جناب جهانشاه جاوید سردبیرسایت ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Jahanshah Rashidian
by Jahanshah Rashidian
07-Nov-2008
 

 تمام نشریات معتبر سیا ست و خط مشخصی را الگوی خود قرار میدهند. شما میگوئی "هیچی مقدس نیست" و با این شعار دمکراسی را در سایت خود سربسته تعریف میکنید . روش واضح اینست که یک نشریه و یا سایت خصوصی، که بدون پشتیبانی از دولتی و نهادی فعالیت میکند، میتواند در چارچوب مشخصی با توجه به قوانین مدنی و مطبوعاتی خط مشی خود را تعیین کند و در این چارچوب درج هرمطلبی که مخالف سیاستش است خودداری نماید.

ظاهرا شما تصمم گرفته اید که همه نظرات را (از نظر خودتان بدون موضع گیری) درج کنید. این سیاست از دید بسیاری قابل تقدیر است، ولی مانند هر سیاستی نتایجی را نیز بدنبال دارد. یکی از این نتایجش اینست که چون قرار است هر نظریه ای را درج کنید، ممکنست حجم زیادی از مقالات ومطالب ازجانب گرایشاتی باشند که بدلایلی مطالبتشان درچارچوب تعیین شده ای نگنجند .

برای مثال درج مطالب طرفداران جمهوری اسلامی و یا حتی حمایت بی پروا و صریح از خمینی و احمدی نژاد در سایت برای برخی نمودار بیطرفی سایت و برای برخی تخطی به عرف و اخلاق عمومی است چرا که ، تا انجا که بخاطر دارم، تا کنون هیچ نشریه معتبری در جهان به خصوس در در دمکراسی غرب مطالبی در حمایت از یک سیستم توتالیترچاپ نمیکند و سیاست یک بام و دو هوا را دنبال نمیکند. مگر اینکه شما همت کنید و ماهیت رژیم را تعریف کنید. اگر رژیم مشروعیت دارد و مردم ایران را نمایندگی میکند، هیچ اشکالی نیست که مطالب موافق و مخالف در سایت درج شوند و در این صورت نیز البته بی طرفی سایت باید ثابت شود.

صفحه نخست سایت معمولا در قرق مطالب چند طرفدارو یا لابی ج.ا. است. حتی بعضی از مطالب این "از ما بهتران" مانند حسین هودر، اردشیر عمانی، و ثریا اولریش از ماخذ های دیگر کپی و دردر صفحه نخست چاپ میشوند. در صفحات کامنت، اوباش حزب الهی رکیک ترین الفاظ،،افترا و تهدید را نثار دیگران میکنند بدون اینکه مطالب انها سانسور شوند. و تمام این شرایط علائم بی طرفی نیستند. شاید تصور میکنید ک سایت هائی که پذیرای مطالب همه نیستند خواننده زیادی ندارند. اینگونه تصورات از نظر مطبوعاتی درست نیستند، بعلاوه چنین "امتیازی" باید صرفا با عرف و اخلاق عموم منطبق باشد.

جهانشاه جان، اکر قصوری پیش امده و سیاست سایت نیازبه تجدید نظر دارد، هنوز دیر نشده و وقت انست که در این شرایط خطیرو تاسف انگیز که کشور ما بزگترین صدمات مادی و معنوی را تحمل میکند، سایت پر خواننده را مسئولانه تر اداره کنید تا این سایت سهمی در وظائف ملی بعهده بگیرد و بعد از سفوط ج.ا. سرفراز باشد. حامیان رژیم از هر قماشی، از سیاست" باز" شما استقبال میکنند چرا که در هیچ رسانه دمکراتیک و سکولاری، که رازموفقیت این سایت است، جائی ندارند. اینان که مبلغین رژیم جهل و جنایت هستند با هر شیوه ای متوسلند تا با استفاده از سایت پیغام خود را بگوش خوانندگان بیشتری ر سانند چرا که میدانند که سایتی کاملا وابسته به رژیم خوانندگان کمتری را میتواند جلب کند.

ازدیاد وزن مطالب و مقالات حامیان اسلام سیاسی و لابی های رژیم در صفحات اصلی سایت تداعی گرایش کلی سایت به این جریانات است و در نتیجه دلسردی بسیاری را بسمت خود سوق میدهد. هیچ ا شکالی هم ندارد اکر شما بتوانید مفتخر باشید که سایتی با سیاست باز را مدیریت میکنید و البته خوانندگان خود را نیز خواهید داشت. ولی اینهم کاملاً طبیعیست که عده ای از محتوای سایت انتظار بیشتری داشته باشند و در شرایط حساس تاریخی وطنمان خواستار یک سیاست مشخصی در سایت باشند. بنظرمن هچ ایرادی باین معترضین وارد نیست و تهمت سانسور طلبی بآنها کاملاً بی پایه است. تعدادی از خوانندگان و نویسندکان سایت سعی کرده اند موضع شما را بعنوان سردبیر یک پر خواننده ترین سایت ایرانی بهترو شفافتر بدانند ولی نتیجه ای حاصل نشده است.

جهانشاه عزیز، من قصد تخته کردن و یا لطمه زدن به سایت و شخصیت شما را را ندارم و کماکان تا زمانی که جایم بازباشد به "رک گوئـی" در سایت ادامه میدهم و خواستار سلامت و شفاویت انم. نیتم تنها ترفیع این سایت تا حد پلاتفرمی برای تبلیغ و ترویج شادی، تفریح و ازادمنشی باشد. البته معتقدم هر رسانه ایرانی نمیتواند با حضور امواج پر تلاطمی که کشور ما را واژگون میکنند بی تفاوت باشد. معتقدم ساحل نجات ما در افق دمکراسی و سکولاریسم در ایران است و در این راستا مانند بسیاری مایلم که این سایت محبوب به رسانه ای مسئول و ملی تبدیل شود. البته با اشتیاق میتوانم تا ترفیع ان تامل کنم، اگرچه در این انتظار، طاقت جمعی بسر امده است.


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahanshah RashidianCommentsDate
Journée Internationale des Femmes
-
Mar 08, 2010
Stop Indian Gasoline for Mullahs’ Repressive Machinery
13
Feb 04, 2010
Iran Fails United Opposition
5
Jan 20, 2010
more from Jahanshah Rashidian
 
default

I believ in animal rights!

by Napolian (not verified) on


Tane aadami sharif ast beh jaane aadamiyyat,
Na hamin lebaase zibaast neshaane adamiyyat.
"Saadi"

Islamists have murdered so many, have tortured so many, and have looted our country to her bone and thus have behaved worse than vicious animal. Even vicious animals do not harm anyone for no reason. They steal or kill only for food or for self-defense.

But let's be generous and offer islamists rights equal to vicious animals. Those Draculas do not deserve any more!


default

Rights of Islamists - 00009

by Anonymous xyz (not verified) on

It is utterly obvious that when we talk of islamists and "their" islam, we are talking about those who have been using islam day in day out to oppress, torture, murder, and rob 70 million iranians for 30 years. Who cares about those that have this religion or that religion, to be exercised at home or for self-improvement. We should show no prejudice towards islam when it has been used to dominate iran for so long and oppress people for 30 years. We do not see bashing Christianity or judism when it comes to iranian Christians or jews, why? Because they have not been using their religion for political purpose.

On the contrary, we should not shy away to show the real face of islam that mullas have presented to us and uproot that religion of murder and deceit.

In view of the behavior of islamists in the past 30 years (see prison memoirs of islamists who read verses of koran before torturing prisoners, or saying allah-o-akbar before executing youth - what is this? Nothing but islam that ayatollahs have been forcing upon iranians). I would not put islamists in the same ranks as a human being. I place them in the same category as blood-sucking beasts and monsters and equal to them in their rights.

Human rights, including freedom of speech, cannot be one-sides: islamists have rights everywhere that they are, but 70 million iranians do not!

The only moral right that islamists (IRI leaders and their supporters) have is the right to explain, once they are on trial in a court of law in front of millions of iranians, their 30 years of murder, treason, sell-out of iran to islam, corrupting the sacred name of iran with their religion of murder and deceit and brutality, torture, thievery, and so on. Let them exercise their rights to explain their treason against iran and iranians, and face its consequences.


default

,

by Anonymous00009 (not verified) on

Something that most of the diaspora fails to see is that countless Iranians are still Muslim with no ties to the government, and are suffering the same faith as any other Iranian. They are not in search of a new religion only a better life. They have the right to be Muslim, we are demanding that everyone should have the right to be anything they want. however, we bash Islam and Muslims all the time without considering Muslim Iranians and in the process alienate them and would never win their support for any change. Here every time someone sides with a religious issue , or any issue that might hold a religious sentiment, they are called Islamist or IRI supporter. Which means everytime these Muslim Iranians want to say something they have to prove to you they are not IRI supporter. If we are going to have a democratic country everyone's voice should be heard, and no one should be the judge of who should be permitted to speak and who should be banned.


default

Mr, hajiagha

by hajiagha on

www.canadaright.com
این بابا که این مطلب را نوشته از من زشت تره مردک برو یک عینک قشنگ بخر ریشت تو اصلا ح کن زن بگیر و برو دنبال زندگی ات پیر شدی و الاف زندگی من الان یک زمین خریدم  تو امریکا ماشین کمپر و کلی حال رومیت خوشگل و ..چون سیاست رو با کار و تلش عوض کردم قدری دیر بود اما ..باز ماهی رو هر وقت از اب بگیری....


default

This is great site to read

by sickofiri (not verified) on

This is great site to read about the IRI human rights abuses and their lobbies in the US.

//www.reelcontent.org/


default

...

by Anonymous ... (not verified) on

Thank you Jamshid, sickofiri, and Keyvan. I know that these discussions do not get us anywhere as mullas still rule with iron fists, but I hope that at least we can differentiate between rights of victimizers and victims, the colonizers and the colonized, the oppressor and the oppressed, and do not ask for equal rights for prison guards and 70 million iranian prisoners. Even Nelson Mandela did not sympathize much with colonizers when they were oppressing the black Africans.

