د ره ی پلنگ


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
20-Aug-2010
 

برای پرد یس
د ره ی پلنگ

xxx

از قلب جا ده ها و ز انبوه مرغزار
از مرز رود و دامن خا کی کوهسار

از دشت پرشقا یق و از فرش جلگه‌ ها
از صخره ها ی سربی و از عرش آبشار

از لابلای شاخه ی گل های رنگ رنگ
از راه ما رپیچی و از دره ی پلنگ

آن دره ی پلنگ ، نه یاد آور هراس
اما نشان ز نقش و نگاری ، که بی قیاس

از اوج دره ای که نگیرد دلی ملال
چون پرده ای ز طرح قلمکار پر نهال

از بیشه های سبز و زا شجار سرفراز
از ساقه ها ی سیب و سپیدار و سروناز

از چشمه ی زلال و ز اطراف جو یبار
از قلب جا ده ها وز انبوه مرغزار

از جمع شاهکار طبیعت ، گرفته اند
خطی کشیده ‌اند ، به سوی سرای ‌تو

بیهوده نیست نام ‌تو ، پرد یس گفته اند
اینجا ، بهشت آمده در زیر پای ‌تو

اینجا ، فضا معطر وآ کنده بوی عود
اینجا که آسمان ، به زمین آمده فرود

اینجا که جام زر به شفق ، رنگ دیگرست
تشت کبود آن ، همه شب پر زاخترست

بنگر به هر طرف ، که پرستو و چلچله
با رقص و از ترانه ، به پا کرده و لوله

اینجا که شادی است و نشاط است وهلهله
اینجا که بلبل است غزلخوان برای ‌تو

بیهوده نیست نام ‌تو ، پرد یس گفته اند
اینجا ، بهشت آمده در زیر پای ‌تو

منوچهر سعادت نوری
Panther Valley, NJ, USA

Panther Valley , aka Allamuchy-Panther Valley, is a census-designated place and unincorporated area located within Allamuchy Township, in Warren County, New Jersey, USA (دره ی پلنگ ناحیه‌ای است مصفا در منطقه ی آلاموچی درایالت نیوجرسی آمریکا)

xxxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

THANK YOU ALL

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread. My thanks also go to Ladan Farhangi, Rad Lanjani, and Baharan for their nice words and supportive comments.


Baharan

چراچنین جای زیبایی را دره ی پلنگ نامیدند

Baharan


داشتم فکر می کردم چرا یک چنین جای زیبایی را " دره ی پلنگ " نامیده اند ، با این شعر دلنشین و استادانه ی شما فهمیدم که :
آن دره ی پلنگ ، نه یاد آور هراس
اما نشان ز نقش و نگاری ، که بی قیاس

با سپاس و تشکر.


Rad Lanjani

Great Poem

by Rad Lanjani on

Thank you for sharing


Ladan Farhangi

Thanks for the post

by Ladan Farhangi on