فیلم زندگی فروغ به روایت پسر دومش


Share/Save/Bookmark

فیلم زندگی فروغ به روایت پسر دومش
by Mahasti Shahrokhi
14-Nov-2008
 

فروغ و حسین"خورشید، گل، بازی" نام فیلمی است درباره فروغ فرخ زاد که کلاوس استریگل فیلمساز آلمانی؛ این فیلم از زاویه دید پسرخوانده ی فروغ، از چشمان حسین منصوری، همان پسری که فروغ از جذامخانه با خود به خانه ی خود آورد و بزرگش کرد، روایت شده است.

حسین منصوری در فیلم "خورشید، گل، بازی" این صحنه را چنین روایت می کند:

"در ماشینی بودم که مرا به تهران می برد. به عقب نگاه کردم به پشت سرم . . . و مادرم را دیدم ایستاده در درگاه . . . ماشین دور شد و تصویر او محو و محوتر . . . هنوز ایستاده در درگاه . . . این آخرین تصویری است که از مادرم به خاطر دارم . . پس از آن دیگر هرگز او را ندیدم."

حسین منصوری، پسر دوم فروغ، در حال حاضر در آلمان زندگی می کند و به سرودن شعر و ترجمه شعر و موسیقی مشغول است.

خانم عزت گوشه گیر، که خود بر اساس زندگینامه فروغ فرخ زاد "عروس گلهای اقاقی" را نوشته بود و دو سال پیش این نمایش در واشنگتن به زبان انگلیسی بر روی آمده بود، گزارش و تأثرات خود را از دیدن فیلم "خورشید، گل، بازی" از کلاوس استریگل در مقاله ای آگاهی دهنده با ما در میان می گذارد:

فرزند دوم فروغ فرخ زاد، شاعری با چهار چیز زیبا، دنیایی عمیق و سگش


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
default

I am still not sure about her!

by Anonymous Iranian (not verified) on

When I was living in Iran I heard that she took her own life,but later I read somewhere that she passed away in a car accident.Anyways I do not care too much about new poems,but I liked her brother's Faraydoon shows.He was one heck of a showman.I miss his smiles and his big laughs.


Ali P.

To: Haji

by Ali P. on

what???????????????????


default

I send fancy letter and they calling I choice as poetry

by hajiagha on

To Die In War? war, and war blood, red I hated the red color because of this war.
peace and love, dreams and dreams oh my God
next I know my brother in blood, he die, he victims of war.
why we need war? war and war and war we get to college to became educated then create war and bloodshed. I am not writer, I am artist,
I am human, I am man I hated this word , war, and memory about war and bloodshed, in my dreams and dreams oh, war again and again on news in paper in every where victims, children, a women on the corner die a man born to his ashes and war and war I wish to be writer , a good writer to ask stop the war
poetry.com