And be honest with ourselves, and not allow our iranian pride blind us from seeing what has happened to us in the past 30 years, what a big mistake we made in 1979, and fairly compare our 30 years of (lack of) progress with so many other countries around us which have moved on and progressed without screaming in the streets for 30 years, if not Japan and Germany, then Singapore and Brazil.

We have to get out of our mental cocoon and not give any pass to IRI and their supporters for their propaganda and their worthless baby steps, as even the proud and beautiful iranian birds, or hardworking and harmless iranian bees fertilized the land and impregnated the fruit trees, a far more contribution to the sacred land of iran than IRI could ever do in the last 30 years.


default

because?

by hajiagha on

JJ have problems

and do not respect to those are hard working and support Iranian in past,

clean my cartoons from Iranian. to have more.

hossein hajiagha

cartoonist


default

Here we go again! Repeating

by Reviewer (not verified) on

Here we go again! Repeating the same history lecture to uninvited audience! Why you guys having a hard time to understand such a simple fact when human rights was intended to be written they didn’t say its for islamists and that one is for non-islamist? If you can not comply such a basic thing you have no difference with islamist……is that really hard to grasp? And why on earth you just keep making assumptions about me? Does it make me islamist when I questions your practice of a democracy in little tiny site? With dissidents like you which in fact advertise the same principles used by your brutal islamists, you are IRI itself in diaspora!
Have good night gentlemen, or better to say have nice dream!


Keyvan Talebi

Anonymous...

by Keyvan Talebi on

Thank you! Well said. We need you here. Please write more.


jamshid

Re: Anonymous...

by jamshid on

Well said.


default

anonymous... Brilliant.

by sickofiri (not verified) on

anonymous...

Brilliant. Thank you. Please write more on this site.


default

مشكل ِ امام حسين

فرامرز (not verified)


The fundamental problem with Mr. Rashidian's argument is that he does not take into account the fact that the readers of this site are fully capable of deciding what to read and what to ignore. Nowhere in his critique there is a mention of the readers and their ability to push the delete button; there are the contributors and JJ as the the sole "deciders" of what is said and what is read. And that's is not the whole story.
As a regular "customer" of this site, I can assure you that there are certain postings that I completely ignore, and there are those that I anxiously read and follow, like any other popular site.
But there is a deeper cultural issue here as well. Some of us Iranians suffer from a "Emam Hosain complex". We would rather stick to a rigid principal and die and have people beat their chests centuries later instead of accepting a compromise that is practical and will advance our cause. My 2 cents...I'll stick to cartoons and my attempts at cross-cultural humor!


default

Ghalamldoon, how soon we forget!

by sickofiri (not verified) on

a government which took a country on false pretences to war, killed and maimed millions in the process, is more legitimate than the Iranian government?

a government which took a country on false pretences (Khomeini lied throguh his teeths) and lies to support it and then turned around and slaughtered the best and the brightest that Iran had ever produced in summary executions by Islamic Komiteh.
A government which needlessly killed, maimed, tortured, and ruined lives of hundreds of thousands of Iranians and Iraqis by extending the Iran-Iraq war for 6 years for its egomaniachal adventure; a government that to this day plunders, oppresses and rapes its own people so it can do more of the same until there is nothing left to steal, is this a legitimate government in your eyes, ghalamdoon?

At least the American government is nice to its own citizens.


default

Dear JR...

by Anonymous ... (not verified) on

Sorry for cluttering your blog with a back-and-forth discussion with Reviewer. Even though these discussions usually do not converge, nonetheless I do not have any sympathy for those who still think of islamists as deserving full rights of good-intentioned human beings, as if nothing of significance has happened in the last 30 years, during which time then backward countries like india, china, taiwan, s. korea, malaysia, indonesia, and P. gulf states reached a level of prosperity that our youths can only dream of today; and we still think that we are pretty smart because we could throw the shah out 30 years ago. Had the regime had an iota of achievement that could show to compensate for 30 years of oppression, maybe we could afford them some rights; but how can we, when they have not afforded any rights to 70 million iranians from the day that their black Imam set foot on our soil and staged the iranian holocaust of 1979.


Jahanshah Rashidian

Dear Anonymous

by Jahanshah Rashidian on

I do not know to whom you addressed your timely comment, but it is so expressive that could be addressed to any pro IRI or apologist on this thread.

A number of them cried wolf! ignoring the content of my article, or my requirements while dodging to say who the wolf or "innocent" sheep is.

As you described, democrats do not handle with terrorists and criminals.These are  judicially treated before a court. For many reasons, people say, the terroirst gang of Islamists who occupies our country consists of a bunch of criminals. The Islamists commit jihad while theeir apologists attempt to  legitimise their crimes . We have, with an increasing majority of Iranians, the legitimate right to say no to this illegitimate regime and its supporters on this site.

Thanks for your comment. I hope you put more materials on this site.

