Sean-Ali goes to Khastegari! (cartoon)

Sean-Ali goes to Khastegari! (cartoon)
by Esfand Aashena
16-Feb-2012
 

شان استون مستندساز آمریکایی و فرزند الیور استون فیلمساز معروف آمریکایی که برای تهیه مستندی در ایران حضور دارد سه شنبه 25 بهمن ماه در شهر اصفهان به دین اسلام مشرف شد

Share/Save/Bookmark

more from Esfand Aashena
 
Yana

4get NOT China/Russia in your "diplomacy" ....blooog :)

by Yana on

shad zee

 


Esfand Aashena

Thank You!

by Esfand Aashena on

Everything is sacred


Yana

EA, you kept me up all night!

by Yana on

 tamame shab beedar dashtam to ro meekhondam (your articles) I mean :) kheyly jaleb meenveesy, I am done with you, thanks :)

shad zee

 


مآمور

عزیِز فرامرز(نه فرامرز عزیز

مآمور


تن مامور شریف است به جان ماموریت
نه همین یک ساعت زیبا است نشان ماموریت

I wear an Omega watch


مآمور

خنده ماموریت ما است

مآمور


از اینکه خنده بر لبان عزیزان هموطن نشسته بسیار خوشحال هستم. قصد من همین هست! با خنده به شما بگویم که من با شما مخالفم. با دعواد و فشح ذاذن کاری که درست نمیشوداعصاب خود انسان هم تحریک میشود.
مش قاسم و دیگر عزیز دوستی و جیشی  در مورد معلول درست میفرمائید اشتباه خطی و بر اثر عجله و خواب آلودگی و همچنان صدای دلنشین ولی کمی عصبانی همسر عزیز ؛ بسه دیگه فردا باید بریم سر گار!!!! اوف تو با این دیوانه بازیهایت!!! بس دیگه آقای احمدی نژاد بقیه امور مملکت را فردا شب حل کن.........:.و خلاصه همه این کلامات و جملات دلنواز اعصاب خردکن. عزیزان برادر که مزدوج هستند یا بوده اند میدانند من چه میگویم.
اما در مورد آصی
در زبان عربی کلمه عاصی به معنای چیزی دور از دسترس میباشد . در فارسی کلمه آصی به معنای خسته شن از چیزی یا موضوعی است. من ادعای معلومات و دانش ندارم یک چند کلاس اینجا و آنجا در حین ماموریت خوانده ام یکذرهم عربی بلدم و کمی اندکترانگلیسی

I wear an Omega watch


Roozbeh_Gilani

مشتی‌ جاسم راست میگه

Roozbeh_Gilani


همش تکثیر  گوگول و بهنویس هست. وگرنه فارسی  من کوبه، کیلی‌ کیلی‌ کوبه،

به گول برادران و کاهران لندنی:

کدایا، کدایا، تا انجلاب مهدی، کمینی رو نگهدار.

بای بای و چیری یو و پندار و کردارنیک 


Jeesh Daram

م

Jeesh Daram


 مش قاسم صحیح فرمودید،  و باز هم صد آفرین به مامور که بفارسی مینویسد و آدم از خواندن جملات فارسی بهرحال لذت دیگری میبرد


Mash Ghasem

اشتباهات املایی همش تقصیر گوگل و بهنویس و ...

Mash Ghasem


این اشتباهات املایی همش تقصیر گوگل و بهنویس و گذراندن مدت زیادی خارج از کشور میباشد.  یعنی چی؟ یعنی اینکه میخواهی تایپ کنی ملول ، ولی  از نرم افزار (گوگل یا بهنویس) میاد معلول. حالا از بس خارج کشور بودی و مدت مدیدی فارسی نخوندی و ننوشتی ، و مقداری عجله و بی دقتی ، به نظرت درست هم میاد.  اما نهایتا اشکالش چیه؟ مقداری لبخند بر لبان همگان و احساس برتری تسلط بر زبان پارسی. خدایا، خدایا  تا انقلاب مهدی مامور را ( برای تفنن و خنده ما) نگه دار!!!   

