لطفا دریا را قیچی نکنید


Share/Save/Bookmark

Mahasti Shahrokhi
by Mahasti Shahrokhi
07-Aug-2008
 
هیچ خبر تازه ای نیست جز همان دیروزی ها که هی تکرار می شود. سایت سه. پنج. فیل. تر شده است. خبر تازه نیست، ولی سه روایت دارد: روایت یک از رضا حیرانی/ روایت دو از حامد رحمتی / روایت سه از ناما جعفری/
رضا حیرانی در روایت کوتاه خود که بماند، می نویسد: " تصمیم گرفتیم شماره‌ی بعدی سپنج را به ویژه نامه‌ی فیلترینگ اختصاص دهیم. اگر این زمینه مطلبی دارید برای ما بفرستید."
از همین پنجره کوچکم و با پنج هزار کیلومتر فاصله ی دور برای رضا حیرانی می نویسم این فیلی که ج. ا. به هوا فرستاده است و هر از گاهی بر بام ما چون بهمنی فرود می آید تابستان و زمستان ندارد و برایش دنبال دلیل و بهانه نباید گشت و احساس گناه هم نباید کرد. /
گناه اول از "آدم" بود که بر خلاف قانون الهی، میوه دانایی را خورد و از بهشت رانده شد و به تبعید بر روی زمین محکوم شد. رهایی و دانای در بارگاه الهی جرم محسوب می شود و آزادی بشر از اینجاست که شروع می شود. مگر نه؟
در اساطیر، گناه و دانایی همیشه با هم همراه بوده اند. گناه بشر اول و آخر ندارد. منتظر گناه بعدی تان هستم و گمان می کنم اگر شماره آینده تان درباره فیل بزرگ باشد ویژه نامه ای بس قطور خواهد شد.
برای همه دانایی و صبر آرزو دارم

Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi