چرا رژیم جهل و جنون اسلامی سرنگون نمیشود


Share/Save/Bookmark

چرا رژیم جهل و جنون اسلامی سرنگون نمیشود
by Dr. Mansur Rastani
06-Mar-2011
 

آقای فرامرز فروزنده در مصاحبه امروزشان در تلویزیون اندیشه با "ننه فاطمه حقیقت جو" ، ایشان از فواید وجود رژیم جهل و جنون اسلامی برای ایرانیان سخن گفتند که امروزه اگر مشاهده میشود که کشورهایی چون مصر و تونس در مدت زمان کوتاهی سرنگون میشوند همانا بدلیل وابستگی آنها به غرب میباشد در حالیکه این سناریو در مورد رژیم اسلامی در ایران بخاطرعدم داشتن چنین وابستگی صدق نمیکند و میبینیم که رژیم بخطر استقلالی که دارد همچنان پایدار مانده است. لطفآ پاسخ ذیل مرا به این "ننه اسلامی" برسانید.

در ابتدا باید بگویم که رژیم اسلامی بی کفایت درایران نه تنها ره اورد هیچگونه استقلالی برای ایران نبوده بلکه استقلال مملکت را دربسیاری از زمینه های سیاسی و اقتصادی و ژئوپولیتیک دچار خسارات جبران ناپذیر کرده است. از نمونه های آن میتوان از دست دادن منافع ایران در خلیج فارس ، دریای کاسپین، ایزوله شدن در صحنه های سیاسی و اقتصادی بین المللی، از دست دادن اعتبارت جارت خارجی در بازارهای جهانی، نداشتن یک ارتباط بازرگانی سالم با دنیای خارج از کشور، تا آنجا که برای تهیه اهم مایهتاجات اولیه صنایع خود مجبور به استفاده از راههای غیر مجاز و غیر قانونی میباشد، نام برد. ولی در مورد اینکه چرا رژیم جهل و جنایت تا کنون سقوط نکرده است باید بگویم که این رژیم نوکر و پاپت قدرت های خارجی بوده که حدود ۳۲ سال است جاده را برای آنها جهت غارت کردن منابع طبیعی کشورمان صاف کرده است و به همین دلیل آنان همواره این رژیم را تحت همه نوع حمایت های خاص خود بخصوص حمایت استراتژیکی شان قرار داده اند و میدهند تا بتوانند به غارت های خود ادامه دهند، آنها حتی این خونخواران را در جنگ با جوانان آزادی خواه مان با انواع سلاح ها ی سرکوب و وسائل ضد شورش و جاسوسی مجهز کرده اند تا اطمینان حاصل کنند که جوانان دموکرات و سکولار ایرانی سرکوب میگردند وایران بدست قشر روشفکر ملی گرا نمی افتد چون میدانند که اگر چنین شود نان کارتل های نفتی هم قطع میگردد. بالواقع جوانان ما معادلات سیاسی جهان غرب را بهم زده است چون برای منافع آنها یک نوع تهدید به حساب میایند. کشور های غربی با تمام ترفند های بکار گرفته شده کنترل مدیا، خرید خائنین ایرانی از ۱۸ تا ۸۰ سالگی ، مزدور پروری، برنامه ریزی های کوتاه و دراز مدت برای رژیم، تبلیغات سبز موسوی/کروبی، بکار گرفتن سازمان های حقوق بشری در اشاعه چنین پیغام ها، ایجاد برنامه های فرار مغز از کشور، و غیره جهت پدافند از رژیم جهل و جنون اسلامی، هنوز بر سر مساله ایران مانده اند. در حقیقت جوانان ما خواب را نه تنها از رژیم جنایتکار در ایران گرفته است بلکه خواب را برجهان غرب را هم حرام کرده اند. جهان غرب غیر از در اختیار قرار دادن کمکهای ملموس به رژیم از آخرین استراتژی خود، خرید زمان برای سگهای زنجیری خودشان در ایران استفاده میکنند تا این کفتارهای اسلامی بتوانند در فراغت خاطر نسل جوانان ما را ازپای در آورند، همان کاری که در عراق و افغانستان بکمک همین رژیم آدمکش انجام دادهاند و میدهند و بدینگونه است که در مدت زمان ۳۲ سال کمر به نابودی و کشتار جوانان و ایرانیان آزادیخواه و میهن دوست مان بدست جلادان خودشان، رژیم اسلامی در ایران بسته اند تاایران را از هر چه غیرت میهن پرستی و ملی گرایی است پاک کنند وضمن ایجاد یک رفرم در پیکر رژیم اسلامی ایران، سرزمین کوروش را تبدیل به سرزمین مشتی خرد باخته اسلامی مادریت بکنند (مسلمان آبدوغ خیاری، یعنی آنهایی که جرات باز کردن لای کتاب آسمانی شان را ندارند تا به محتوای ان پی ببرند، نماز نمیخوانند و اگر هم میخوانند معنی اش را نمیدانند چون اگر میدانستند دیگر ادامه به خواندن آن نمیکردند، ...)،چرا برای آنکه اسلام مرز نمیشناسد و میهن پرستی را کفر میداند، خصوصیت ایدولوجیکی جامعه ای که برای کارتل های نفتی جهانخوار انگیزه ای میگردد که بخاطر بوجود آوردن آن در ممالک جهان سومی دست به هر جنایتی بزنند چون میدانند چنین گوهری چقدر میتواند برایشان ارزش داشته باشد گوهری که راه را برای غارت و چپاول بی مقاومت و به دردسر آنها از منافع ملی آن سرزمین باز نگه میدارد

Mansur Rastani, PhD
//DefendingIranianDemocracy.blogspot.com


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
Dr. Mansur Rastani

My Response to Your Comments

by Dr. Mansur Rastani on

۱)  آقای جهانشاه جاوید طبق پژوهش های دکتر عنایت‌الله رضا که در کتاب «دریای شمال ایران» منتشر شده است نامهای خزر و  مازندران برای دریای شمال جز نامهای غلط بشمار میآیند و تنها نام درست همانا دریای کاسپین است. برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجه نمایید.    
          //tinyurl.com/6j8mb82   

    لغت پدافند که بتنهایی بکار گرفته میشود بمنظور پدافند غیرعامل است ؟   تعريف لغوي پدافند (غیر عامل)، پدافند يك كلمه فارسي است كه «پد» يعني «ضد» و «آفند»يعني «حمله» و غيرعامل هم يعني بدون استفاده از سلاح. اما در تعريف مفهومي، پدافند غيرعامل مجموعه اقدامات و تدابيري است كه بكارگيري آنها باعث كاهش آسيب پذيري، افزايش پايداري ملي، توليد بازدارندگي، تسهيل مديريت بحران در برابر تهديدات دشمن مي گردد.برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر (که مورد تایید جمهوری جهل و جنون هم است) رجوع کنید. 

//rasht.gilan.ir/511

آقای جاوید شما ای کاش کلمه moderate در  اسلام مادریت  را که من لغتی برای ان پیدا نکردم پیدا میکردید.             ۲) در مورد بقیه اظهار نظرها باید بگویم که این مقاله صرفا از حقایق انکار ناپذیر استعمار و استثمار جهانی در کار با کشورمان ایران صحبت میکند، و در مینیمم اخطاری است که از طرف جامعه ایرانی به آنها داده میشود که اگر جامعه ایرانی را حمایت نمیکنند حداقل دست از حمایت رژیم اشغالگر اسلامی در ایران را بردارند تا مردم ایران خودشان بتوانند این رژیم ضحاکی را به زباله دانی تاریخ بفرستند. 

 

 


afshinazad

خودمان فقط اینده خود را بسازیم

afshinazad


ایا ما ایرانیان پس بایستی منتظر این باشیم که مثل سال ۵۷ انگلیسها و امریکایها نقشه انقلاب برای ما بکشند. از اینکه ما مدعی استقلال و ازادی هستیم پس چرا همیشه به یک نفهی از دلسردی و ناتوانی صحبت کنیم . ایا از نبود پشتیبانی حسین اوباما ، ما ایرانیان بایستی همه بدبختی ها قبول کنیم. این واقیت دارد که امریکا و یا کشورهای دیگر جز منفعت خود چیزی دیگری نمیخواهند و هرگز دلشان برای ما نسوخته. ولی ما بایستی  این حقیقت را درک کرده باشیم که ما خودمان فقط اینده خود را بسازیم نه دیگران ، چون بعد از چند سال همان اش و همان کاسه.


Amir Sahameddin Ghiassi

آیا واقعا قدرتهای بزرگ پشت پرده و سهامداران بزرگ شرکتهای غول ...

Amir Sahameddin Ghiassi


 آیا واقعا قدرتهای بزرگ پشت پرده و سهامداران بزرگ شرکتهای غول بیمه و اسلحه و یا مواد مخدر  میخواهند که خاورمیانه رو به دمکراسی پیش برود؟ آنان که سالهای عملا از دیکتاتورهای دست چین و دست آموز خود حمایت میکردند آیا واقعا حاضرند که اریکه قدرتهای دنیای سوم وخاور میانه را به خود مردم بسپارند  در آنصورت کی مواد منفجره و مواد مخدر و ... آنان را میخرد و کی به آنان نفت ارزان میفروشد؟  آیا واقعا آنان خواهان برچیده شدن کسانی نظیر جناب سرهنگ قذافی هستند؟ و یا بازی میدهند و جنگ زرگری راه انداخته اند؟ آنان دزدان و غارتگرانی مثل مبارک و یا صدام و قذافی را نمی خواهند  پس کی را میخواهند؟


pedro

Some of us

by pedro on

are still sleep. Wake up and smell the aba, amameh va naalayn. The rapist islamic regim will not last a day if it wasn't for the support of the western countries.

