گرد با د

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
03-Feb-2010
 

گرد با د
به مناسبت سا لگرد ۲۲ بهمن

تا که چون گلشن عشق ، سبز و آ با د شدیم
سر به سر عزم و تلا ش ، کوه ایجا د شدیم
سوی یک مقصد خیر ، همره ، همزاد شد یم
زآ تش  کوره ی غیر ، یکد م آزاد شد یم
ر و شنا یی و سرور ، شب میلا د شد یم
ساحل طلعت  نور ، خوش و د لشا د شد یم
نا گه ا ز مکر غريب ، شهر فر یا د شد یم
پی  یک  خیل فريب ، سیل آ حا د شد یم
بهر یک چکه ز ا بر ، کا م گرد با د شد یم
قعریک چا له به جبر ،غر ق بید ا د شدیم
گنج ا یما ن و ‌ا مید ، رفته  بر با د شد یم
قوم د یرين  ود ا د ، جمع  ا ضد ا د  شد یم
چا ه غم‌ ها ی زما ن ، غصه بنیا د  شد یم
ا ز سر با م  جها ن ، خا طره ،  یا د شد یم
تا که با عزم و تلا ش ، کوه ا یجا د شد یم
بهر یک چکه ز ا بر ، کا م گرد با د شد یم

    منوچهر سعا دت نوری 

Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Rad Lanjani

چرا کام گرد باد شدیم ؟

Rad Lanjani


چرا کام گرد باد شدیم؟ نویسنده ‌ی ارجمند آقای امیر سپهر در تازه‌ترین نوشته ی خود در تارنمای پشتیبانان در این زمینه یاد آور شده اند که

جمهوری اسلامی را فرهنگ پسمانده و نخبگان سياسی فرهنگی ما بوجود آورد و پروار کرد و بدين هاری و وحشی گری رساند نه دو روضه خوان ابله و نادان بنام خمينی و خامنه ای که نه لياقت مديريت يک حمام عمومی را داشتند و دارند و نه حتا قادر به اداره يک قهوه خانه بودند و هستند . توده ای، مجاهد، چريک فدايی، جبهه ملی چی، ملی مذهبی، روزنامه نگار، نويسنده ی چپ، راست و ميانه و همه و همه هم بوجود آورنده و نگهدارنده جمهوری اسلامی بودند و هستند، نه خود ملا های بی سر و پا که بسياری از آنها تاسال پنجاه هفت حتا نمی دانستند که به جز نجف و کربلا و سامره، اصلآ شهر ها  و کشور های ديگری هم در اين جهان وجود دارد 

 جمهوری اسلامی لکه ی ننگی است که بدون چون و چرا بايد آنرا از دامان تاريخ ايران و حتا جهان زدود


All-Iranians

Should also admit that...

by All-Iranians on

 Enjoyed and loved this and all your poems.


All-Iranians

Dear Dr Saadat Noury

by All-Iranians on

Thank you for posting this thoughtful poem.


Ladan Farhangi

Loved it

by Ladan Farhangi on

قعریک چا له به جبر ،غر ق بید ا د شدیم


Ladan Farhangi

Thoughtful & Excellent

by Ladan Farhangi on

Thank you for sharing.