
by divaneh
15-Oct-2010
 

هر چقدر که ما نشستیم و به اراجیف این بی ناموسهای خارجی که در دستگاه عدالت اسلامی ما دخالت می کنند گوش دادیم و به واسطۀ حجب و حیای ذاتی لب از لب نگشودیم و منتظر شدیم که خودشان از رو بروند، نشد که نشد و باز اینها بر وقاحت خودشان افزودند و داد و فریاد برآوردند و ما را تخطئه کردند که چرا می خواهید یک زن بیچاره را آنقدر با سنگ بزنید تا بمیرد. گویا ما اگر بخواهیم مردم خودمان را بکشیم باید از اینها اجازه بگیریم. حال بی شرمی را بدانجا رسانده اند که دو تا فضولباشی آلمانی فرستاده اند که بروند ایران و با پسر بی غیرت همان زن زندانی دستگاه الهی اختلاط کنند و چوب لای چرخ قوۀ منصفه ما بکنند وبعد هم برگردند به همان آلمان خراب شده و کوس رسوایی ما را در جهان بزنند که اینها قوانینشان از نانشان بربری تر است. لذا ما از دولت تقاضای عاجزانه داریم که این دو ملعون زانی را که بنا به احتمال قریب به یقین در کشور خودشان از همان عنفوان جوانی به زنا کردن مشغول بوده اند محاکمه کند و به جرم سفرهای پنهانی به سانفرانسیسکو به مجازات سنگسار محکوم نماید تا عدالت اسلامی بر قرار شده باشد و بر همه عیان شود که

چو کردی با کلوخ انداز پیکار

سر خود را به نادانی شکستی

آخر ما نمی دانیم که اینها چه از جان ما می خواهند. مدام توی روزنامه ها و رادیو تلویزیونشان در حال فتنه هستند که بله سنگسار عمل وحشیانه ای است و باید با این دستورات اکید خدا مبارزه شود. اصلاَ هم فکر نمی کنند که اگر ما دست از سنگسار کردن برداریم، آن وقت چطوری توی روی مرده های چند هزار سال پیش قوم سامی نگاه کنیم؟ آن وقت آنها حق ندارند که سرهای اسکلتی شان را از توی خاکها بیرون بیاورند و با حفره چشمهای نداشته شان به ما نگاه کنند و بگویند تف به شرف بی ناموستان که بعد از این همه زحمت که ما کشیدیم شما بی ناموسی را اختیار کردید؟ تازه این که تقصیر ما و حمورابی و مرده های قوم سامی و شتر چرانهای بیابانهای حجاز نیست. این تقصیر آدمهای خاطی است که دولت را مجبور می کنند که آنها را مجازات کند. تقصیر آنهایی است که فکر می کنند لاپاشان مال خودشان است و می توانند هر کار خواستند با آن بکنند. غافل از این که لاپای همه به دولت تعلق دارد و هر کس که بخواهد به ثروتهای ملی ناخنک بزند و از آن استفاده شخصی بکند، ما با سنگ حقش را کف مغزش می گذاریم. من می خواهم همینجا به همۀ مردم و به خصوص آن دسته از آقایان که سرمایه های ملی را حرام می کنند هشدار بدهم که از چنگ قانون نمی توانید فرار کنید و بالاخره به دام خواهید افتاد، و آن وقت آنقدر با آجر توی کله تان می زنیم که دیگر حرامخواری یادتان برود. البته که اسلام دین رحمت و راَفت است و ما این کار را با همه نمی کنیم چون که ممکن است حاجی گلستان سر درد بگیرد.

غرض از این مختصر این که خدا اروپایی و ایرانی سرش نمی شود و اجرای حکمش در هر مکان و هر زمان واجب است. در این راستا به دولت نماینده خدا در روی زمین پیشنهاد می شود که چون این اروپایی ها همه شان زناکار هستند، کامیون کامیون سنگ و آجرپاره بیاوریم توی اروپا و بزنیم توی سر و کله مردم اینها تا خدا از ما راضی شود و بر تعداد حوری های بهشتی ما بیفزاید.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
divaneh

Dear Roshanak

by divaneh on

You are very welcome. There is no need to rush, take your time :))


Roshanak Amrein

Thanks again

by Roshanak Amrein on

for the translation. I can't beleive it took me a year to thank you but better late than never ! :))


divaneh

Dear Roshanak, here is the translation

by divaneh on

Here is the translation. I am afraid; this is the best that I could do. I have to say that I found the symbolism in this piece pretty difficult to translate.

-------------

Stone the two Germans

We have now for long been patiently and silently listening to the nonsense coming out of the shameless Westerners who are grilling us on every issue including the stoning of a woman. The more that we tolerate their claptrap the bolder they get in repeating the same question that “guys why do you want to keep hitting a poor woman with stones until she is dead?”. As if we need their permission to kill our own people. There is no boundary to their rudeness and now they have gone to the extent of sending two nosy Germans to interview the same woman’s son and meddle with our justice system before returning back to their country and poking more criticism at us, giving everyone the impression that we are a barbaric nation. Therefore we are humbly urging the government to prosecute these two cheeky Germans and as they have most probably been having sex without the God’s permission since early adulthood, stone them to death in accordance with the holy rules of the Islamic justice.  Let it be a lesson for them as our famous poet Saadi once said:

One who picks a fight with a stone thrower

Breaks his own head by such stupidity

We just can’t understand what they want from us. What is the point of constantly demonising us in their media and declaring our sacred stoning law a barbaric act? Do they know how difficult it is for us to look at the three thousand years old Semites in the face, if we ever abandoned such sacred commandment?  Then, would they not have every right to raise their bony heads out of their graves and look at us with their empty eye sockets, shake their heads and scorn us “shame on you that after all of our hard work you have so easily ditched your honour”.  After all whose fault is it? No sane person could blame us or Hammurabi or long dead Semites or the camel herders of the Arabia. The blame lies with those who force the government to punish them. Those people who think that ‘what is between their legs’ is theirs, and they can make personal use of it. Unaware that what lies between people’s legs is the property of the government, and if anyone ever tried to make personal use of these national assets, we would pick our stones and etch the law on his or her brain.  I now want to warn everyone and especially all those men who waste the national wealth, that you cannot escape the justice forever and will be caught eventually. Then we keep hitting you in the head with bricks until you regret the waste of such treasures. Of course Islam is the religion of kindness and forgiveness and not everyone need to receive such treatment as otherwise Haaji Golestani may get a headache.

The main purpose of this writing is to send a reminder that God will not differentiate between Iranians and Europeans and his order needs to prevail at any time and any place. Hence we would like to urge the god’s representative government on earth that as all Europeans are unchaste and engage in free market sex, we should bring lorry after lorry of pebbles and bricks and hit their people in the head in order to please the god and increase our share of virgins in the heaven.


divaneh

Dear Mehrban

by divaneh on

Thanks for your kind comment. I am glad you liked it.


Mehrban

آخر ما نمی دانیم که اینها چه از جان ما می خواهند"

Mehrban


:-) Priceless, Divaneh jaan, this is so good and not that far from what they actually say on the mambar.    

Some of the exchanges on the thread are great too:-).  Khaleh jaan, your double entendre trade mark is as keen as ever.


divaneh

Dear Khaleh Mosheh

by divaneh on

Thanks for the informative video. I am sure those must be the remains of our Haaji's grandma.


khaleh mosheh

missing link

by khaleh mosheh on

i can well believe that the haji is indeed the missing link

//www.telegraph.co.uk/science/evolution/7550033/Missing-link-between-man-and-apes-found.html 


divaneh

Missing link

by divaneh on

I have noticed that the link for Haaji Golestan ( Hasan Golestani, Imam jomeh Toysarkan) has been deleted in the process. Here is the link again to Imam Jomeh having sex with a married woman. Of course Unlike Sakineh, he was not even questioned about his conduct. There are juicier and more complete videos out there than the one posted here and I am sure many have already had the pleasure of viewing them.

//www.youtube.com/watch?v=Z8SU6O1r1iE&feature=related


divaneh

Dear MM, Roshanak and Majid

by divaneh on

MM Jaan,

Right said. These fozouls have completely forgotten their own torture chambers and want to poke their nose in our affair. I agree with you that if we continue to stone people and cut their limbs for another 30 years, we can show our women their place without a scratch on our divinity.

Dear Roshanak,

Thanks for reading and your generous comment. My English allows me to get on in life but I am not the best when it comes to English literature as evident from my previous posts in English. I however give it a try.

MPD's comments have always benefited from his excellent sense of humour. His comment reminded me of his masterpiece on stoning to which I have provided a link below.

//iranian.com/main/blog/multiple-personality-disorder/so-fucking-bad

Majid aziz,

You are a very generous man. I don't think Akhonds deserve it as they are very unappreciative people. If they had any sense of appreciation they would put it on the balls of their eyes.


Majid

??

by Majid on

 

«تقصیر آنهایی است که فکر می کنند لاپاشان مال خودشان است و می توانند هر کار خواستند با آن بکنند. غافل از این که لاپای همه به دولت تعلق دارد»

جهندم، به درک اسفلُ السافلین، اینم مال دولت! ببینیم دس از سرمون ورمیدارن یا نه!


