اگر آمریکا به ایران حمله کرد و آخوندها را برداشت بعدش چی‌ میگید؟

Khers
by Khers
24-Jun-2011
 

من طرفدار حمله هیچ کشوری به ایران نیستم. ولی‌ میبینم که طرفدارهای جمهوری اسلامی چقدر از این مساله سؤ استفاده میکنند. هر روز عربده میکشند که هر کاری که آمریکا میکنه برای حمله به ایران است. به آسانی هم میشه دید که تمام این گریه و زاریها اشک تمساح است. اینها همان کسانی‌ هستند که یک کلمه دربارهٔ کسانی که به دست آخوندها کشته و شکنجه میشوند نه تنها حرف نمیزنند بلکه بهشون توهین هم میکنند.

حالا تصور کنید که آمریکا به ایران یک حمله استراتژیک بکنه، با حد اقل خسارت، و آخوندها فلنگ رو ببندند و بروند به خانه‌هایشان در جنوب لبنان و غزه. دلم می‌خواد بدونم اگر این اتفاق بیفته این اراذل و اوباش جمهوری اسلامی پرست سابق (و آزادی خواه قلابی امروز) چه خواهند گفت. این جناب دباشی با چفیه سبزش و آن مردک تریتا پارسی‌ و بقیه که تا دو سال پیش با سفرای جمهوری اسلامی جون جونی بودند چی‌ خواهند گفت؟ اون موقع هم بد و بیراه به آمریکا میگند؟


Share/Save/Bookmark

more from Khers
 
Kooshan

be ghowl ba'aroof: Agar

by Kooshan on

be ghowl ba'aroof: Agar khaleh khayeh dasht ke mishod khaloo!!!!!!!

 

Don't bank on US attacking Iran. Iran is needed to antagonize world against Islam. especially after sending Bin Laden to hereafter.

 


Maryam Hojjat

Good Question!

by Maryam Hojjat on

Iranian History has shown that we have so many opportunistic Vatan Froush who would sell IRAN & IRAnians to America.


Roozbeh_Gilani

well, a few here...

by Roozbeh_Gilani on

once sure of america's absolute victory (must be announced on BBC Farsi!), would immediately switch side 180 degrees, change employer (not sure if US government has a cyber bassij branch, but maybe...) start licking the asses of Jews, zionists and american imperialism, and call anyone who'd oppose american occupation of our land, whatever the Imaginary "enemy" would be then!.

"Personal business must yield to collective interest."


mahmoudg

Easy

by mahmoudg on

They will all have to answer to people.  You see when a true democracy comes to Iran, the natural selection and the fundemental desire of the masses will rule the day.  People will see through the garbage like Dabashi, and Trita Parsi and they will be relegated to oblivion and not having any part in reshaping Iran's future.