فضاي خيابانهاي تهران مشابه قبل از انتخابات

فضاي خيابانهاي تهران مشابه قبل از انتخابات
by Hovakhshatare
01-Feb-2010
 
بنا به گزارشات رسيده از تهران, روز يكشنبه 11 بهمن 88 ساعت 1830 عصر , خودروها ، از چهارراه پارك وي تا تجريش به بهانه شروع دهه فجر مشابه جو شبهاي پيش  از انتخابات درحال بوق زدن  نشان V  دادن در خيابان ترافيك سنگيني ايجاد كرده بودند  بنحوي كه دو طرف خيابان ترافيك سنگين بود و صداي موسيقي ماشينها بلند بود،هر لحظه نيز به تعداد عابرين پياده افزوده ميشد، 

Share/Save/Bookmark

Recently by HovakhshatareCommentsDate
Gathering momentum
19
Jul 28, 2010
Rise & Fight
21
Jul 14, 2010
تبعیدیان Exiles
-
Mar 14, 2010
more from Hovakhshatare
 
masoudA

COP

by masoudA on

There are no superior races - but there certainly are inferior cultures.  


Cost-of-Progress

masoudA

by Cost-of-Progress on

" I am proud of our new generation and how Iran has survived the inferior Tazi culture of Islamists."

Well said.

Think about it, for 1400 years they have tried to assimilate us, and although mostly successful, they have not been able to turn us completely into another arab nation, and although our language and a good amount of our culture is heavily influenced, we are still Persians.

This is not anti arab but indisputable truth.

 

____________

IRAN FIRST

____________


Hovakhshatare

We will get there. This generation will not be denied.

by Hovakhshatare on

Thanks for the link Masoud


masoudA

I hear the same thing.

by masoudA on

Thanks Hovakhshatare  - here is something for you.   This is what they are singing in the streets these days.   I can't stop listening.  I am proud of our new generation and how Iran has survived the inferior Tazi culture of Islamists.

 


این نامه را برایت از پشت میله های سرد
با رنگ سبز جان نوشتم تا روید خنده ها ز لب

چون روز دیگر آید خاکم جان سبزه هاست
خورشید جاودان آزادی نور آسمان ماست

سوگند به خون همرهانم، سوگند به اشک مادران
هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودانمان

دلتنگ با تو بودن با ناله های شب غریب
تنها گناه ما سکوت سبزی بود در جواب کین

جسم و جان بی پناهم آماج تیر کافران
آرام و سربلندم و می بالم بر انتخابمان

سوگند به این ستاره باران، سوگند به شور عاشقان
از راه رفته برنگردم تا روز کوچ جاودان

سوگند به خون همرهانم، سوگند به اشک مادران
هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودانمان