انواع ازدواج

Elham57
by Elham57
04-Feb-2011
 

انواع ازدواج هاي پيشنهادي مجلس جدید، که با استقبال زیاد آقایون مواجه شد.....

* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردي است.

* ازدواح مفرح: مردي که از يکنواختي زندگي با همسر اولش خسته شده است، براي تفريح زن ديگري بگيرد.

* ازدواج موجه: چرا مردي که زن اولش بچه دار نمي شود يا بيماري دارد، به بهانه هاي واهي مثل مردانگي و انسانيت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهي، به پاي او بماند؟ موجه است که در اين هنگام هرچه زودتر براي ازدواج بعدي اش اقدام کند.

* ازدواج متمم: مرد ببيند چه صفات زنانه اي را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زني بگيرد که آن صفت ها را داشته باشد.

* ازدواج مثلث: مرد تقوي پيشه کرده و به سه زن قناعت نمايد.

* ازدواج مربع: مرد تمام چهار زني را که شرع به او اجازه مي دهد بگيرد.

* ازدواج ملون: مرد چهار زن بگيرد: سفيد پوست، سرخ پوست، سياه پوست و زرد پوست.

* ازدواج منظم: مرد هر شش ماه يک بار زن بگيرد.

* ازدواج ميسر: مرد هر زني را که برايش ميسر است بگيرد.

* ازدواج مشبک: مرد يک شبکه هرمي ازدواج راه بيندازد. به اين معني که هر زني گرفت، آن زن، چهار زن ديگر را هم به او معرفي کند و او همه آنها را بگيرد.

* ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگيرد تا جانش در برود.


Share/Save/Bookmark

 
ali_aaa

Elham57

by ali_aaa on

منظورم همونی هست که شما گفتید-  ولی نمیخواستم همه بفهمن -ولی دیگه دیر شد 


divaneh

بهترین ازدواج را یادت رفت

divaneh


خیلی متشکر اما بهترین ازدواج را فراموش کردی. چند تا دیگه هم بود که از قلم افتاده بود.

ازدواج مجهز: از دواجی که مرد داماد سرخانه می شود (بهترین ازدواج).

ازدواج مکدر: برعکس آن بالایی، ازدواجی که زن جهیزیه خیلی کمی می آورد.

ازدواج مزخرف: ازدواجی که زن و مرد از شب اول اختلاف دارند.

ازدواج مخنث: ازدواجی که مرد با مرد دیگر ازدواج می کند.

ازدواج مدور: ازدواجی که زن و مرد مرتب همدیگر را می پیچانند.

ازدواج مصور: ازدواجی که زن و مرد بدشان نمی آید که صبح به صورت همدیگر نگاه کنند.

ازدواج محدب: ازدواجی که قبل از ازدواج آن کارها را کرده اند و شب عروسی شکم عروس محدب است.


Elham57

ali_aaa

by Elham57 on

خاستگاری??

منظور خواستگاریست؟؟


ali_aaa

Elham57

by ali_aaa on

الهام عزیز ، شما کدام را میپسندی؟ البته این خاستگاری نیستااااااا 


ahang1001

از الهام...الهام گرفتم

ahang1001


ازدواج مقارن

یعنی ازدواج با نزدیکان مثل خواهر...دختر عمو دختر خاله و غیره

ازدواج با محارب

چنانچه پیامبر اسلام...و از زنان مختلف...برای ایجاد صلح و دوستی...کام گرفت

با معارف

یعنی نزدیکی با زنان معروفه...در اسلام به آن صیغه میگویند

باور کنید

مزحرف تر از اسلام در باب زن ستیزی وجود ندارد

این نظر من است و نظر دیگری را ..نه میپذیرم و نه میخواهم بدانم

 

شیرین


Elham57

Original source

by Elham57 on

Sorry. Do not know the original source. i received it as a 'Fw:Fw:Fw:' email.


Kill Mouse Traps

Please include the original source otherwise the Editor thinks..

by Kill Mouse Traps on

... otherwise the Editor thinks this is an original piece.


Jeesh Daram

دلایل نیاز مردان به تجدید فراش

Jeesh Daram


همسرخوب کیست

//www.agahiran.com/clip/yek-zane-khoob.htm

 

 

چای داغ، پرتقال درشت و آب هم نریزه


Amir Sahameddin Ghiassi

دوتا ازدواج را فراموشی کردندی

Amir Sahameddin Ghiassi


ازدواج با عشق که تنها برای دوستی و باهم بودن دو نفر با هم ازدواج میکنند  و همدیګر را مثل لیلی مجنون در هر شرایطی کاملا دوست دارند و باهم کاملا یکی میشوند . و ګناهان و خطاهای همدیګر را براحتی میبخشند.  ازدواج برای آسایش و راحتی و بچه دار شدن و فرار از نق مردم که چرا ازدواج نکردی؟