Doost daaram pas hastam

A little bird told me

by Doost daaram pas hastam on

Mamoor is not a real Hezbollahi. She is a
performance artist from the West coast parodying Hezbollahis. But I
think she exaggerates the ignorance and stupidity too much for it to
be believable, even for a Hizbullahi. I have given her some advice to
tone the stupid act down so it would pass for real. She has ignored
my advice so far. But maybe I am wrong. Maybe that is the actual
level of a typical Hezollahi's mental capacity. I am curious to know
other people's opinion about that. 


Faramarz

مآمور دو کلاس یکی کرده

Faramarz


 

واسه همین فارسیش ضعیفه ولی عوضش ساعتش شب نماست! 


Jeesh Daram

ب

Jeesh Daram


بابا "ملول" نه "معلول"،  "عاصی"  و نه "آصی"،  "آرزویش" نه "آرزواش" .... مردیم از خنده


Doost daaram pas hastam

آن رهبر است که معلول می‌باشد

Doost daaram pas hastam


مولوی ملول (اندوهگین) بوده است. خوب این هم کمی‌ خنده دار بود. البته بخاطر اینکه گله از بی‌سوادی کردید بامزه تر شد


مآمور

از دیو و دَد معلول است انسانش آروزست

مآمور


 از زن پرمدعا. پرخاش جوی بی سواد آصی است
دختر نجیب آفتاب مهثاب ندیده دانشگاه پیام نوررفته آرزواش است.

I wear an Omega watch


Roozbeh_Gilani

بخدا اگه صیغه‌ام نشید جفتتون، میرم دانشمند هستهی میشم ها.....

Roozbeh_Gilani


"Personal business must yield to collective interest."


Faramarz

Ali Stone Plays Samad!

by Faramarz on

 


دخترهای چادر چاقچوری: "حالا اومدی ایران که فیلم صمد درست کنی؟"

علی سنگ و کلوخی: "آره لیلا، ننه آقا میگه هیچکس نمیتونه مثل ما انگشت  بزنه!"


Roozbeh_Gilani

بخدا اگه صیغه‌ام نشید جفتتون، پا میشم میرم بانکوک اونجا می‌کنم..

Roozbeh_Gilani


"Personal business must yield to collective interest."


Jeesh Daram

...

by Jeesh Daram on

...."نه، من نمیخواست دست بزنه، من فقط خواست بدونه اونجای بدنو بفارسی چی گفت"


Esfand Aashena

شان علی‌ جان، نادر و سیمین چی‌ میگین شما Separation دوست داشت؟

Esfand Aashena


Everything is sacred


Azadeh Azad

Very funny, Esfand jan

by Azadeh Azad on

This photo is too grossly symbolic. While Sean-Ali's finger is heading towards action with the front girl's "prepared space", his eyes are checking out the other girl's face.A certifiable and "practising" Muslim man :-).

Cheers,

Azadeh


Esfand Aashena

شما آمد آمریکا مسیحی‌ شد، دیگر صیغه هم احتیاج نیست!

Esfand Aashena


Everything is sacred


Anahid Hojjati

Great blog Esfand

by Anahid Hojjati on

Comments are very funny too.


Esfand Aashena

شان علی‌ جان، به نظر شما رئیس جمهور ما کمی‌ خل وضع نبودی؟

Esfand Aashena


Everything is sacred


Doost daaram pas hastam

OK fine I accept the price

by Doost daaram pas hastam on

But you are paying the mullah's "commission".


Doost daaram pas hastam

This is my final offer

by Doost daaram pas hastam on

My friend has four other zeynab sisters on line for the price of you two. 


Albaloo

He is Hot

by Albaloo on

He is Hot 


Esfand Aashena

معصومه به افتخار: خاک بر سر مردهای ایرونی‌!

Esfand Aashena


Everything is sacred


Esfand Aashena

شان علی‌ جان، اگه منو بگیری بچت سید میشه!

Esfand Aashena


Everything is sacred


Raoul1955

Sean-Ali Stone:

by Raoul1955 on

Are you bi***es certified virgins?


SofiaM

Good Call

by SofiaM on

...you got that right! 


Esfand Aashena

شان علی‌ جان، هول نزن هیچی‌ نشده ایرانی‌ بازی رو خوب یاد گرفتی‌!

Esfand Aashena


Everything is sacred