Best

JR


default

You are what you accuse me of being...

by Anonymous ... (not verified) on

Almost anything that you say in your last comment is wrong and as a result of application of western ideas in abstract and uneducated form to a country like iran -- the same way that islamists and marxists thought that the dead mohammad and marx could tell us exactly what to do. We already took that route and saw its result.

You may pretend to be free of islamic ideology, but your comment indicates signs of Stockholm Syndrome that yeah IRI is bad but we can reform it. When?

I am not anti-islamic. I am anti-islamic-ideology that turns religion into a cook book for everything including rape and torture and executions.

I am sorry to say, but you Sir (or Lady) are TOTALLY unaware of the depth of the disater that your Pal, Ayatollah Khomeini brought upon people of iran with his lies. Had he told the truth and stood by his PRINCIPLES (which turned out to be nothing but tools of deceit and he himself admitted that when he said "I tricked"), I would have had no problem with him.

You live in the la-la land of nativity and idealism, created based on superficial western buzzwords, that "if" we had this and that condition we could have safely had this and that. Yeah, but we already planted that "if" and it did not grow! Maybe you should tell that to your intelligent iranians when they ransacked and shut-down the daily Ayandegan only becuase Khomeini said that he would not read Ayandegan anymore. Or to those intelligent iranians when they were yelling in the streets that "Rouhe Mani Khomeini" while the bast*** was stamping our youths, who were after all exercising the "Freedom of Expression", as "Mofsedo-fel-arz" and "Moharreb ba khoda" and murdering them by thousands.

And please stop pumping intelligence of iranian people, yet another western way of selling people a useless bill of goods.

On one hand you claim that iranians are among the most intelligent (which I agree with you), and on the other hand you say that oh, but they are different from Japanese and Germans and we should not have of them the same expectations that we have from defeated and practically destroyed Japanese and Germans! Intelligent but Inferior? That is an oxymoron.

Intelligence has nothing to do with being informed and being wise. Iranian people are intelligent but events of the past 30 years (if you bother to really feel and sense the severity of them) indicates that they were neither informed nor wise in 1979 or else we would not be here with 79% of us (inside iran) detesting IRI (according to a CNN poll), more than half-a-million dead in war or executed in prisons, some 4 millions ran away, and iranian treasury depleted down to mere $7B reserve according to a recent leak from Iranian Central Bank Official when Oil sells for $60+ a barrel. That is an unpleasant evidence of their poor judgment in 1979.

And I am not playing paternal role to anybody, I am protecting MY country from evil deeds AND evil deceits. Maybe your comfortable life in the west does not allow you to share the same sentiments, good for you, but your recipe and abstract forms of freedom of speech brings iranians neither a job nor a supper nor freedom from daily harassments of the regime.

Even in societies that you try to blindly mimic, it is very easy to land in jail for a long time, if you say the wrong thing at the wrong time. As they say, freedom of speech is not for a deceiver to scream fire in an enclosed theater full of people (even if it is balanced by another person claiming not to have had fire, according to your ideology).


default

problem with hopeless ideologues

by Kollangi (not verified) on

is that they can't even count. Samsam is the perfect example.


samsam1111

Re ; We need more propaganda

by samsam1111 on

""Is there really a balance in the Iranian media in diaspora? Has the writer watched the Tehran-gelesi TVs lately or read Roozonline or even Persian B.B.C? Do they use a balance? ""

heh, You kidding !, We have 99 regime based sites for every 100 out there . Just take a look at Gooya.com & satelite propaganda beaming out . BBC & Roozonline , anti regime? looooooooooooooooooooooooooooool...hehe . BBC editorial is made up of mostly pro Rafsanjani old-timers & ex-kargozaran so called journalists living in London . Roozonline is basicaly the foreign wing of khatami-chi ommatists such as Mohajerani , Zeyd-abadi , Seyed Nabavi & 2-face Behnood all loving the mullahs , just asking for  some cosmetic change....  cheers!


ghalam-doon

We need more propaganda!

by ghalam-doon on

Is there really a balance in the Iranian media in diaspora? Has the writer watched the Tehran-gelesi TVs lately or read Roozonline or even Persian B.B.C? Do they use a balance? Do they say even one single word in support of a very minute policy of the I.R.? I do not agree with many things that are posted on this forum, being pro-nezaam or anti-nezaam. But I think the writer's strategy is to stifle any voice that disagrees with him.

We cannot hide from the truth. The writer and many people who write in this forum might be against the nezaam. But there are people inside and outside Iran who want to make the same system more accountable, more independent and a true democracy which is native to Iran. Not an imported democracy like the ones we see in Iraq or Afghanistan or even Eastern European countries.

That's the way forward. The writer's stratefy is looking backward and try to ingnore the truth.

