جایزه صلح نوبل برای احمدی نژاد

Hovakhshatare
by Hovakhshatare
17-Dec-2009
 

صبح امروز محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری اعلام کرد كه به خاطر تلاشهای صلح جویانه اش در راستای حذف اسراییل از نقشه جهان، انکار هولوکاست و همچنین سرکوب و کشتار ملاطفت آمیز مخالفان تقلب در انتخابات اخیر ایران، بنیاد صلح نوبل در اقدامی نادر، دومین جایزه صلح نوبل امسال را به ایشان اهدا کرد.

وی در حالی كه اصل جایزه خود را به خبرنگاران نشان میداد افزود: متاسفانه به علت سهل انگاری بنیاد نوبلِ تاریخ اشتباها به جای ۲۰۰۹ ، سال ۲۰۰۳ بر روی مدال حک شده است.

وی در جواب یک خبر نگار كه چرا بر روی جایزه به جای نام محمود احمدی نژاد، نام شیرین عبادی آمده است گفت به علت شیرینی لبخند من و همچنین عبادت های بسیارم، مرا در خانه شیرین عبادی مینامند، كه مدارکش هم موجود است و میتوانم به شما نشان بدهم.

بنیاد نوبل هم در این راستا اعلام کرد: ما دیگه رسما کم آوردیم.


Share/Save/Bookmark

Recently by HovakhshatareCommentsDate
Gathering momentum
19
Jul 28, 2010
Rise & Fight
21
Jul 14, 2010
تبعیدیان Exiles
-
Mar 14, 2010
more from Hovakhshatare
 
Jahanshah Javid

Thanks for clarifying

by Jahanshah Javid on

I asked for the source because I googled the text and there were many other sites that had published the same.

When you don't mention the source, it suggests that you wrote it yourself and that would qualify it to be featured on the front page.


Hovakhshatare

Source for a joke?

by Hovakhshatare on

an email from my cousin in Iran


Jahanshah Javid

Source?

by Jahanshah Javid on

Where has this been copied from?