نامه ای سرگشاده به مسئولین نظام


Share/Save/Bookmark

نامه ای سرگشاده به مسئولین نظام
by faryarm
11-Aug-2010
 

از جواد ایرانی

دیرزمانی بود که می خواستم نامه ای به حضورتان بفرستم و در آن سوالی را مطرح کنم که تمام فکر و هستی ام را به خود مشغول داشته لیک یا فرصت پیش نمی آمد و یا اتفاقات متعدده ذهن را به سمت دیگری هدایت می کرد تا اینکه خبر حکم بیست ساله برای هفت عضو جامعه بهایی را شنیدم و بر آن شدم تا در اولین فرصت با شما تماس بگیرم.

 

نامه را با طرح سوالی آغاز می کنم که شاید پرسش بسیاری از ایرانیان و بهاییان باشد و آن این است که : در صورتی که جاسوس بودن بهاییان و به خصوص این هفت نفر بر شما محرز و آشکار است چرا دلایل را ارائه نمی کنید؟ در واقع اگر یقین می دانید که در این سی سال که بر مسند قدرت تکیه زدید بهاییان اطلاعات شما را به اسرائیل و انگلیس و آلمان و روسیه و فرانسه و بسیاری کشورهای دیگر که شما هر دفعه یکی را رو می کنید می فرستند پس چرا اسناد و مدارک را رو نمی کنید و سبب آبروریزی این اجتماع نمی شوید؟

 

بگذارید سوال را از زاویه دیگری مطرح کنم دادگاه های این هفت نفر غیر علنی بوده و حتی از حضور تمامی اعضای خانواده آنها در دادگاه جلوگیری به عمل آمده، سوال این است اگر مدارک شما غیر قابل انکارند چرا در حضور خبرنگاران و در یک دادگاه علنی آنها را محکوم نکردید؟

طرح این سوال مرا به اینجا می کشاند که شما مدرکی علیه بهاییان در دست ندارید که اگر داشتید تا به حال در بوق و کرنا کرده بودید و دنیا را از این رسوایی عظیم بهاییان آگاه می ساختید. سی سال است که هر آنچه در توان دارید به کار گرفته اید تا این اجتماع را که اولین اجتماعی بوده که جمهوری اسلامی را در آغاز انقلاب به رسمیت شناخته تحت فشار قرار دهید تا شاید اعترافی از آنها بگیرید و راه را برای از بین بردن این اجتماع هموار سازید. تیرتان هر دفعه به سنگ خورده و هر بار که فشار را بیشتر کردید عزم راسخ بهاییان را بیش از پیش دیدید و چاره ای جز زندان و شکنجه و اعدام فرا روی خود ندیدید.

نتوانستید با همه رسانه ای که در اختیار داریدا به ایرانیان عزیز بقبولانید که بهاییان قصد براندازی نظام را دارند و یا می خواهند ایران را به ویرانی بکشانند و چون عاجز و درمانده شدید و توان گفتن این که به اشتباه فکر می کردید این قشر از جامعه برای امنیت ملی خطرناکند ندارید، هربار به طریقی فشار را زیاد کردید تعدادی از جوان بهایی را اعدام کردید ، خانه هایشان را آتش زدید، به زندان شان افکندید و در این دوره از فشار اقتصادی: از مجوز ندادن به بهاییان تا تعطیلی مغازه ها تا راه ندادن آنها به مشاغل دولتی گرفته تا فشار فرهنگی: از راه ندادن آنها به دانشگاه تا اجازه رسمی برای تدریس موسیقی و مابقی هنرها تا ندادن حق نشر و نوشتن حتی داستانی یا شعری در روزنامه های کشور گرفته تا فشار اجتماعی: که هیچ حق شهروندی برای این گروه نیست،قصد آن داشتید که بهاییان را چنان در منگنه قرار دهید که عزم ترک میهن شان کنند و آهی از سر آسودگی بکشید که دیگر تهدیدی برای شما نیستند حال آنکه بهاییان ایران را دوست دارند و برای آباد کردنش از هیچ کوششی رویگردان نیستند چرا که فردای بهتر را برای ایران و ایرانی می خواهند و از این رهگذر اگر با دیده انصاف نگریسته شود نه تنها تهدیدی برای جامعه و حکومت نیستند که به تمامه در خدمت مردم ایران می باشند.

