فراخوان روز اعتراض به پشتیبانی چین از احمدی نژاد و جمهوری اسلامی


Share/Save/Bookmark

فراخوان روز اعتراض به پشتیبانی چین از احمدی نژاد و جمهوری اسلامی
by foriran
03-Feb-2010
 

فراخوان روز اعتراض به حکومت چین جمعه، پنجم فوریه ٢٠١٠ – ١٦ بهمن ١٣٨٨//chinaactiondayforiranfreedom.wordpress.com/ در دفاع از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران: پشتیبانی حکومت چین از سرکوبی مردم در ایران به وسیله جمهوری اسلامی را محکوم کنیم

ما گروهی از ایرانیان خواهان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برای ایران، در روز جمعه ٥ فوریه ٢٠١٠ میلادی برابر با ١٦ بهمن ١٣٨٨، با همه ی توان خود در تظاهرات و سایر کارهای اعتراضی مسالمت آمیز در محکوم کردن پشتیبانی دولت چین از حکومت ولایت فقیه و دولت احمدی نژاد شرکت خواهیم کرد.

پشتیبانی چین از دولت کودتایی احمدی نژاد برای همگان آشکار شده است. از جمله موارد تازه این پشتیبانی، مجهز کردن بسیجی ها و نیروهای سرکوبگر نظام اسلامی به سلاح ها و زره پوش های ویژه برای کنترل تظاهرات خیابانی است. بکار گیری این وسایل در روزهای ملتهب آتی و به ویژه ٢٢ بهمن، بی شک منجر به خونریزی، جراحت و اسارت آزادیخواهان خواهد شد.

در ماهها ی پیش، ایرانیان انتظار داشتند که دولت چین از ندای جهانگیر مردم ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و انتخابات واقعی و آزاد پشتیبانی کند.

به جای آن، حکومت چین در ادامه ی جانبداری از حکومت سرکوب در ایران، از جایگاه روزنامه دولتی ((مردم))، سایت های اینترنتی راه اندازی شده به وسیله ی غرب را مسوول نا آرامی های ایران اعلام می کند و اعتراض گسترده ی مردم ایران علیه انتخابات ساختگی، تجاوز و شکنجه ی زندانیان سیاسی را هیچ می انگارد! از این روی است که جهانیان جانبداری دولت چین از احمدی نژاد را ناشی از انگیزه بهره برداری مالی چین از موقعیت ایران تلقی می کنند.

دولت چین این بهره برداری را با سرمایه گذاری علیه آزادی و دموکراسی در ایران و با خون آزادیخواهان ایران تامین می کند. یک نمونه از باج دهی جمهوری اسلامی به چین در قبال تایید جنایت هایش، پیشنهاد بستن یک قرارداد ٢٥ ساله صدور ١١٠ میلیون تن گاز مایع طبیعی به ارزش ١٠٠ میلیارد دلار از ایران به چین است. همان دلارهایی که با حراج منابع ملی گاز و نفت ایران به وسیله ی حکومت احمدی نژاد و به نام دین صرف مجهز کردن بسیجی ها و مافیای نظامی-اقتصادی جمهوری اسلامی برای کشتار و غارت اقتصادی و فرهنگی مردم ایران می شود.

مایه بسی تاسف است که کشور بزرگ چین که دارای فرهنگ و تمدن باستانی و درخشان است، اینگونه با جانبداری از حکومت های منفوری چون جمهوری اسلامی، برمه، زیمبابوه و سودان به مرتبت خود در نزد مردم آن کشورها و جهانیان لطمه ی اساسی وارد کند. اسارت مردم و تلنبار شدن پیکرهای خونین آزادیخواهان این کشورها هرگز منجر به رفاه اقتصادی پایدار و یا خوشنامی برای چین نخواهد شد.

از دید ایرانیان، هر گونه معامله ی تجارتی میان چین و ایران به خون نداها و سهراب های ایران آغشته است و مورد انزجار ایرانیان و انساندوستان جهان خواهد بود.

سکوت در باره ی تبانی دولت چین با جمهوری اسلامی علیه منافع ملی و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران جایز نیست. ما با همه ی توانمان، مبارزه ی مردم ایران برای آزادی، عدالت، شرافت و انسانیت را همراهی خواهیم کرد. ما از همه ی انساندوستان جهان درخواست می نماییم که در اعتراض به سیاست های ضد آزادی چین در ایران، ما را همراهی کنند. دولت چین می بایستی :

١- به پشتیبانی خود از دولت کودتایی احمدی نژاد پایان دهد.

٢- از مجهز کردن نیروهای سرکوبگر بسیجی و سپاه پاسداران خودداری ورزد.

٣- به پشتیبانی خود از ستمگری و تروریسم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران پایان دهد.

ما از حکومت چین می خواهیم که روش دوستی با مردم ایران را پیشه کند و با آزادیخواهان جهان در خواسته های زیر با مردم ایران همصدا شود:

١- رعایت مفاد منشور جهانی حقوق بشر در ایران.

٢ - آزادی همه زندانیان سیاسی.

٣- برگزاری انتخابات آزاد در ایران. تاریخ مملو از نمونه های مهرورزی ایرانیان نسبت به یکدیگر و همسایگانشان است.

ایرانیان زندگانی را ارج می گذارند و بر اهمیت عشق ورزی و عطوفت میان انسانها تاکید دارند. رهبران چین از معامله با دولت فاسد احمدی نژاد و حکومت اسلامی دروغین علی خامنه ای جز بدنامی نصیبی نخواهند برد.

جلب اعتماد مردم ایران یگانه پایه ی درستی است که منجر به استواری و پایداری رابطه میان ایران و چین خواهد شد. چین با تسخیر قلب های مردم ایران و نه با تسهیل مرگ فرزندانشان است که می تواند آینده رابطه ی اقتصادی و سیاسی خود با ایران را تامین کند.

دوستان و هم میهنان گرامی، در روز جمعه ما را در انجام کارهای زیر یاری دهید:

١- درتظاهرات شهرهای واشنگتن دی سی، هوستون، شیکاگو، لوس آنجلس (در روز شنبه ششم فوریه) و برخی شهرهای دیگر در مقابل سفارتخانه و یا کنسولگری چین شرکت فرمایید:

Chinese Embassy in Washington, DC

Address: 3505 International Place, N.W., Washington DC 20007
11:30-1:00 p.m. Chinese Consulate in Chicago, IL· Address: 100 West Erie Street, Chicago, IL 60611

11:30 a.m. – 1:00 p.m .
٢ - به وسیله تلفن، فاکس و ایمیل مراتب اعتراض خود را به کنسولگری ها و سفارتخانه های چین اعلام نمایید. لطفاً برای اطلاعات دقیق و کامل به متن انگلیسی مراجعه فرمایید: //chinaactiondayforiranfreedom.wordpress.com/...


Share/Save/Bookmark

more from foriran