Aside from the hundreds of billions od dollars worth of arms sales to arbs trrified of the nuke acquiring mullahs due to US and Israel propaganda, khamenei, his family and other rapist mullahs are sending billions out to western banks. then the cheep oil and on and on........ follow the money.

You wouldn't see any mullahs head rolling or hanging from trees until US and western countries decide they are no longer profitable for them. capish? 

 

Stop Execution and torture of Iranians in Islamic regime Prisions


afshinazad

WHEN ARE WE GOING TO BE RESPONSIBLE!

by afshinazad on

Let’s understand what is wrong with us if we all Iranian come out tomorrow in millions, what would be odd of that American or British or others support of regime could stop us. It is up to us and it is our responsibility and it is our national duty to come out against these charlatans and satanic regime, it is up to us not choose and follow Islamic reformers, and not go to listen to Mahajrani and his BS, it is up to us to define the Iran and our culture and it is up to us to stop any other foreign powers want to ride us and take advantage of us.    

It is the time we Iranian take a responsibility for what is happing to us and our country, we allow these clerics ride us and we allow them to repress us and we don’t do anything, for how long our nation must blame others and not blame themselves, in ARAB countries people come out for unemployment and rise of food prices and their daily living goods and services. They march in the streets for injustice and they want regime change not the reform. Some of Our people are still don’t understand where the Islamic reformers stand and they don’t remember that these same charlatans been ruling them from last 32 year.Are we Iranian less educated or brave than African or Arabic countries, we could analyse as much as we can, but at end if there is no one is taken responsibility for their shortcoming, we could end up with same lecture and analyses in years to come.First step of our success would be fresh start with unity and one voice for better and democratic and free Iran, without first step nothing could be done.

 


Rostam

Jahanshah Javid

by Rostam on

"Note to translator"?

Is this the only thing you can muster in response to this article? Is this all you can see about the message of the article? Shame on you Javid.

Dr. Rastani, great article and great points. Thank you for posting.


vildemose

We need a Manifesto like

by vildemose on

We need a Manifesto like Michael Moores to start a whole new movement categorically demanding the dissolution of Islamic Republic and stepping down of God-King, Khamnie.


Maryam Hojjat

Dr. Rastani, I agree with you

by Maryam Hojjat on

100% that IRI/IRR has been supported by western European super powers from inception.  Of Course, let's not forget our old enemy Russia.  


Jahanshah Javid

Translation?

by Jahanshah Javid on

Note to translator(s):

-- Iranians don't call the Capian Sea, "Daryaye Caspian". They call it "Daryaye Mazandaran" or "Khezer".

-- "Padafand" is the military's version of "defense". You cannot "padafand" a government. Next time use "defaa" or "hemayat".


onlyinamrica

Here we go again

by onlyinamrica on

It's all the super power's fault. We are innocent and absolutely have nothing to do with all the shi&^ that is happening to us. agha nemizaran digeh. And, this story goes on and on and on and................ and no mater who comes next, we are going to hear that again and again and ag............

I am really getting tired of all the finger pointings.


vildemose

You are right ASG. Speech

by vildemose on

You are right ASG.

Speech delivered at Wisconsin Capitol in Madison, March 5, 2011

America is not broke.

by Michael Moore

Contrary to what those in power would like you to believe so that you'll give up your pension, cut your wages, and settle for the life your great-grandparents had, America is not broke. Not by a long shot. The country is awash in wealth and cash. It's just that it's not in your hands. It has been transferred, in the greatest heist in history, from the workers and consumers to the banks and the portfolios of the uber-rich.

 

Today just 400 Americans have more wealth than half of all Americans combined.

Let me say that again. 400 obscenely rich people, most of whom benefited in some way from the multi-trillion dollar taxpayer "bailout" of 2008, now have more loot, stock and property than the assets of 155 million Americans combined. If you can't bring yourself to call that a financial coup d'état, then you are simply not being honest about what you know in your heart to be true.

And I can see why. For us to admit that we have let a small group of men abscond with and hoard the bulk of the wealth that runs our economy, would mean that we'd have to accept the humiliating acknowledgment that we have indeed surrendered our precious Democracy to the moneyed elite. Wall Street, the banks and the Fortune 500 now run this Republic -- and, until this past month, the rest of us have felt completely helpless, unable to find a way to do anything about it."

//www.dailykos.com/story/2011/03/06/953276/-America-Is-NOT-Broke


Amir Sahameddin Ghiassi

دروان برده داری مدرن

Amir Sahameddin Ghiassi


کشورهای خاورمیانه و دنیای سوم را ویران میکنند و آدمهایش را به دریوزګی به غرب میکشانند و به عنوان کارګران فیریکی تحصیکرده های خاورمیانه و دنیای سوم رامورد بهره وری قرار میدهند  آنان حتی به طبقه متوسط خود هم رحم نمیکنند و میخواهند آنان را هم نابود سازند 


Dr. Mansur Rastani

Mansur Rastani, PhD

by Dr. Mansur Rastani on