ما و غرب


Share/Save/Bookmark

Jahanshah Rashidian
by Jahanshah Rashidian
27-Sep-2009
 

لحن جدی تر کشورهای 5 + 1 در مورد پرونده هسته ای ايران, لحن سخنان اخير اوباما, بعداز نامه پرانی هايش برای خامنه ای, و حتی لحن محتاط اخير چين و روسيه در پذيرش تحريم های جديد بر ايران گواه اين مدعا است که بوی عفونت لاشه رژيم اسلامی که در حال مرگ است به مشام اينان هم رسيده است.

رسوائی رژيم در جامعه جهانی با حضور سالانه احمدی نژاد در اجلاس سازمان ملل کمتر شد بلکه حدت گرفت. در درون و خارج سالن اجلاس, رژيم و رئيس جمهورش مورد اعتراض جدی قرار گرفتند.

بجز چين و روسيه و کشورهای اسلامی و يا غير دمکراتيک, اکثر کشور های عضو سازمان ملل اجلاس را در زمان خطبه خوانی احمدی نژاد بعنوان اعتراض ترک کردند. در خارج از مقر نيز هزاران ايرانی و غير ايرانی رژيم و رئيس جمهورش را به چالش کشاندن.

اين عکس عمل های سران کشور های بزرگ اقتصادی بی دليل نيست. اين کماکان نشان مشتيست از خروار و انچه در داخل ميگذرد و اين بازتاب گويای واقعيات ذيل است:

۱ـ اعتراضات مردم در چارچوب اعتراضات مدنی و يا محدود به انتخابات اخير گذشته نيست و وارد مرحله ای انقلابی شده است. با هر فرصت و بهانه ای که پيش ايد, مردم راديکال تر مصمم تر و متحد تر به خيابان ها ميريزند و مبارزه خود را ادامه خواهند داد. شيوه های ديگر مبارزه در راهند و جنبش ارام ولی پيوسته رو به اعتلاست. اين مبازه نه تنها مشروعيت دولت احمدی نژاد بلکه کل رژيم جمهوری اسلامی و اسلام سياسی را به چالش می کشد.

۲ـ جنبشی که بعداز انتخابات اخير بنام "سبز" شناخته شده فعلا موزا ئيک و غير قطبيست ولی در روند خود قطبی خواهد شد. اين جنبش"سبز" شقه شقه خواهد شد. بخش مذهبی ان دنبال رو رهبران مذهبی يعنی موسوی و کروبی و امثال انها خواهند بود زيرا هدفشان حفظ رژيم و اصلاح ان از درون است. بخش و سيعتری از اقشار مختلف به جنبش انقلابی خواهند پيوست و نام و رهبران خود در بطن مبارزات از بهترين پيشروان خود انتخاب خواهند کرد. انان خو اهان سرنگونی کل رژيم و تاسيس يک رژيم دومکراتيک و سکولار خواهند بود.

شگرد های رژيم برای بقا خود عمدتا بر دو اصل استوار است:

۱ـ بستن شمشير از رو: با ادامه سرکوب, بازداشت, شکنجه, تجاز جنسی, اعتراف گيری و احتمالا طرق ديگری که در راهند. سياست رعب و سرکوب علنی هدف رژيم خواهد شديعنی رعب و وحشت نهادينه خواهند شد. رژيم ممکن است در کنار نيروهای سرکوبگرش ,برای اطمينان بيشتر, واحد های جديدی مستقر کند و پرسنل ان از حزب الله لبنان, شيعيان عراق و غيره شکيل شود. چنين پرسنلی بيشتر با سياست رعب و وحشت علنی رژيم همگون است.

۲ـ متارکه: غلاف کردن شمشير برای سازش با "رفورميست ها",ادغام چهره های "ملايم" در رهبری سياسی/ مذهبی برای ادمه حيات رژيم. اين فاز ممکن است با کنار گذاشتن اجباری احمدی نژاد خامنه ای منتهی شود. اين راهيست برای ادامه حکومت اسلامی بدون ولايت مطلق فقيه.

انچه صرفا مربوط به منافع اقتصادی ۱ +۵ است, فرق عمده ای ندارد کی و چه شيوه ای در ايران حکومت کند. اين مردم ايران و بويژه ايرانيان و فعالان سياسی خارج از کشورند که بايد به کمک افکار عمومی و سازمان های مدنی غرب تاثيری برسياست های اين کشورها بجا گذارند. و غرب را مجبور کنند حقوق بشر و منافع مردم ايران را فراتر از منافع اقتصادی خود با رژيم جهل و جنايت جمهوری سلامی در نظر گيرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahanshah RashidianCommentsDate
Journée Internationale des Femmes
-
Mar 08, 2010
Stop Indian Gasoline for Mullahs’ Repressive Machinery
13
Feb 04, 2010
Iran Fails United Opposition
5
Jan 20, 2010
more from Jahanshah Rashidian
 
Farah Rusta

یک تصحیح مختصر ولی مهم

Farah Rusta


در پاسختان به "باده گلگون" میگویید:

 

ما هيچگاه تجربه يک جامعه مدنی ازاد را نداشته ايم

 

در دوره پهلوی‌ها ما از آزادیهای سیاسی برخوردار نبودیم ولی‌ علی‌الخصوص در دوره پهلوی دوم از همه گونه آزادی‌های مدنی برخوردار بودیم. هیچکس معترض شما بخاطر نحوه لباش پوشیدن، مشروب خوردن، عروسی‌ یا عزا گرفتن، مرد و زن در کنار یکدیگر به سینما و پارتی و مدرسه و دانشگاه رفتن، به هر دین و ایمانی اعتقاد داشتن و ده‌ها ازادی‌های دیگر که این روز‌ها حتی مفهوم نیستند نمی‌‌شد. ما به خیال یک سراب ازادی سیاسی همه آن ازادی‌های مدنی را هم از دست دادیم. ازادی مدنی و آزادی سیاسی تفاوت اساسی‌ دارند.


Jahanshah Rashidian

Dear Vildemouse

by Jahanshah Rashidian on

Thank you for permanent encouragements.


Jahanshah Rashidian

Cher Red Wine

by Jahanshah Rashidian on

من هم با شما هم عقيده ام. ما اتحاد کافی برای رها شدن از۳۰ سال حکومت اسلامی نداشته ايم. ما هيچگاه تجربه يک جامعه مدنی ازاد را نداشته ايم. رژيم های ديکتاتوری با چاشنی مذهب و شرق گرائی ما ار از نعمت دومکراسی و حقوق مدنی محروم کرده و مردم ما را شايسته اين حقوق جهان شمول ندانسته اند . وقت ان رسيده که تمام همت خود را برای اولويتی حياتی معطوف کنيم و ان ازادی از اين رژيم جنايتکار ملا هاست. اينان بيگانه تر از هر اجنبی و بيرحم تر از هر اشغالگری هستند. اينک نقطه عطفی برای شروع اتحاد ملی است.

vildemose

Excellent article thank

by vildemose on

Excellent article thank you.

Tell me what you think about this:

 

//iranfacts.blogspot.com/2009/09/behind-scenes-news-lost-in.html


Red Wine

...

by Red Wine on

 

ایرانی جماعت بنا بر ذاتی که دارد،از اتحاد با ایرانی دیگر همیشه دوری می‌کند،اگر هم اتحاد و ائتلافی در جایی‌ بوده است،ایرانی در آنجا خیر و سود دیده است وگرنه ما همچین مردمانی با غیرتی نیستیم که جلوی ظالمین را با متحد شدن و بدون کمک اجنبی بگیریم.

شاید اشکال ما این باشد که از اصول اولیه سیاست بی‌ خبریم ! از عملکرد احزاب علم و دانسته‌های آن.. هیچ چیزی در چنته نداریم

خوش بین نیستم، شاهد فراوان دارم،تاریخ خوب نشان میدهد و من خاموش ! ولی‌ امید وارم که مردم با هم متحد شوند و با کمک همدیگر یک حکومت سکولار در ایران ایجاد کنند.

از شما کمال تشکر را دارم.


Jahanshah Rashidian

Shazde Aziz

by Jahanshah Rashidian on

Thanks for your encouraging comment.


Shazde Asdola Mirza

Thanks for the informative article, which as usual is priceless

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!