Roshanak Amrein

Thank you

by Roshanak Amrein on

for this great piece. Could it be translated perhaps? I would love to share it with my non-persian-speaking friends.

and I am still laughing about the question that has been asked by "multiple Personality Disorder". Absolutely helarious.

 


MM

You tell them Divaneh

by MM on

How about them foozool westerners who burned witches in the middle ages.  Why don’t they remember all that? And, why cannot we do stoning for a while to scare our women into submission?  I am sure things will come out a lot better in our case and no renaissance can touch our divine culture with one gol-imam guiding us all.


Monda

ضمنا ذخیره شعرهای فرامرز

Monda


بی‌ انتهاس :)

 

 


Monda

divaneh va Dr. Saadat Noury

by Monda on

مرسی‌ .

 

 


divaneh

فرامرز جان

divaneh


خیلی ممنون که مخلصت را روشن نمودی. پپسی کولا را ما هم می خواندیم اما آن یکی دیگر را نشنیده بودم.  این هم یکی دیگر

ما دو آخوندیم و رفتیم زیر زمین

زیر زمین تاریک بود و خوردیم زمین

در اول می داد آش و پلو

در دوم می گفت بخور و برو


Faramarz

اشعار تاسوعا و عاشورا !

Faramarz


 

دیوانه جان،


این اشعار رو من و بچه های محل موقع  تاسوعا و عاشورا که تلویزیون هیچ برنامه درست و حسابی نداشت میخوندیم که سر مون گرم بشه!
اینها اشعاری  به صورت طنز بودن  که بچه های بزرگتر توی سینه زنی شنیده بودن و مسخره میکردن! این دو تای دیگه رو که حتما شنیدی:

در کربلا آب نبود پپسی کلا بود
شیشه سفید و خودش سیاه بود

از کرج تا سنگلک داور صدا میزد فوله
بند تومونت شله          


divaneh

Dear Dr Saadat Noury

by divaneh on

Thanks for your compliment. Let's all hope for the day that we don't need to write about these subjects anymore. I would not dream that one day we would be having these types of cruelty in our country when I was a child.


divaneh

Dear Friends

by divaneh on

Dear Monda,

Thanks for your kind comment. The couplet is from Gulestan of Saadi.

Red Wine Aziz,

Thanks for your kindness. I look forward to any future team work with your highness.

Faramarz Jaan,

Don't get excited bro. What do you want a Paare Ajor for? I liked the lyrics, where does it come from? I am now craving for Shole Zard.


M. Saadat Noury

Dear divaneh

by M. Saadat Noury on

Very interesting and thoughtful.

Dear Monda

The source of poem: Golestaan-e Saadi


Faramarz

یک پاره آجر هم بدین بمن!

Faramarz


 


بچه سنگ ننداز، به آقا جونت میگم ها! مرسی دیوانه جان!  

ما سنگ زنه سینه زنه آ مورچه خانیم

حلوا شعله زرد خوب می تپانیم  


Red Wine

...

by Red Wine on

خوب نکته سنجی کرده اید... زیبا می‌نویسید و دستی‌ نیکو در ادبیات لطیف دارید.

چند وقت دیگر باید مزاحمتان شویم تا در یک امر دیگر شریکی کار کنیم.خدا شما را برای ما حفظ کند.

آخر هفته خوبی‌ داشته باشید.

 


Monda

Sharp and Delicate tanz

by Monda on

Mamnoon Divaneh jan, enjoyed this very much. 

چو کردی با کلوخ انداز پیکار by the way who said this?


سر خود را به نادانی شکستی                   

 


divaneh

Dear Shazde and MPD

by divaneh on

Dear Shazde,

Very interesting point. Thinking about it, man made laws are the results of consultations between experts and approval by elected people, whilst god made laws are one man's idea, and normally a sick man.

MPD Jaan,

You should ask this question from Olama as I am not qualified to make Sharia rulings. My suggestion is to make a stone throwing gun to enable us to aim and hit them from long distance. We still have to ask Akhonds about the type of wood that should be used for the construction of the gun. 


Multiple Personality Disorder

یک سئوال

Multiple Personality Disorder


اگر در حین سنگسارِ دو زناکارِ آلمانی آنها توانستند با دوچرخه فرار کنند آیا موجاز است که با تاکسی آنها را تعقیب کرد، یا انصاف این است که فقط از دوچرخه استفاده شود؟ 


Shazde Asdola Mirza

لاپای همه به دولت تعلق دارد

Shazde Asdola Mirza


Priceless ... even stranger when the crazy Islamists condemn the Western laws as "man made" versus their crazy Shariah which is supposedly "god made".

God has nothing to do with any of these atrocities ... all our laws are man-made ... keep God out of it!