B.T.W. who decides whether a government is legitimate or illegitimate? Can we say a government which took a country on false pretences to war, killed and maimed millions in the process, is more legitimate than the Iranian government?


default

Your problem is that you can

by Reviewer (not verified) on

Your problem is that you can not separate your ideology of anti-Islamism from the argument that we’re making here. In several instances you called me this and that, because like many others to make a point you need to fit him in one ideology. I do not belong to any ideology. But its not the case. Its not about me and even you. What we were discussing here, was about necessity of a basic principle for a healthy community in which “everyone should have a voice including ones we dislike”. And in the case of Hitler which you keep repeating, Yes, if there was a democratic socio political context in Nazi Germany of that era, in which everyone could have a voice; then no evil like Hitler would have been popped up in the first place. Emergence of Nazism and Fascism was highly related to the conditions in which, some people think other ones shouldn’t have rights and voice, because they are better cookies. If you want a better future for Iran keep that in your mind.
In sum, its not the nature and content of ideology which makes islamist as evil, but it’s the political methodology in which a particular belief (whether is anti-Islamism or Islamism) is entitled to be supreme to other and at the same time suppressive. You wanna be that, you have no difference with islamist or nazist or whoever you think is evil.
ITS CALLED PRINCIPLE.
At the end pls stop thinking paternalistically about Iranian people. They are among smartest people in the world.


default

Reviewer again...

by Anonymous ... (not verified) on

There are benign lies and there are lies and propaganda. We all know how lies brought us here. I assume that you do not dispute that that khomeini flatly lied on almost anything that he said (in one of his interviews he was asked about it and he responded "khod'eh kardam" - the islamic way of legalizing lying, or "I played trick"). The cost was paid by 70 million iranians for 30 years, including me and maybe you who had to leave the country that they cared for. There are other consequences of lying that can be easily spotted here in the west (need I mention one?).

However, the problem is with the nativity of people. Let's face it, iranians as a whole 70-million population are still naive, inexperienced and not very well-informed. They are busy and do not have time to do research to see if a presented argument has any viability. They would believe the lies and act upon it. I believe it is George Orwells who says that "if you repeat a lie sufficient number of times, it turns into truth no matter how egregious it may be."

It is very easy to see that on the streets of iran, despite the fact that all indications are that a majority of people are not happy with IRI (to say the least), people believe in what IRI hands them day after day, and sometimes act upon it with grave consequences. There is no systematic way of challenging it and educating people on the receiving end of the lies. On the hindsight, would you allow Hitler to have freedom of expression to sway the germans the way he did to support him in his murderous acts? IRI and their supporters are no different except that ordinary iranians are on the receiving end of Hitlerish acts of their acts (of course I do not want to diminish the severity of the holocaust here).

You yourself compared insults to Shia Emams as justification for allowing Islamists to spread pro-IRI propaganda. You failed to see that insulting Shia Emams who have been dead for a millennium does not physically hurt anyone, but the actions of IRI does. The two are not comparable in impact that they have on the society. One does not justify the other.


default

Anonymous ...

by Reviewer (not verified) on

OK, at least we are in the right track this time.
My question is why one should be afraid of liars. Unless we give a chance to liars to speak up, we can't simply realize thay are liars! for making a case against liars and trickers, they need a basic right of speaking up, other wise they are the deprived ones.
besides, why you think people are naive and passive not to recognize the truth. if mahmooad was not given a chance to speak in Columbia univ. he was a martyr of freedom of expression


default

darius

by Anonymous ... (not verified) on

I cannot see your video. Is there any other way to link to it, or describe what it is? Thx.


default

Reviewre Jaan... Zadiya!

by Anonymous ... (not verified) on

Well, the problem with some of you foreign landers is that (1) You really do not feel the depth and severity of the disaster that iranians are facing day-in day-out in iran. You just read about it but have no idea what it really means. (2) Even if you pretend to be secular, in the back of your mind, you are mentally stuck with islam and have a hard time thinking independently of it - a lot of people inside iran have the same problem too. (3) You think about all things in an abstract and absolute way, specially when it comes to ideas that we have had no historical experience with - that is how marxist students of 70s thought that only if we could get rid of the shah and replace him with commies all of our problems will be solved. That is how islamists of 70s thought too, that that perfect islam is the answer to all of our ills only if we could get rid of the shah - even the educated class like our own JJ did think that way. Interestingly enough, our intellectuals thought that only if they could get rid of the shah, they the intellectuals will be given an unchallenged scene to make a Switzerland out of iran overnight. They all lined up behind khomeini, all thinking that they were shrewder than him and could use khomeini for achieving their own goals. Alas that khomeini and his gang were far more thuggish that anyone could imagine, left, right, and middle alike.

But Mr. or Mrs. Reviewer, human interactions and physical and psychological laws and behavior and human response is far far more complex than that to be able to simplify it in a simple two and a half black and white words like "freedom of speech" and offer it as a solution to our ills and a way out of the abyss. You can see the same flaw in the western democracies that stuck with some abstract ideologies end up breaking it when they are on the downward spiral. You often go further than that and censor perfectly fair comments from likes of Jamshid when your Stockholm Syndrome of sympathy with IRI amplifies and takes over.

I am all for freedom of expression, but a responsible freedom of expression. Spreading propaganda and lies will not take us anywhere. We see time and again comments that islamists brash aside the atrocities (physical, cultural, financial) of the islamic republic just because mahmoud is shrewd enough to deliver believable lies to iranians. Frankly, if we had a way of filtering out lies, I would have been all in favor of total freedom of expression, even for islamists, but then they had nothing to offer except for the story of their support for the a murderous regime and we would have found out that their religion is nothing but a cult of corruption based on control of power and wealth and oppression of 70 million people.

Lies of Khomeini and his cult brought us here when people bought into them. Maybe for you, granting him the freedom to deceive was worth it even in the face of the outcome that we see today, but to me.

People who do not learn from history are bound to repeat it.


default

Mr .MalekNaseri

by darius on

As you can see ,this man for  whatever reason is beaten then stuffed into a trunk.Do you call this fighting agaist Satan or working  for the Satan?

I doubt ,if IRI  is really fighting Imperialism ,it is helping it.It  is not fighting against corruption  but it is spreading it.

I may accept your idea that this is  a commercial sites, but despite  once in a while censorship ,it is a place you can come and just know a b it about other Iranians.you are also  right ,Iranian.com alone cannot contribute to defeating IRI ,but this video is a witness that IRI is doing it to itself.

Do you know this saying "ye dast tanha seda nadare" , but soon this hands will be  more than one .

//www.liveleak.com/view?i=48a_1226353563

 


default

democratic platform

by Anonymous00009 (not verified) on

If this is a democratic platform it should stay unbiased and open that means, both mojahedin and IRI supporters could post their views . Now that doesn't mean you should agree with them. so stop acting like you are five. people have brains and they can think for themselves, if they think an opinion is far fetched and not right they can decide for themselves. now that is potentially dangerous but that is what democracy is. democracy is people electing Bush, twice!


default

Advieses to "IRANIAN" and a comment on them

by Faribors Maleknasri M.D. (not verified) on

Jahanshah Rashidian TO

جناب جهانشاه جاوید سردبیرسایت ایرانیان

and hier how i see the things:

تمام نشریات معتبر سیا ست و خط مشخصی را الگوی خود قرار میدهند. شما میگوئی "هیچی مقدس نیست" و با این شعار دمکراسی را در سایت خود سربسته تعریف میکنید .
I think "nothing is sacred" is evry other thing than democracy. may be mr. JohnJohn think he makes democracy but the truth is: "IRANIAN" is first of all a commercial site. it is better that many many ideas and meanings from opposite directiions come to this site. Just to attract many many blogs, bloggers and articls and the busieness booms.
ظاهرا شما تصمم گرفته اید که همه نظرات را
(از نظر خودتان

بدون موضع گیری) درج کنید.
To me it that not seem to be so. Mr. JohnJohn writes every now and then his own Idea. sometimes admiring some Pics, some othertimes critisizes midly and since march 2008 he does not accept cacophony. the political stand point of "IRANIAN" is very clear. The site is sponsored by poeple who wish to go back to Iran countinuing their rubbery . as they did untill 1978/79. "Iranian" stands of the side of these strangers.

برای مثال درج مطالب طرفداران جمهوری اسلامی و یا حتی حمایت بی پروا و صریح از خمینی و احمدی نژاد در سایت
let us first define what we want to understand with TARAFDAR? The real tarafdars nevr click on "IRANIAN", they live in the Islamic republic of Iran enjoying what they have achieved in the last 30 years and permanently prepared to kill the american imperialism. since it has not dared to go in to that country, so they kill him daily verbally.
تا انجا که بخاطر دارم، تا کنون هیچ نشریه معتبری در جهان به خصوس در در دمکراسی غرب مطالبی در حمایت از یک سیستم توتالیترچاپ نمیکند
و سیاست یک بام و دو هوا را دنبال نمیکند.
As lang as you remember? nevre heard from western doble standard? And just calling the islamic System in Iran totalitary is not enough. Nowadays even the deeply westernizeds arguments, logical prooves when somebody calls the islamic system in Iran totalitary. If one concentrates her/himself on her/his living area one finds very easily that the western systems all real totalitary. But forexampel the Irano-germans or Irano-americans never never send a text which critisizes the rassistical behavour of the administration and natives in these country against immigrants who live legaly in the diaspora.
مگر اینکه شما همت کنید و ماهیت رژیم را تعریف کنید.
JohnJohnhas done it thiousands and more times. I do not find that what he has said is correct, but he HAS said. He is against "mullah"s, he is atheist he is secular, he is "democrat". all these he has said.
اگر
رژیم مشروعیت دارد و مردم ایران را نمایندگی میکند
the regime does. And poeple who mean it does not well can it be that they want Iranians should be represented by america or by some other those western`s democratic regims? From which you told us allready? to retheNobody
، هیچ اشکالی نیست که مطالب موافق و مخالف در سایت درج شوند و در این صورت نیز البته بی طرفی سایت باید ثابت شود.
JohnJohn is not neutral, his site is not neutral. The purpose why he accepts nearly everything is discussed above.
صفحه نخست سایت معمولا در قرق مطالب چند طرفدارو یا لابی ج.ا. است. حتی بعضی از مطالب این "از ما بهتران" مانند حسین هودر،
The last named person is no friend of iranian nation, he is in the same line with "IRANIAN".
اردشیر عمانی، و ثریا اولریش از ماخذ های دیگر کپی و دردر صفحه نخست چاپ میشوند. در صفحات کامنت، اوباش حزب الهی رکیک ترین الفاظ،،افترا و تهدید را نثار دیگران میکنند
Hisbolahis are no Obash. You can not resist the great satan 30 years with the help of Obash. and she/he who uses cacophony is no Hizbolahi. furthermore: a HIzbolahi never clicks on "IRANIAN". The true Hizbolahis live in Iran. they counted 1978/79 30 Million. Today they count 7ty Million. They have their own sites.
بدون اینکه مطالب انها سانسور شوند. و تمام این شرایط علائم بی طرفی نیستند. شاید تصور میکنید ک سایت هائی که پذیرای مطالب همه نیستند خواننده زیادی ندارند. اینگونه تصورات از نظر مطبوعاتی درست نیستند،
may be it is so as you mean. But "IRANIAN" does not count itself for example to those JARAYED E MOTABAR E JAHAN as you have referred to. "IRANIAN" is - as far as I see the things just a commercial site for entertaining, jokes, nioce pics and if some texts look so as if they were political and contained wonder-solutions how to get rid of Mullahs, well also this is only entrtaining not more.
بعلاوه چنین "امتیازی" باید صرفا با عرف و اخلاق عموم منطبق باشد.
I am sorry but i read sentence after sentence nice jokes, thank you.
جهانشاه جان، اکر قصوری پیش امده و سیاست سایت نیازبه تجدید نظر دارد
Dera Mr. JohnJohn, pleas no revision. Just continue your work as you have allways performed it, no revisions, please. I do not want to miss the nice pics, the nice jokes, the nice cartoons, so please NO REVISION
، هنوز دیر نشده و وقت انست که در این شرایط خطیرو تاسف انگیز
Nothin is more KHATEER and depressive than being gone and not knowing why any more, living in the diaspora and hanging so deeply on our "IRANIAN". The Iranians in the Islamic republic of Iran know and can how to prevent their achievements. They do not need any "help" from deserts and less from those with more than one national identity-papers.
که کشور ما بزگترین صدمات مادی و معنوی را تحمل میکند،
KESHWAR E MA?? That country and more every country belongs to those who are borned and live there. I think better we are more realistic in our thoughts. When a citizen leaves, even for example fur studing or for job or for commercials so is the person after a few years factually not from the same nationality. because of cultural influences of the abroad. The situation of deserts is many times and more intensively complicated.
because the "natives" do not want them back.
سایت پر خواننده را مسئولانه تر اداره کنید
JohnJohn does it allready up to his own philosophy and I am sure he will continue as before.

سهمی در وظائف ملی بعهده بگیرد
MISSION IMPOSSIBLE. If Imam Khomaini could help Iranians from abroad it depended on his special charissma. No other individual can play a national role for Iranians from abroad. general De Gaule of france and willy brandt from germany were in diaspora during WWII and did not play any role for their countries. The role that you atribute to JohnJohnis to destroy the Islamic Iran. But I tell you: MISSION IMPOSSIBLE. how can a nice person such as Mr. JohnJohn who loves his private life and seeks harmony decide to go to Iran to throw away the Mullahs? The 7ty Million Mullahs? And think: KAR E HAR BOZ NISST KHARMAN KUFTAN.
و بعد از سفوط ج.ا.
You mean after reappearing of Mahdi(s)??
سرفراز باشد.

حامیان رژیم از هر قماشی، از سیاست" باز" شما استقبال میکنند
Open politics? No Sir, it is free market.
چرا که در هیچ رسانه دمکراتیک و سکولاری، که رازموفقیت این سایت است، جائی ندارند. اینان که مبلغین رژیم جهل و جنایت هستند با هر شیوه ای متوسلند تا با استفاده از سایت پیغام خود را بگوش خوانندگان بیشتری ر سانند چرا که میدانند که سایتی کاملا وابسته به رژیم خوانندگان کمتری را میتواند جلب کند.
And WHAT IS OR WOULD BE THE EFFECT? Is "IRANIAN" the reason why our nice good uncle sam has not entered the Islamic Republic? And that because of what the Pro-Regims abuse the "IRANIAN"? for their illegal ignorance and crimes? Is that so? Only "IRANIAN"?
ازدیاد وزن مطالب و مقالات حامیان اسلام سیاسی و لابی های رژیم
That regim does not like any lobby, they, I mean those 7ty Millions know that lobbys prefer self-service shops and are not interessted to resist the great satan. So they have no lobbys. There are millions who would like to play the role of lobbys but Iranians want no lobby.
در صفحات اصلی سایت تداعی گرایش کلی سایت به این جریانات است و در نتیجه دلسردی بسیاری را بسمت خود سوق میدهد.
The frustration does not have anything to do with "IRANIAN" and with JohnJohn. better search for the reasons elsewhere. For example in one`s own curriculum.
هیچ ا شکالی هم ندارد اکر شما بتوانید مفتخر باشید که سایتی با سیاست باز را مدیریت میکنید و البته خوانندگان خود را نیز خواهید داشت.
No he will not have. make an experrience: reduce all what you do not like on "IRANIAN" and you will see - on the next days the site is reduced and reduced and reduced........to a bit above zero. Mr. JohnJohn hates this risk, so I think.
ولی اینهم کاملاً طبیعیست که عده ای از محتوای سایت انتظار بیشتری داشته باشند و در شرایط حساس تاریخی وطنمان
You mean of course with SHARAYET E HASSASS those barking and grunting strange creatures who stand arropund near the borders os the Islamic republic of Iran and wait till Mr.JohnJohn and co. have thrown thiose 7ty Million Mulahhs out of their country?? Of course you mean them.
ولی نتیجه ای حاصل نشده است.
so we need only to wait until reappearing of mahdi(s), then we can enjoy the results.
جهانشاه عزیز، من قصد تخته کردن و یا لطمه زدن به سایت و شخصیت شما را را ندارم
nor do I

