متلاشی کردن شرکتهای هرمی

متلاشی کردن شرکتهای هرمی
by Esfand Aashena
02-May-2011
 

نیروهای حفاظت اطلاعات وانتظامی پیش از ظهر امروز یکشنبه پس از ماهها تحقیق و بررسی و عملیات تجسس در یک سال گذشته موفق به متلاشی کردن دهها شرکت هرمی شده و بیش از 110 سرشاخه و عضو فعال این شرکتها را دستگیر و با حکم دادگاه روانه زندان کردند


Share/Save/Bookmark

more from Esfand Aashena
 
Esfand Aashena

You can suggest your own captions!

by Esfand Aashena on

خاک عالم تو سرتون! شما رو چه به حرم راه انداختن!

Everything is sacred