مستمسک قدس


Share/Save/Bookmark

Jahanshah Rashidian
by Jahanshah Rashidian
18-Sep-2009
 

فرمان ایت الله خمینی در ۱۳۵۸ برای برگذاری مراسم روز قدس زماني بود که اکثر مردم ایران هنوز نسبت به خمینی و رژیم او توهم داشتند. بزودی روز قدس, مانند بسیاری از شعارهای عوام فریبانه, افشا گردید. در واقع رژیم با نقاب دفاع از مردم " مسلمان و تحت اشغال صهیونیسم" کوشید ذهنیت مردم را از ماهیت ارتجاعی وضد انسانی خود منحرف کند.
قدس را بر پا كردند تا خيل حزب الله داخلی و خارجی را منسجم كنند و بعد اماده سرکوب های خونین دهه اول انقلاب شوند. تابستان خونين سال ٦٠ و اعدامهاي چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ به دستور خمینی و ترورهای خارج کشور به کمک حزب الله جهانی گویای این واقعیت بود که جمهوری اسلامی خود با خوئی اشغالگرانه به مراتب وحشی تر از " اشغلگران صهیو نیستی" به جنگ ملت ایران امده است.
عمر سی ساله ای رژیم یکی از شوم ترین دوران تاریخ ایران است. رژیم وحشی و متجاوز( متجاوزبه هر معنای کلمه) خود بزرگترین دشمن ازادی و حمیت انسانیست.
این رژیم با خصلت تجاوز و اشغالگری جائی برای اصلاح پذیری بجا نگذاشته است. اما برخی از موئسسان این نظام, با وجود سوابق سیاه خود, اصلاح پذیری این رژیم را موعضه میکنند و انرا مستمسکی کرده اند تا عمر این رژیم را بدین گونه افزایش دهند.
تمام جناح های رژیم میدانند که مردم ایران در شرایط ازاد و با نظارت یک نهاد بین مللی خواستار یک رژیم سکولار و دمکراتیک خواهند بود. با چنین اگاهی, جناح " اصلاح طلب" رژیم از پتانسیل مردم خشمگین سو استفاده میکنند تا در چار چوب نظام و ولایت فقیه کل رژیم را از خطر سقوط نجات دهد.
اینان در تلاشند مردم سرنگوني طلب را به سیاهی لشكر حامي نظام جمهوري اسلامي تبديل كننند. افرادی مانند موسوی, هاشمي و كروبي ازازادی, سکولاریسم و دومکراسی بیشتر هراس دارند تا دستگیری و یا زندانی شدن خودشان بدست جناح دیگر رژیم.
جناح خامنه ای و احمدی نژاد خواستار ادامه خشونتند چون راه دیگری برای حیات انگلی خود نمیبنندد. در حالیکه جناح موسوم به اصلاح طلبان ميخواهند قدرت سیاسی را در خیابان معامله کنند.
هدف انان ازیک سو کنترل رادیکالیسم مردم و از سوی دیگر سو استفاده از همین خشم مردم برای مطامع شخصیست. خنثی کردن این پتا نسیل سرنگون طلب و حفظ تمامیت رژیم پر نکبت جمهوری اسلامی خواست مشترک هر دو جناح است و این دهن کجی است به مردمی که خواستار سقوط کل نظام جهل و جنایت اسلامی هستند.


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahanshah RashidianCommentsDate
Journée Internationale des Femmes
-
Mar 08, 2010
Stop Indian Gasoline for Mullahs’ Repressive Machinery
13
Feb 04, 2010
Iran Fails United Opposition
5
Jan 20, 2010
more from Jahanshah Rashidian
 
Jahanshah Rashidian

Cher Red Wine

by Jahanshah Rashidian on

سوسيا ليسم مورد نظر من نوع غربی است که با سکولاريسم و دومکراسی منطبق است. مسلما نوع افراطی ان که در شرق شکست خورد با دمکراسی, حقوق بشر و عدالت اجتماعی همسوئی نداشت و خود مانعی بود.
 ان ديکتاتوری از نوع اتيست شباهتی با هر نوع ديکتاتوری از جمله نوع مذهبی داشت. . سوسيايسم مورد نظر من انسان را قربانی هدف نميکند بلکه پراگماتيست و اخلاقيست. مسلما چنين سوسيا ليستی با  اسلام  سياسي در تضاد عمليست  ولی با مذهب به عنوان امری شخصی کاری ندارد. در اين زمينه مقاله ای خواهم نوشت.


Red Wine

...

by Red Wine on

آقای رشیدیان،ممنون که جواب دادید.

 

اگر شما سوسیالیسم را برای ایران توصیه می‌کنید،پس تکلیف آن دسته ایرانی‌‌های که هنوز در گریبان احساسات مذهبی‌ هستند چه میشود ؟چون سوسیالیسم با مذهب جور در نمیآید !

به نظر شما،بهتر نیست که همین سوسیالیسم یک مدل جدیدی در ایران پیدا کند تا جای خودش را در حکومت آینده ایران پیدا کند ؟

دلتان شاد و سر شما سبز.

 


Jahanshah Rashidian

Jamshid / Red Wine

by Jahanshah Rashidian on

بگمان من ابعاد جنایات انجام گرفته در جمهوری اسلامی بسیار  وحشی تر  ازهر رژیم دیکتاتوری معاطر است. در دیکتاتوری های غیر اسلامی, اپوزیسیون تحت فشار قرار دارد، آن هم نه در ابعادی که در این رژیم است.

 در جمهوری اسلامی همه مردم تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و حتی به خاطر شکل ظاهر,نوع غذا, نوشیدنی,پوشش و روابط خیلی خصوصی مانند جنسی, معاشرت با جنس مخالف و غیره به اشکال وحشیانه مجازات میشوند. برخی از نشریات در توضیح دمکرات بودن خود تبلیغات چنین رژیمی را منتشر میکنند و دلیل هم نمی آورند که این همخوانی  با  جناح های رژیم  با کدام دمکراسی همخوانی دارد و چه کسی از "دمکراسی" انان استفاده میبرد.

 من میگویم , این خوش رقصی دهن کجی به ملتیست که تاوان سنگینی میدهد و کماکان با وجود تهدید ان جناح و توصیه این جناح و مبلغانشان در داخل و خارج و با وجود پا دو های رژیم, با عزمی راسخ و شعار هائی مشخص دیروز 
 گفتند که مردم ایران رژیم اسلامی از هر قماشی نمیخواهند.

 این سر اغاز وحدتی مقدس در میان اقشار و طبقات مختلف در ایران است که ازادی را ودیعه ای ما ورا طبقا ت و ایدئولوژی میدانند. همانطور یکه ملتی  اشغال شده وظیفه فوری خود میداند که خود را  از یوغ اسارت رها کند .

 من فکر میکنم مردم متحدند و قصد انان نیز رهائی از یوغ رژیم اسلامیست. انکه با مردم متحد نیست مدافعان رژیمند که یا سر در اخور ملا ها دارند و  یا  مذهب / ایدئولوژی وجدان انان را کور کرده و افسار تبعیت از ملاها  را  پذیرفته اند.


jamshid

Well said Rashididan

by jamshid on

The regime is un-reformable, period. Even if someone with Mousavi's mentality and ideology takes over the helm, we would still be far from even the most basic levels of democracy.

The only true reform for the IRI is its uprooting.


Jahanshah Rashidian

Mr ahosseini

by Jahanshah Rashidian on

I just copied and pasted the last verses of your link:

شکنجه و زندانی

 تجاوز به جوون هاست

کاسه داغتر از آش

جماعت حزب الله است  

 

مملکت فقط مال

بسیجی و سپاست

بدترین شکل دولت

حکومت ملاهاست

اگر تحمل کنیم

  از خود ماست که بر ماست 

As you in your verses and th e people  today in the streets of Tehran pointed out, Ghods seems a cover-up of the hideous effects of  the occupying character of the IRI against the occupied Iranian nation.

Freedom from the yoke of occupying tyrannies is a universal right for any enslaved nation, including the Iranian nation.


Jahanshah Rashidian

Dear Red Wine

by Jahanshah Rashidian on

As I previously expressed myself, my ideal nregime is a parliamentary republic like those in France, South Africa, India, USA or Germany. If I have a vote I am for a socialist democratic government like PSF (Socilist Party of France) under Mitterand, or Social Democracy under Willy Brandt in Germany. Such a government would be a reasonable start for Iran to promote secularism and democracy without however being an ideological regime. 

In our delicate case, we now need unity of all people or forces who are for secularism and democracy. The initial aim is to save Iran from the yoke of the IRI. The form of a secular and democratic state will be then due to free choice of iranian people.


Red Wine

...

by Red Wine on

دانا نوشتید مثل همیشه.

آقای رشیدیان،به نظر شما چرا ما ایرانی‌‌ها نمیتوانیم با هم متحد شویم تا به یک بار و برای همیشه قال این قضیه حکومت اسلامی ریشه کن بشود در ایران ؟

آخر هفته خوبی داشته باشید.

 


default

I agree Please see my

by ahosseini on

I agree

Please see my work about this.

//iranian.com/main/member/ahosseini

or www.ahosseini.com