مصاحبه هم مصاحبه های خبر گزاری فارس


Share/Save/Bookmark

divaneh
by divaneh
30-Jun-2012
 

به تازگی دیدم که مصری ها به خبرگزاری فارس اعتراض نموده اند که مصاحبه گزارش شده این خبر گزاری با رئیس جمهور مصر آقای مرصی اصلاَ صورت نگرفته و همه اش من در آوردی بوده است. بعد هم کلی سر و صدا راه انداخته اند که یعنی چه که شما می روید و این چیزها را از خودتان در می آورید و از قول رئیس جمهور ما می نویسید و ما اقدام قانونی خواهیم کرد.

این هم به جای تشکرشان است. من که از اول هم خیلی روی این مصری ها حساب نمی کردم. به جای این که بیایند و از خبرگزاری فارس تشکر کنند که بدون این که مزاحم اوقات ذی قیمت رئیس جمهورشان شود نظریات وی را گزارش داده، الم شنگه راه می اندازند که اصلاَ مصاحبه ای در کار نبوده و این ها را فارس از خودش در آورده. حالا اگر مصاحبه میشد و رئیس جمهور شما مجبور می شد برای جواب دادن به هر سوالی بدود برود ستاد ارتش و برگردد خیلی خوب بود؟ تازه اگر مصاحبه هم میشد فارس باز هم مثل گزارش سخنرانی اصغر فرهادی هر چه دلش می خواست می نوشت چون همانطوری که یکی از کارمندانش در جواب به مسیح علی نژاد اعلام نمود، "مال خودمان است و هر چه دلمان بخواهد می نویسیم". خوب حرف حق می زند، هرکسی می تواند با هر چیزی که مال خودش است هر کاری دلش خواست بکند. حال اگر مصری ها نمی توانند اصل مالکیت شخصی را بفهمند، این دیگر مشکل آنهاست. مگر ما در کارهای آنها دخالت میکنیم؟ مثل این که ما برویم و به مصری ها  بگوئیم که مجسمه ابولهول را بردارید و به جایش مجسمه خمینی را بگذارید. یا این که مثلاَ توی موزۀ قاهره به جای مومیائی رامسس دوم، جنتی را بگذارید پشت شیشه. اصلاَ همان بهتر که رابطه مان با اینها قطع شد.

خبرگزاری فارس بهترین خبرگزاری دنیا است و تا حال مصاحبه های بسیاری انجام داده است و من خودم یکی از طرفداران پروپا قرص این مصاحبه ها هستم. تا حال هم هیچ مصاحبه شونده دیگری ( به جز یکی دو مورد استثنائی) اعتراض ننموده و همه خوب میدانیم که سکوت علامت رضا است. برای این که فکر نکنید بنده این حرفها را از روی تعصب وطنی میزنم و یا کس و کاری دارم که در آنجا استخدام شده و یا به هر صورتی سبیل مرا چرب کرده اند، گزیده ای از سوال و جوابهای بعضی از مصاحبات قبلی را می آورم که از قدیم گفته اند: تعارف کم کن و بر مبلغ افزای.

مصاحبه خبرگزاری فارس با خواجه حافظ شیرازی

س- لطفاَ یکی از آخرین شعرهایتان را برای ما بخوانید.

خواجه حافظ: سحر بلبل حکایت با امام کرد

که دیدی گل چه جور بدجور نگام کرد

نمی داند که عشقش از سرم رفت

ولایت چون کنون سوت زد صدام کرد

مصاحبه خبر گزاری فارس با ژنرال دمپسی امریکایی

س- آیا فکر می کنید که امریکا توان جنگ با ایران را دارد؟

ج- شوخی میکنی؟ ما مثل سگ از شما می ترسیم. خصوصاَ بعد از این که آخرین جنگنده های ایران را دیدیم فهمیدیم که شما توی صنعت هواپیمایی هم از ما جلو افتاده اید و اصلاَ نمی شود با شما شوخی کرد. همۀ آرزوی مردم امریکا این است که در اینجا هم قانون شریعت برقرار میشد تا ما هم مثل شما پیشرفت کنیم ولی متاسفانه این صهیونیستهای بی پدر و مادر نمی گذارند.

(ژنرال دمپسی هم مثل مصری های نمک نشناس این مصاحبه را انکار کرده اما فارس قسم حضرت عباس می خورد که راست حسینی اش همین بوده که او نوشته)

مصاحبه خبرگزاری فارس با محمد رضا شاه

س- جناب ملعون به این پسرت یک چیزی بگو.

ج- پیام من به این پسر احمق این است که توبه بکند و برود به پابوس حضرت آقا. ما پادشاهان برای قرنهای متمادی حق آخوندها را خوردیم و جلوی ایجاد ولایت فقیه را گرفتیم و اگر نه عدالت اسلامی بسیار پیشتر از این مملکت را چنین آباد و یک پارچه کرده بود. من خودم فهمیدم که اون دستی که مرا گرفت در واقع دست آقا بود. پسرم هم بهتر است که سرتق نباشد و بداند که حضرت آقا اگر بخواهد با یک اشاره دست سازمان ملل و امریکا و همه را با همدیگر نابود می کند.

مصاحبه خبرگزاری فارس با کله گوسفند

س- جناب کلۀ ببعی نظر شما راجع به اقتصاد ایران چیست؟

ج- اقتصاد آقا؟ همین زندگی ما رو نگاه کن تا ببینی که باید مدیریت دنیا را بدهند به جمهوری اسلامی. قبلاَ مردم نون خشکهایشان را می دادند به ما، حالا نون خشکها رو خودشون می خورند تازه اگر گیرشون بیاد. خوب این را می گویند بالا بردن ارزش کالا. ما هم چون گرسنه می مانیم چربی مان کم می شود و غذای مردم سالمتر میشود.

 قبلاَ چند تا علفزار هم این طرف و اون طرف بود که ما توی آنها می چریدیم و چربی می آوردیم. به همت دولت آنها هم خشک شد و بقیه هم جان بر کفان انقلاب صاف کردند و رویش آپارتمان ساختند. بدین صورت دولت هم علف هرزه را کم کرده، هم میزان چربی ما را پایین آورده و هم جمعیت تهران را افزایش داده که باعث میشود کربن بیشتری در پایتخت تولید شود و ناخالصی های هوای پایتخت افزایش یابد و بدین صورت سطح تولید ناخالص ملی بالا برود. بععععله.

مصاحبه کننده: نمی دانم به چه زبانی از شما تشکر کنم...گفتم زبون؟ آخ جون..

مصاحبۀ خبرگزاری فارس با امام نقی

س- امام جان نظر شما راجع به شاهین نجفی چیست؟

ج- نجفی خودش با ما همشهری. خودش با ما شوخی میکنه.

مصاحبه خبر گزاری فارس با حقوق بشر اسلامی

س- جناب حقوق بشر اسلامی لطفاَ فرق خودتان را با حقوق بشر منحط غربی توضیح بدهید؟

ج- بسم الله الرحمن الرحیم. بله البته. حقوق بشر منحط غربی تفاوتها را در نظر نمی گیرد، در حالی که ما همه چیز را حساب می کنیم. برای مثال ما می دانیم  که بعضی از آدمها یک چیزی وسطشان آویزان است و بعضی ها نیست. اگر حقوق هر دوی اینها مساوی باشد پس حقوق آن چیزی که آویزان است چه می شود؟ خود آن چیز هم همیشه یکسان نیست و هر چند اندازه اش مهم نیست اما اگر آن چیزی که آویزان است اهل کتاب باشد فرق می کند و مسائل دیگر که در اینجا من وارد آن مقولات نمی شوم. خوب حالا دو تا دیگر هم پشتش آویزان است که آنها هم حقوق خودشان را لازم دارند. دو تا و یکی می شود سه تا، با خود مرد می شود چند تا؟ می شود چهار تا. پس سهم مرد می شود چهار برابر زن. حالا موارد دیگری هم هست که فقه اسلامی به حقوق بشر صفا داده که میشود در آینده راجع به آنها صحبت کرد.

مصاحبۀ خبرگزاری فارس با نان بربری

به علت عدم حضور نان بربری مصاحبه انجام نشد.

مصاحبه خبر گزاری فارس با سنتریفیوژهای نطنز

س- برادران اتم چرخان آیا شما می خواهید سلاح هسته ای بسازید؟

همۀ سنتریفیوژها با هم: خیر، آقا فرموده اند که بمب اتمی در اسلام حرام است. هر سلاح کشتار دسته جمعی دیگر نیز که برای از بین بردن گروهی از مردم تولید شود حرام است. مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس.

**************

با تشکر از خبرگزاری فارس برای اجازه بازنویس این مصاحبه ها. بنده خودم با رئیس خبرگزاری فارس مصاحبه کردم و ایشان گفت که این برایش موجب افتخار و مباهات است که گزیده این مصاحبه ها در سایت ایرانیان چاپ می شود و آرزویش این است که روزی در این سایت کار کند. به حضرت عباس خودش گفت.   


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
divaneh

Dear Friends

by divaneh on

Thanks for reading and your valuable comments.

Dear Fatollah,

I am glad that it made you laugh. Thanks for reading and your compliment.

Ari Jaan,

I will do my best but I first need their permission and it may not be easy. They were not pleased that I did not include the group interview with the Russian and Chinese bums.


Ari Siletz

Hilarious!

by Ari Siletz on

Please reprint more of these insightful Fars News interviews. 


Fatollah

very funny

by Fatollah on

خیلی بامزه و همهٔ مصاحبه ها شیرین، کلی خندیدم


divaneh

دوستان گرامی

divaneh


با سپاس برای افزوده های پر بار شما.

روزبه جان

اجزای تشکیل دهنده فارس هم همان دروغگوهای دزد و آدمکشی هستند که به صراحت می گویند ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، به حقوق بشر پایمندیم و نقض حقوق بشر نداریم، مردم خودشون به خودشون تیر اندازی کردند و همدیگر را زیر گرفتند و ... انتظار جز این هم از خبرگزاری شان نمی توان داشت.

آناهید عزیز

از لطف شما متشکرم. منتظر مصاحبۀ شما با اوباما و نظریات ایشان در مورد علی گدا هستم.

مردم مظلوم گرامی

فالس نیوز خیلی با حال و با مسمی است. نمی دانستم که با فردوسی نیز مصاحبه کرده اند ولی باید حدسش را می زدم. این شعر فردوسی خیلی جالب بود ولی نشان می دهد که فردوسی به علت فشار قبر شعر گفتن هم یادش رفته است. من هم از این به بعد دست از این رسانه های دروغگوی خارجی برمی دارم و می چسبم به همین خبرگزاری فالس که حرفش برایم قرآن است. 


divaneh

چند شخصیتی جان

divaneh


من که تا چند تا مرگ بر و زنده باد دیگه نگی باورم نمیشه که طرفدار رژیم نیستی. من هر دو این پیوندها را که اضافه نمودی چک کردم هر چند که اعتباری برای آن که فایل صوتی ندارد قائل نیستم. در هیچکدام از این دو مرصی بر خلاف گزارش فارس نگفته است که "روابط دو کشور باید بهبود و گسترش یابد و دوستی دو ملت محکمتر گردد". معنای چنین سخنی البته این است که مصر در مورد ایران بر خلاف مصالح غرب حرکت خواهد کرد. وی حتی در این مصاحبه که در دوران نامزدی اش صورت گرفته چنین سخنی نگفته و این چیزی بجز جعل از جانب فارس نبوده. از سوئی فارس ادعا نموده که این مصاحبه که در زمان نامزدی وی انجام شده با رئیس جمهور مصر (که معنایش میشود پس از پیروزی انتخاباتی) صورت گرفته و چنین مصاحبه ای در واقع صورت نگرفته و مصریها حق دارند. 


Mardom Mazloom

از وقتی که به لطف خبرگزاری فارس فهمیدم که

Mardom Mazloom


شبكه های خارجی، همه دروغ می گويند ، دیگر به جز مقاله های این خبرگزاری، از جاهای دیگر خبری نه میخوانم, نه میبینم و نه میشنوم!

به همین دلیل .... دروغ چرا ؟ .... خیلی دانستنی هایی کسب کردم که دیگران از آن بیخبرند! مثلا کسی نمیدونه که سفر به ماه،بزرگترين دروغ قرن بيستمه ... ولی من چرا !

یا اینکه فردوسی هنوز زنده هست و برای آقا هروز شعر میگوید! یکی از شعرهای حکیم را هم همین دیروز خواندم :

انجا که ولایت مدار است, خوشتر تراست

سپهداری و باژ و ملکت تراست

به جایی که باشد همیشه بهار

نسیم بهار آید از جویبار

گهر هست و دینار و گنج درم

چو باشد امام ، دل نباشد به غم

به خاطر این به شما دیوانه گرامی و سایر دوستان توصیه میکنم که دست از سر ایرانیان دات کام و بقیه خبر گزاری های دروغ پرداز خارجی بردارید و دو دستی بچسپید به همین فالس نیوز ... ببخشید فارس نیوز خودمون که از قدیم ندیم ها گفتن؛ دروغگو دشمن خداست !


Anahid Hojjati

Dear Divaneh, thaks for your funny blog

by Anahid Hojjati on

i enjoyed reading the interviews. if i get a chance this weekend, i will blog my interview with obama and what he told me regarding ali geda. 


Multiple Personality Disorder

فایلِ صوتیِ مصاحبهِ اوّل را پیدا نکردم

Multiple Personality Disorder


ممکنه برای بعضی‌ها سوء تفاهم بشه، پس قبل از اینکه فحش‌ بدن اجازه بدید بگم؛ مرگ بر خبرگزاری فارس، مرگ بر جمهوری اسلامی ایران، زندانِ ابد بر خامنه‌ای و همهِ دست‌اندرکاران رژیم خونخوارِ آخوندی، و زنده‌باد همهِ مبارزانِ راهِ آزادی، و پیروز‌باد تساوی حقوقِ مدنی برای همهِ مردمِ ایران، منجمله زنان و اقلیت‌های مذهبی، قومی، نژادی، فکری، و جنسی.

بعد اینکه، فایلِ صوتیِ مصاحبهِ اوّل را پیدا نکردم >>>

ولی مصاحبهِ دوّم فایلِ صوتیِ داره >>> 


Roozbeh_Gilani

مجسمه ابولهول را بردارید و به جایش مجسمه خمینی را بگذارید

Roozbeh_Gilani


دیوانه جان، دستت درد نکنه :)

البته فراموش نباید کرد که درغگویی و پر رویی وقتی‌ که مچشون گرفته شده، "حق مسلم" این جانوران دزد و آدمکش شیفته خط فاسد امام راحلشون هست.


divaneh

این که حکایت روباه و دمبش شد

divaneh


چند شخصیتی جان با سپاس از آن چه افزودید، این که حکایت روباه و دمبش شد. این لینک شما هم که به گزارشی از فارس وصل است. اگر اینها درست می گویند خوب روز و ساعت آن مصاحبه را اعلام کنند تا مصری ها خیط بشوند. آن فایل صوتی مصاحبه را هم بگذارند روی سایت فارس تا دروغگوهها رسوا شوند. تا آن زمان باید بگویم که نمونه های قبلی خبرهای این خبرگزاری مرا اصلاَ به صحت مطالبش خوشبین نمی سازد. 


Multiple Personality Disorder

اسب‌هایتان را نگه دارید

Multiple Personality Disorder


جزئیات مصاحبه با مرسی در گفتگوی الدستور با خبرنگار فارس در قاهره

خبرگزاری فارس: در پی فضاسازی‌های برخی رسانه‌های خارجی و داخلی در رابطه با مصاحبه خبرگزاری فارس با محمد مرسی، "هشام عبدالفتاح البقلی"، خبرنگار فارس در قاهره، در گفت‌گو با روزنامه الدستور دلایل جریان سازی این رسانه‌ها را تشریح کرد.

بقیه ماجرا را اینجا بخوانید >>>


divaneh

با سپاس از دوستان گرامی

divaneh


از همۀ دوستان برای خواندن این مطلب و نظریات و مطالب اضافه شده تشکر میکنم.

مهربان جان

همۀ این مصاحبه ها حقیقی هستند. مگر در صحت آنها شک داشتی؟

فرامرز عزیز

این تکه از مصاحبۀ فارس با ریال خیلی با حال و خنده دار بود. خیلی ممنون که آن را اضافه نمودی. فهمیدم که تو هم مثل من از طرفداران پرو پا قرص خبرگزاری فارس هستی.

استاد سعادت نوری گرامی

از این لطف و بزرگواری شما بسیار سپاسگذارم. بار دیگر از شما مطلب جدیدی آموختم چون معنای اسم مرصی را نمی دانستم. ابولقاسم پاینده یکی از نویسندگان محبوب من است و بر حسب تصادف مدتی بود که در نظر داشتم که در یک بلاگ یادی از ایشان بکنم و قسمتی از داستان ارابه شیطون را نیز به عنوان نمونه ای از طنز شیرین ایشان در آنجا بیاورم. اگر اشتباه نکنم ایشان اولین کسی بود که قرآن را به فارسی ترجمه کرد و تا حدی این کتاب را از آن حالت رمز و راز برای ایرانیان خارج نمود.

 شراب قرمز عزیز

امیدوارم همینگونه باشد که شما می گوئید. ایجاد دمکراسی واقعی در هر گوشه ای از آن منطقه به همه کمک خواهد کرد. این فلسطینی های پدرسوخته هم گویا کارشان انقلاب دزدی است و کم کم دارم به این نتیجه میرسم که هر چه سرشان می آید حقشان است.

