با خیال راحت سفر کنید


Share/Save/Bookmark

Fatemeh Zarei
by Fatemeh Zarei
16-Jan-2011
 

من هم مثل شما همیشه شنیده بودم دختر بی ریخت شانسی برای مهماندار هواپیما شدن ندارد.این همه مهماندار را که مثل پروانه دور مسافرین محترم می پلکند را که می بینم دوباره این مطلب را به یاد می آورم. مطمئن هستم که این خانم ها به دقت انتخاب شده اند. از قیافه اشان پیداست. معلوم است اصلاً الله بختکی نیست. چون در مورد همه از دم، معیارهای زیبایی به دقت در نظر گرفته شده. حتی یک کدام هم قِصِر (یا قسر یا غسر یا غثر ..) در نرفته اند و محض رضای خدا یک کدام از آن معیارها را صاحب نیستند. یکی از یکی بی ریخت تر. البته دروغ چرا، تمام معیارها را نمی توانم قسم بخورم. مثلاً اینکه لبخند گرم و زیبا از شرایط زیبایی ست و در ایجاد ارتباط و اعتماد موثر، امری واضح است. اما واقعاً نمی دانم، شاید همه این خانم ها این شرط را دارند. ما که لبخندی ندیدیم چطور می توانیم قضاوت کنیم.

البته در بین این خانم های جوان یک موجود جالب و استثنایی هم هست که فکر نمی کنم قابلیت این خانم ربطی به شرایط مهماندار شدن داشته باشد. اگرچه که مطمئنم در انتخاب ایشان بی تاثیر هم نبوده. این دوست عزیز من قادر است به راحتی با یک چشم مرا نگاه کند و با چشم دیگر شما را. فرقی هم نمی کند، هر کجا دلتان می خواهد نشسته باشید. هر کدام از دو چشم به طرز معجزه آسایی می تواند به طور مستقل 360 درجه دید داشته باشد. و به هر طرف که اراده کند بچرخد. ابته نمی توانم مطمئن باشم که این حرکاتی که می بینم واقعاً ارادی است یا خود به خود اتفاق می افتد. به هر حال اگر ارادی باشد که انشا الله اینطور باشد او به راحتی تمام مسافرین را به طور همزمان زیر نظر دارد.

یکی از کابین در می آید که قطعاً و بی برو برگرد پارتی داشته. زیبایی اش چشمگیر است و به محض این که چشمش به آدم می افتد می خندد. آخیش، این هواپیما سقوط نمی کند.


Share/Save/Bookmark

Recently by Fatemeh ZareiCommentsDate
فردا قرار است شما بمیرید
-
Aug 20, 2012
Goodbaye Party
-
Aug 10, 2012
جیگر جون
-
Aug 03, 2012
more from Fatemeh Zarei
 
comrade

Fasten your seatbelt!

by comrade on

I didn't know strabismus, or any other physical condition can be subject to satire.   

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


ahang1001

بالاخره نفهمیدم فاطی جون

ahang1001


آیا ما هم شانس مهماندار شدن داریم یا نه؟