سند مهم در مورد غلامحسین ساعدی

Mahasti Shahrokhi
by Mahasti Shahrokhi
10-Dec-2008
 

به لطف آقای مسعود کاظم زاده، و از طریق کامنتی که برایم در سایت ایرانیان گذاشته بودند از دسترسی به سندی مهم در مورد غلامحسین ساعدی به صورت آنلاین باخبر شدم....

1/ گفتگوی غلامحسین ساعدی در چهارچوب "تاریخ شفاهی ایران" برای دانشگاه هاروارد به صورت شنیداری و همچنین به صورت متن مکتوب و 2/ بالاخره بخشی از گفتگو، جایی که غلامحسین ساعدی در مورد شکل گرفتن "جبهمه دموکراتیک ملی ایران "حرف می زند به صورت نوار پیاده شده، قابل دسترسی است. لازم به یادآوری است که پیش از این این مصاحبه در الفبای هفتم چاپ پاریس که پس از مرگ ساعدی منتشر شد انتشار یافته بود ولی الفبای هفتم دیگر در همه جا قابل دسترسی نیست و از سوی دیگر یک مجله با اصل نوار مصاحبه فرق دارد. مدت نوار سی دقیقه است.

در این مصاحبه، غلامحسین ساعدی به منزله یک نویسنده متعد و رادیکال سیاسی چپ، نمادی از روشنفکر نویسنده ایرانی قرن بیستم، برداشت و روایت خود از تاریخ معاصری که شاهدش بوده را بیان می کند. از آقای مسعود کاظم زاده به خاطر راهنمایی شان سپاسگزارم.


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
Masoud Kazemzadeh

sepaas gozaram

by Masoud Kazemzadeh on

Dear Ms. Shahrokhi,

Thank you for your kind and generous words. I am happy to have been able to add a little to your great work.

Dr. Saedi was one of our better intellectuals. He was head and shoulder above others in an era that unfortunately has been a desert of thought, especially democratic thought. I wish he was alive to see the revival of a vigorous democratic movement in Iran. When I see so many brave young women and men standing up for freedom in the past few days in various universities, it makes me so proud of our people. The works of people like Saedi or Shamloo were not in vein. Despite all their flaws and shortcomings (and there were many), they valiantly struggled against two tyrannical regimes and for their ideals of modernity, freedom, and progressive change.

With all the best wishes,

Masoud