حمایت از طرح شکایت رضا پهلوی از خامنه ای به مراجع بین المللی


Share/Save/Bookmark

Liberty
by Liberty
23-Jun-2012
 

ایرانیان  فارغ از جنسیت، عقاید سیاسی، مذهبی، قومیت و گویش، حقوق بنیادین بشر شان توسط حکومت ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسلامی نقض می‌شود و وقت آن فرا رسیده است که دشمن مشترک‌مان، یعنی ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران را یک بار برای همیشه به دست عدالت بسپاریم. این طرح شکایت نیاز به ایجاد فشار سیاسی از طریق لابی گسترده در کشورهای عضو شورای امنیت مخصوصا امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، پرتقال و کلمبیا دارد 

گزارش ۴۴ صفحه ای حقوقی پیوست نامه رضا پهلوی: //www.rezapahlavi.org/media/related/articles/225.pdf
نامه رضا پهلوی به روسای کشور های عضو شورای امنیت: //www.rezapahlavi.org/details_article.php?article=564&page=2

 

 

هم میهنان، از شما تقاضا داریم تا با نمایندگان مجلس، سیاستمداران و وزرای
دولت مربوطه خویش [ترجیها عضو شورای امنیت] برای قید این گزارش حقوقی
در دستور کار شورای امنیت تماس بگیرید از آنجا که تصمیم گیری در مسائل
اساسی در شورای امنیت سازمان ملل نیاز به ۹ رای موافق دارد، بنابراین حمایت دولت
[ محل اقامت شما] با رای دادن به این دستور کار [گزارش حقوقی] کاملا حیاتی
است تا در نتیجه با ارجاع وضعیت وخیم [ و بحرانی حقوق بشر] در ایران به
دیوان کیفری بین المللی، علی خامنه ای و هر ناقض عمده دیگر حقوق بشر
در ایران برای جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شود. لطفا صدای
مظلومان بی صدا باشید!


لطفا اقدام کنید و به صفحه زیر برای بسیج منابع و راه اندازی کارزار در کشورهای تعیین شده عضو شورای امنیت سازمان ملل بپیوندید.
https://www.facebook.com/Article39


Share/Save/Bookmark

more from Liberty