مشکل اساسی شما دولتمردان این است که نمی توانید اندیشه ای جز اندیشه خودتان ببینید ونمی توانید ببینید که در این دنیای مادی گرا عده ای از جان و دل برای احیای ایران تلاش می کنند.چون عقیده بهاییان را با عقیده خود که برگرفته از خرافات است نه اصل اسلام و عدل علی، مغایر می بینید به نحوی قصد از بین بردن این جامعه ی پویا را دارید.

سخن آخر آن که:

اینگونه زندان ها و تهدیدها عمرش به سر آمده و کیست که نداند در این سی و یک سال بهاییان وجه المصالحه شما در جوامع بین المللی بوده اند تا هرگاه در تنگنا گیر افتادید با به زندان انداختن آنها، امتیازاتی از جوامع بین المللی بگیرید و در عوض مقداری از حکم را کم کنید و یا اگر امتیار پر و پیمانی گرفتید با دادن عفو یا تبرئه کردن آنها وجهه خود را نیز در انظار عمومی بار دیگر به دست آورید، و یا با دادن امتیازاتی از آنها بخواهید که مدتی شکا را به حال خود رها کنند تا هرآنچه می توانید حقوق بشر را زیر پا گذارید ، حال آنکه تشت رسواییتان دیرزمانی است که از پشت بام جهالتتان افتاده و خود بی خبرید.

بیداری مردم ایران دیگر اکاذیب و دروغ های بزرگ شما را بر نمیتابد و نمی توان به بهانه حفظ امنیت ملی و آرمانهای انقلاب مردم را به جان هم انداخت.

دیگر نمی توان وادینا وادینا کرد و به نام دین به قتل و غارت پرداخت. دیگر نمی توان از مردم خواست تا کسی را که به گونه ای دیگر می اندیشد به صرف داشتن عقیده ای دیگر تحت فشار قرار دهند.

مردم ایران با همبستگی و اصل وحدت در کثرت می دانند که هرکس حق دارد دارای عقیده و مرامی باشد.

مردم ایران می دانند که به صرف ایرانی بودن می توانند با هر دین و مذهب و مسلکی در کنار هم برای فردای بهتر تلاش کنند و می دانند که انسانیت شرط زیستن در این جهان است.

من از شما درخواست نمی کنم ، ندبه و زاری نمی کنم، آن گونه که شما می خواهید از مواضع خود که فردایی بهتر در سایه ی قانونی بدون تبعیض است اندکی عقب نمی نشینم، تنها می خواهم که انسان باشید و حال که به نام علی حکومت برپا داشته اید علی وار حکم برانید و عدالت علی را لگدمال آمال و خواهش های نفسانی خود نکنید.

باشد که در پیشگاه خداوند مهربان آنچه از ظلم و عداوات که در حق ایرانیان کرده اید ذره ای کم شود و راه بهبودی ایران را با صادر کردن احکام عادلانه هموار سازید

و اما موخره: روی سخنم با جوامع بین المللی و آنهایی است که اسیر ریاکاری عده ای می شوند و با گرفتن امتیازاتی به دولتمردان ایران اجازه می دهند تا حقوق بشر را به بازی بگیرند. از مدافعان حقوق بشر درخواست می کنم که به یاری ایرانیان بشتابند که دیرگاهی است اسیر نقض حقوق بشر شده اند و از ساده ترین حقوق شهروندی نیز برخوردار نیستند.

