چه بابك شاد و خرسند است كه بي دين است

چه بابك شاد و خرسند است كه بي دين است
by KamRan201
24-Jul-2010
 
چه بابك شاد و خرسند است كه بي دين است

اگر اعدام و تيرباران ره دين است
اگر کشتار مردم در قوانين است
اگر دين مبين تازيان اين است
چه بابک شاد و خرسند است که بي دين است

اگر سينه زني فرمان اين دين است
قمه بر سر زدن نامش اگر دين است
عزاداري اگر کيش است و آئين است
چه بابک شاد و خرسند است که بي دين است

اگر دين سوره هاي جنگ خونين است
همه جا آيه هاي آتش کين است
اگر صلح و صفا محکوم تمکين است
چه بابک شاد و خرسند است که بي دين است

اگر زن برده بي مايه دین است
اگر دين چادر چرکين و ننگين است
اگر زن در حجاب تار و غمگين است
چه بابک شاد و خرسند است که بي دين است

اگر دين آرزوي مرگ نسرين است
اگر پايان عشق ويس و رامين است
اگر دين دشمن فرهاد و شيرين است
چه بابک شاد و خرسند است که بي دين است

اگر زاهد به منبر والي دين است
ولي پائين منبر حيله آئين است
اگر زاهد ستمکار و سيه بين است
چه بابک شاد و خرسند است که بي دين است

اگر بابک خرد را مهر و آئين است
خردمندي اگر دشمن به هر دين است
اگر کافر خردمند است و بي دين است
اگر آزاده بودن پاسخش اين است
چه بابک شاد و خرسند است که بي دين است


Share/Save/Bookmark

Recently by KamRan201CommentsDate
It Is Amazing...
-
Jul 26, 2010
نامه جالب یک پسربچه به دوست دخترش!ـ
3
Jul 17, 2010
شرط بندی
-
Jun 07, 2010
more from KamRan201
 
Kooshan

che la taaelaati!!!!!!

by Kooshan on

اگر آنکس که جاهل هست و خود را خردمند بین است
قبای اقل را بر گردن جهلش لم عیان بین است
قلم بر دست انگارد که افلاتون است
ولیکن در مقام انسانیت واژگون است

Iran Paidar

Dear Benross, I agree and ...

by Iran Paidar on

we can replace Babak with Iran.

چه ايران شاد و خرسند است كه بى دين است


benross

This should turn to a

by benross on

This should turn to a national song!


Iran Paidar

Beautiful ...

by Iran Paidar on

Beautiful Piece.  Thank you for posting.