قدمت فرهنگ زدایی و درخت کشی در ایران


Share/Save/Bookmark

قدمت فرهنگ زدایی و درخت کشی در ایران
by Mahasti Shahrokhi
12-Nov-2008
 

 

یکی شاخ سرو آورید از بهشت/ بدروازه شهر کشمر بکشت.... فردوسی....

سرو نمادی از هویت ملی ایرانیان است. در تاریخ بیهقی از کاشتن دو سروی که به وسیله اشو زرتشت نشانده شده بود سخن رفته است: سرو فریومد در توس و سرو کاشمر. سرو کاشمر به دستور خلیفه ای از ریشه کنده شد و سرو فریومد نیز بعدها به دست سلطان متجاوزی سوزانده شد.

سرو پنج هزار ساله ابرکوه بزرگترین درخت کره زمین در ابرکوه است

سايه درختان لويزان جاي خود را به سايه سياست مي‌دهد؟!

درخت کاری یا درخت کشی؟
آنها درخت ها را هم می کشند، شکوه میرزادگی....
جنگلبانان را می کشند و جنگل ها را نابود می کنند، اسدالله افلاکی
قطع درختان کهنسال گیلان به بهانه‌ی مبارزه با خرافات!
، محمد درویش


عکس سرو پنج هزار ساله ابرکوه


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
default

nice jock

by hajiagha on

www.canadaright.com

I send cartoons to JJ new one where are there ?


default

میگویند

امیر کبیر بر سر شاخ درخت زبان گنجشک و خوردن آلوچه (not verified)


در روز جشن درختکاری، مردی از اهالی رشت نفس نفس زنان به بالای درختی رفت.

از او پرسیدند برای چه به بالای درخت رفته ای؟ پاسخ داد: برای خوردن توت!

به او گفتند، این که درخت توت نیست، درخت سرو است!

پاسخ داد: آری میدانم و برای همین است که من یک پاکت توت با خود آورده ام.