فردایی روشن برای ایران و جهان آرزوی دیرینه ایرانیان است

 

جواد ایرانی


Share/Save/Bookmark

more from faryarm
 
Sahameddin Ghiassi

I do not understand why they will not solve this problem.

by Sahameddin Ghiassi on

So many Ayatollahs with huge knowledge of religions and they are the ocean of science and knowledge and they study years in the Islamic sort of university, why they do not make a round table ;and or a debate between the Bahais and themselves and for one time and for ever solve this problem so the people of Iran, Bahais and Moslem will not suffer about this new Iranian religion based on Shia. If, somebody can prove his/her opinion; why he/she will fight with the weapons for his idea, a pure right idea does not need hate and fight or?  If some body can discuss and have answers ;why they do not make a TV debate and make it clear that the Bahai religion is wrong and for ever they will be free from this religion. The Moslem and Shia have power and money, TV stations and Radio stations, they should invite Bahais who are in the jail and guide them to the golden Islamic religion.  Instead of keeping them in the jail, bring them in TV and in a free situation let them speak and you the ocean of knowledge the beauty of God, means Ayatollah, with your huge knowledge answer their questions. 

  The world newspapers will write than about you knowledge and your Shia religions.  Please, do it for the seek of God and let the people be guided in the path of God, with torching and or keeping them in the jail you are advertisement free for them, and they will gain and get more followers. You do not want that, do you? They say we are right, they cannot give us answers and you put them in jail; they put us in the jail instead, we the Moslem are losing and not them. Like the Christian who were thrown before the hungry lions in the Roman times? Think over again by killing and putting them in jail ; you are advertising for them and they grow faster. But with discussing and giving them argument, you will win, I am sure that you will win, do not afraid, you have the knowledge and God. The God is behind you, you will not lose.  


Ruhi

Thanks Faryar

by Ruhi on

I would like to go yet further ahead and as one of the honorable supporters of Mr. AhmadiNejad sugested a few days ago, ask the Government to open a forum or a debate on the mass media, ,inviting Bahais and members of different islamic groups  to have a unbiased debate, so you can prove the falsehood of the Bahai Faith once and for all, I wonder is such a wonderful thing could happen in IR Regime


Mona 19

محبوسان زندان تعصب و تنفر

Mona 19


متن زیر نوشته‌ی مامن رضایی، دختر سعید رضایی یکی از این هفت شهروند بهایی است.

گلویم از بغض فشرده و قلبم از تحمل این درد عاجز است. پاهایم در زیر این بار خم شده اند و دست‌هایم خالیست. آن‌ها را به هر سو بلند می‌کنم. در جستجوی ذره‌ای عدالت یا حتی فقط جوابی به سوالم. سوالی نه به درازای روز‌ها و شب‌های تنهایی این ۲ سال که به قدمت ۳۰ سال رنج مداوم مردان و زنان وطنم :به کدامین جرم؟

پدرم محبوس است . در زندان تعصب و تنفر

او به همراه دوستانش ساعت‌های عمر با ارزششان را همچون بسیاری از ایرانیان بی‌گناه دیگر در میان چهار دیواری زندان و روزمرگی مرگ بار آن می‌گذرانند و من در پایان هر روز آرزو می‌کنم ای کاش من می‌توانستم با این بیهودگی در آنجا سر کنم و آنها بیایند و عشق و انرژی خود را به کشورشان ببخشند.

ادامه>>>>


Maryam Hojjat

IRI/IRR is anti-IRAN & Anti-IRANIANS.

by Maryam Hojjat on

This barbaric regime can not do any thing productive except hurting IRANIANS & IRAN & keep lying and bluffing to the world.  This regime is incompetent what do you expect?


Souri

Thank Faryar jon for this post

by Souri on

I deplore this injustice. This is truly sad.

Yaran don't deserve this.

I hope there would be a change of sort very soon, through the effort of the Human Rights and some other organizations

This is really unjust and unbearable.

May God help Yaran and their families.


Mona 19

...

by Mona 19 on


Sahameddin Ghiassi

instead of making Iran a nice country...?

by Sahameddin Ghiassi on

Is in Iran, the only problem we have is believes of minorities? Why do not use this energy for universities, creating job for the people, training people for modern techniques, build houses for poor people, give possibilities to young people to marry and have a family, take care of people who are addicted to drug, build roads and keep the Iranian academic in Iran, millions of good academic Iranian are outside the countries and work as physical workers. Is the only problem you have are the few minorities, or Bahais?


Sahameddin Ghiassi

This life is short, be human.

by Sahameddin Ghiassi on

The Persian poem says, the world does not cost anything and is so worthless that you destroy a heart, or  if you will make a person unhappy.