ضحاک زمان ما


Share/Save/Bookmark

divaneh
by divaneh
14-Mar-2010
 

این چند بیت را عجالتاَ به مناسبت چهار شنبه سوری و مخالفت خامنه ای و آیات عظام با این رسم شاد و کهن ایرانی سر هم نمودیم. این هم داستان ضحاک زمان ما.

چو ضحاک شد شاه ایران زمین

تبه کرد آیین و کردار و دین

شد از خامنه با گروهی پلشت

سیه شد بر و بوم را سرنوشت

همی خواست از مردمان خواسته

بسیج سیه را بیاراسته

ندانست چون جز ز اهریمنی

نجست جز ز اهریمنان ایمنی

سپاهی ز دیوان و بد مردمان

مر آن اژدها را شده پاسبان

بیاورد آیین تازی گری

همه رای ناپاک و کژ داوری

تبه خواند نوروز و جشن کیان

همان سوری و آذر موبدان

بخواند مردم پاک آتش پرست

کس از جور بیدادگر شه نرست

که هر کو ز آتش پرد سرکش است

پریدن ز آتش نه از دانش است

پرستش نباشد مگر شاه را

خداوند آتش زن و چاه را

که در چاه باشد نجات آوری

که آید برون از ره داوری

به گیتی در اندازد او جوی خون

که خون از سم اسبش آید فزون

بدنسان از اندیشه مرگ و خون

همی گفت آن تازی پر فسون

نگفتی جز از درد و هزمان و غم

که غم خواست بر مردمان دم بدم

ندانست جز نوحه و خود زدن

به زنجیر کوبندۀ خود بدن

همی ناله و اشک و بگریستن

خراشیدن سینه خویشتن

ز شادی گریزان به غم ساخته

به غم مردمان را در انداخته

ز جشن و ز آواز ایرانیان

پر از بیم بود آن بد بدنشان

بگفت این رسوم کهن برکنم

که از شادی و سور لرزد تنم

پریشان شده مردم پاک دین

از آن رسم تازی در ایران زمین

به ایران نبودی ز شادی نشان

همه سر بسر آه سوزان کشان

باشد که بزودی پایان خوشی بر این نگاشته شود.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
divaneh

Dear Hovakh

by divaneh on

Thanks for your generous comment. These beasts are grown up in backward religious families with arabic atmosphere. They are within us and so distant from us in the same time. The beast however had another slap today. They are on their last leg.


Hovakhshatare

I'm impressed. You are pretty decent poet for a divaneh

by Hovakhshatare on

I wonder where/how these beasts grew up that they so despise even the simplest of Iranian traditions.


divaneh

Good idea Faramarz

by divaneh on

I mean going ghashogh zani but not at Khamenei's door. He possibly gets both of us hanged for cross-dressing.

BTW, is that your new photo? che khoshgel shodi. Baazam rafteh boodi dava?


Faramarz

بزن بريم قاشق زنى

Faramarz


 

 

Thanks Divaneh! Great Poem

بايد چادر سرمون كنيم و بريم دم خونه خامنه اى قاشق زنى


divaneh

Dear Friends

by divaneh on

Thanks for reading and for your comments.

Dear MPD: Chashm.

Noosh Afarin Jaan: Thanks for your poem. Isn't it amazing how our time resembles some of the darkest time of the old Iran.

Dear SamSam: Thank you for your kind comments. Glad I had your approval sir.


SamSamIIII

Viry gooood

by SamSamIIII on

 

Good poem & good choice of vocab. Zendeh baashi.Cheers!!! 

 

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia


Noosh Afarin

دیوانهء گرامی؛

Noosh Afarin


 

بسیار عالی، شما که دست به نوشتنتون عجالتاَ اینطوریه، من مشتاقانه منتظرخواندن اشعاری هستم که سر فرصت نوشتید. بعد از خوندن شعر شما، من هم هوائی شدم و یه چیزائی نوشتم، ولی به خوبی خودتون ببخشید.

  
 
چو ضحاک خبر گشت ز اندیشهء سبز یلان
پریشان شد آن ماردوش هچو برگ خزان

بگفتا؛ بر آتش پریدن حرام بادتان
چونین کار نیاید در آیین دین فرزانگان

بگفتند: آن افتخار آفرینان ایرانزمین؛
 کآی سید! این جشن فرخنده میراثیست ز نیاکانمان،
کز آن سرفراز ایرانیان و ایران مان

بسی رنج کشیدند دراین سال سی مادران
تو ننگی، رهاکن دگر تاک خونین ایرانمان
 
خروشان دلیران ایرانزمین چون یلان
به زیر آورنند بنیاد تاج و تخت شهان

بنام یزدان پاک سرشت ایرانزمین
 فرو آورند تخت علیشاه، ناپاک دین

 

این رژیم هر روز با یک اعلامیهء تازه تری یک قدم به قبرش نزدیکتر میشود. با از بین بردن بزرگداشت آئین ملی که قدمت تاریخی دارد و هویت فرهنگی ما محسوب میشود، انها خیلی کوچکتر از آن هستند که ریشهای ما ایرانیان را قطع کنند. این حکومت ننگين و نکبت بار حتماً جلوی سیزده بدر و بعد هم شب یلدا ( شب چله) را خواهد گرفت. تک تک این رویه چیزی نیست جز ترس و وحشت بیش از حد از نسلی که در بطن این حکومت رشد و نمو کرد. امروز خود شاهدنند که جلوی سیر زندگی را نمیتوان گرفت، و حرکت زندگی را نمیتوان به سوی گذشته پیش برد.

 

 

 

 


Multiple Personality Disorder

برای شعری که عجالتاً نوشته شده بد نیست

Multiple Personality Disorder


ولی دفیه دیگه تیک یور تایم اند رایت بتر وانز.

(ه: