به سلامتیِ

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
06-Jan-2010
 

شعر زیر را یک شاعر ناشناس پس از چاپ اشعار زنجیرها فرستادهٔ است

به سلامتیِ درخت
نه به خاطرِ ميوه‌ش،
به خاطرِ سايه‌ش
 

به سلامتیِ دريا نه به خاطرِ بزرگيش
واسه يک‌رنگيش

به سلامتیِ سايه!
که هيچ‌وقت آدم رو تنها نمي‌ذاره.

به سلامتیِ پرچم ايران!
که
سه‌رنگه

تخم‌مرغ!
که دورنگه

رفيق!
که يه‌رنگه.

به سلامتیِ همه اونايی
که
دوسشون داريم و نمي‌دونن،
دوسمون دارن و نمي‌دونيم.

به سلامتیِ زنجير
نه به خاطر اين‌ که درازه
به خاطر اين‌که به هم پيوستس

به سلامتیِ کرم خاکی!
نه به خاطر کرم‌بودنش،
به خاطر خاکی‌بودنش

به سلامتيِ برف که هم روش سفيده هم توش

به سلامتيِ رودخونه که اون‌جا سنگای بزرگ هوای سنگای کوچيکو دارن

به سلامتیِ سرنوشت که نمي‌شه اونو از سر نوشت

  شاعر ناشناس

  در پاسخ ایشان باید گفت  به‌ سلامتی‌ شاعر ناشناس نه‌ بخاطر ناشناس بودنش بلکه بخاطر پر احساس بودنش   


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

And a Quote by Mark Twain

by M. Saadat Noury on

"The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up": Mark Twain


M. Saadat Noury

To Rad, Souri, & Ladan

by M. Saadat Noury on

Thank you for your thoughtful comments.


Ladan Farhangi

از ‌ خاقانی‌

Ladan Farhangi


عاشقان جان فشان کنند همه

شاهدان کار جان کنند همه

در قماری که با ملامتیان

داو عشرت روان کنند همه

جرعه ریزند بر سلامتیان

که صبوح از نهان کنند همه

ور کسی توبه بر زبان راند

خاکش اندر دهان کنند همه

خاقانی


Souri

Be salamati !

by Souri on

be slamati hameh shoaraaye ba ehsaas!

Nashehaas or shenaas :)

be salamati :

Dr Saadat Noury,

And in the alphabetic order:

Anahid Hojatti

Daneshjoo,

Manouchehr Avaznia,

Mehman,

Orang Gholikhani

And all other poets of  the Iranian.com


Rad Lanjani

I liked your response:

by Rad Lanjani on

 به‌ سلامتی‌ شاعر ناشناس

 نه‌ بخاطر ناشناس بودنش

 بلکه بخاطر پر احساس بودنش 


Rad Lanjani

Very Nice

by Rad Lanjani on

Thank you for sharing