میثم مسیب نیا، از عوامل سرکوب شناسایی شد

میثم مسیب نیا، از عوامل سرکوب شناسایی شد
by Hovakhshatare
03-Jan-2010
 

  به تجمع دانشجویان سبز حمله‌ ور شده، تعداد زیادی از دانشجویان را مجروح نموده و تعدادی را هم دستگیر کرد

لباس‌شخصی‌ها با همکاری حراست با فریاد حیدر حیدر و با پاره‌های آجر و زنجیر به دانشجویان بی‌دفاع حمله‌ور شده و سر تعدادی از دانشجویان را شکاندند و به دختران دانشجو فحاشی کرده و آنها را با الفاظ رکیک مورد توهین قرار دادند.


Share/Save/Bookmark

Recently by HovakhshatareCommentsDate
Gathering momentum
19
Jul 28, 2010
Rise & Fight
21
Jul 14, 2010
تبعیدیان Exiles
-
Mar 14, 2010
more from Hovakhshatare