در توالت ایدئولوژیکی یا در ایدئولوژی توالتی؟

Mahasti Shahrokhi
by Mahasti Shahrokhi
17-Dec-2008
 

مگر همه چیز ایدئولوژیکی است؟

ببینید: عکس: تابلوی جالب توالت مردانه و زنانه در یک اداره دولتی


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
Shazde Asdola Mirza

moment GomNam jan moment

by Shazde Asdola Mirza on

منم تو توالت زنونه زیاد رفتم، ولی‌ اشتباهی‌ تو کار نبود!


IRANdokht

پرونده‌سازي براي توالت ايراني

IRANdokhtdefault

بنظر من

مرد گمنام (not verified)


این تابلوها بیشتر قابل تشخیصه تا تابلوهای در امریکا. من چند بار اینجا اشتباهن رفتم تو توالت زنها.