شیرین جان

باعث افتخار است که موجب انبساط خاطر سرکار شدم. من هم کلی به این مصاحبه شما خندیدم. البته استعداد شما در گیج نمودن افراد نباید دست کم گرفته شود. 

 


ahang1001

دیوانه عزیز...کلی خندیدم...اینم مصاحبه من با خبرگزاری فارس...

ahang1001


س> جناب فارس راسته که میگن این مصاحبه های شما دروغه

ج> خیر شیرین خانوم خلاف بعرضتون رسیده این تهمت ها همش از سوی استکبار جهانی و صیهونیست هاست

س> خب یعنی حالا  دروغه یا راسته؟

ج>چی دروغه؟؟...چی راسته..؟

س>شما مثل اینکه به سوالم توجه نکردید...پرسیدم آیا راسته که این مصاحبه ها دروغه؟

ج> نه...عرض کردم دروغه

شیرین>یعنی مصاحبه ها دروغه؟

فارس>نه مصاحبه ها راسته

شیرین >پس چی دروغه؟

فارس>ولم کن بابا غلط کردم پاک گیجم کردید.

 


Red Wine

...

by Red Wine on

دیوانه جان،میدانم که این نوشته تو طنز است و ما آن را دوست داریم،اما از آنجا که به مصر عشق می‌‌ورزیم،دلمان نیامد درینجا مطلبی جدی از خود به جای نگذاریم،آخر آدم حالش به هم میخورد از چرندیاتی که دیگران بی‌ اطلاع از مصر درین چند وقت در تارنمای وزین ایرانیان نگاشتند،بی‌ اطلاعی و بی‌ خبری تا این حد ؟! پناه بر خدا !

این ویدئو را ببین:

//www.youtube.com/watch?v=5ZLcxnraQqY

این بانو مصری پیراهنِ خود را پاره کرده و فریاد زند :انقلاب را به دست فلسطینیهای خائن ندهید ,اینها انقلاب را دزدیدند.

مجموع آرا کسانی که شرکت نکردند و کسانی که به شفیق رای دادند , میشود چیزی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد. روی گردانی ۷۵ درصد از جامعه مصر از اسلام گرایان آنهم به فاصله دو سال از انقلاب مصر نشان از عمق اگاهی مردم مصر است بر خلاف ایرانیان که تا سالها بعد از انقلاب ۵۷ متوجه کلاهی که بر سرشان رفتند نشدند.

تنها خواستیم این نکته را بگوییم،با سپاس از دیوانه خانِ گرامی‌.


M. Saadat Noury

دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Nouryبه راستی که طنزی از این شیرین تر و دلنشین تر نمی توان گفت. سپاس و درود بر شما که با این نوشتار ، یکبار دیگر ثابت کردید به فرزانگی شما نباید شک و تردید روا داشت. بویژه که در این نوشتار، نام رییس جمهور تازه ی مصر که در بسیاری جا ها به غلط و به شکل "مرسی" می نویسند، به درستی به شکل "مرصی" (برگرفته از لغت ارصاء)  بمعنای پاینده نگاشته شده و مرا به یاد روانشاد ابوالقاسم پاینده مدیر مجله ی هفتگی صبا انداخت، گر چه مرحوم پاینده از نظر وزن بدن و هیکل بسیار عقب تر بود!


Faramarz

مصاحبه خبر گزاری فارس با ریال!

Faramarz


 

 

 

س: ریال خانم شما حالتون خوبه و دماغتون چاقه؟

ج: آره شکر خدا. زیر سایه شوهر خوبم جمهوری اسلامی هر روز خوشگل تر و جذاب تر میشم.

س: رابطه تون با اون دو تا حوو تون دلار و یورو چطوره؟

ج: مردشوره قیافه هر دو شونو ببرن. همش حسودی میکنن چونکه من سوگلی رهبر و اهل بیت هستم.

س: مادر شوهرتون طلا خانوم چطورن؟ هنوز شما رو دوست دارن؟

ج: وای که چی بگم که عاشق منن. شب تا صبح  قربون صدقه من میرن.

س: پس این بچه های محل چرا اینقدراز شما ناراضین و میگن واسه یک نون لواش باید کلی ریال بدن؟

ج: برن گمشن خاک تو سر همشون. ولی دروغ چرا، از پارسال که زائیدم استخون ترکوندم و یک کمی سنگین شدم. ولی شوهر جونم اینجوری میپسندن.

 

مرسی دیوانه جان خیلی خنده دار و اریجینال بود.


Mehrban

Hahaha

by Mehrban on

Very funny!  The interview with emam naghi sounds real, he is cool with it all.