و کماکان تا زمانی که جایم بازباشد به "رک گوئـی" در سایت ادامه میدهم
and i promiss i will tolerate the ROK GUI of others

امواج پر تلاطمی که کشور ما را واژگون میکنند
the waves exdist, they are made by uncle sam but they are not abel to overthrow the Islamic System. rahter the westerns system will be soon at end, we will see.ir
بی تفاوت باشد. معتقدم ساحل نجات ما در افق دمکراسی و سکولاریسم در ایران است
the rescue shore for a few deserts is thousands miles away from the Islamic Republic of Iran and it is no real rescue it is only a fata morgana. Greeting
P.s.: Please report a little about murder on babys and small children and about corruptions and about all those dirty events in Germany. since you are a Irano-german you must know alot about that country. But you never write anything about germany.


default

Anonymous ...

by Reviewer (not verified) on

If you want to include me in your stereotypal way of thinking that you have, so be it. let me be believer of unconditional freedom of expression.
Its fun to see people who nag for lack of freedom so long, when it comes to their turn, will follow the same totalitarian pattern they used to bash.It means regardless of the ideology, the history will repeat itself as it was 30 years.
"...We forget that that little freedom of expression at the end of the shah's regime allowed khomeini to spread his lies and suck people into streets and make Osman's shirt (got it)?"
So you do not believe in a minimal right for freedom of iranian people and they should keep being supressed just because, may be may be khomeini and his likes come to power..!!!

Excelent point!
you now what? on the second thought, you're right! there should be exceptions for freedom of expression: when it comes to people who have no idea what are they talking about.


MeyBokhor_Manbarbesuzan

You want the whole damn cake

by MeyBokhor_Manbarbesuzan on

Mr. JR

I have on this site opposed politics and measures that I THINK would harm the interests of the Iranian people such as those advocating stupid sanctions or even worse, military action against Iran a la that we are seeing the results of in Iraq. And I have been immidiately called IRI mercenary, apologist, etc.

And as if that is not enough, now you want to Foxitize this site to make it fair and balanced. That means, as you also have suggested indirectly, pushing ideas to your disliking, to obscure places in favour of ideas to your preference. But isn't that what the main stream media are doing already. Mr. "fabricator" Amir Taheri easily runs his lies on front pages of NYT or WP or the like, but exposure of his lies are printed somewhere between the obituaries and an ad for a Pinto for sale.

Your dear Amil Imani whom you call an anti islamic, (actually just a feeble minded bad mouther), can, according to you, write for "internationally credible websites," but us mere mortals do not have that option. We can write here, and that is where you jump in:

You do not want a slice, you want the whole damn cake. That seems to be your modus operandi, but you have apparantly overestimated your abilities and credibility on this site.


default

Eureka!

by Anonymous ... (not verified) on

All we needed was an islamist Reviewer that now we have! Congratulations folks!

Now we can all forget about what has happened to our country in the past 30 years and worry about freedom of expression for the theives and murderers.

We have seen various ideologies: pure islam, pure Leninist, pure Marxist, and now pure freedom of expression without really getting to know what they mean and how each one alone is as dangerous as any other unless it comes with responsibility that we are not used to standing up for.

We forget that that little freedom of expression at the end of the shah's regime allowed khomeini to spread his lies and suck people into streets and make Osman's shirt (got it?) out of non-issues like capitulation and shah's purchase of arms and like.

Is this the kind of freedom of expression that you are defending from the mouth of the devil himself:

//www.youtube.com/watch?v=GysmQaSYRVM

or this one from the hero of human rights mr Ganji:

//news.gooya.eu/politics/archives/2007/01/056...

Do you expect any other outcome than what we see today as a result of irresponsible freedom of speech for thugs and liers with unholy objectives with no responsibility. Aren't we showing the same naivety that we showed 30 years ago expecting a different outcome?