مصاحبه من در رابطه با دروغهای آقای رضا پهلوی

mahmood delkhasteh
by mahmood delkhasteh
04-Sep-2012
 

مصاحبه تلویزیون سپیده استقلال و ازادی با من در رابطه با
آقای رضا پهلوی و دروغهای ایشان. متاسفانه به علت کمی وقت امکان باز کردن مسائل نبود و
امید که در مصاحبه های آینده از کمی ها کاسته و از فرصت موجود حداکثر
استفاده به عمل بیاید.


Share/Save/Bookmark

more from mahmood delkhasteh
 
ahang1001

من دلخسته ترم

ahang1001


من بیچاره که دکتر هم نیستم

فارغ از اینکه در چند سال اخیر از در و دیوار دکتر بالا میره حدود 40 دقیقه وقتم رو تلف کردم تا ببینم شما چه میگویید

چیزی نگفتید جز تکرار مکررات آن هم با زبانی مانند کودکان

با ته ته پته

حوصلم را سر بردی در مورد شخصی که نه سر و نه ته پیاز است

لعنت بر دانشگاهی که عنوان دکتر به شما داد

لعنت بر فرستنده صد تا  یه غازی که شما مصاحبه کرد

نمیدانم چگونه مینویسد آقای دکتر

اما اگر اینگونه که حرف میزنید مینویسید

بهتر  است که چیزی نگویید

یا کشکتان را بسایید


Rebecca

Go get stuffed Delkhasteh

by Rebecca on

We Iranian people are sick and tired of lies you and people like you are spreading around. This time around we will not be fooled.

You and people like you tricked us in 1979 and brought a regime that became the most brutal regime in our modern history. Please do us a favor shut your mouth and give it a rest. We heard enough.

Thank you!


maziar 58

.............

by maziar 58 on

Mr. Del khasteh

Please re read Mr Faramarz's comment and practice it.

Maziar


MRX

Give it a rest

by MRX on

These mossadegholahis are day late and dollar short. We have seen their fiasco twice in our history, 1952 and 1979 and each time they failed miserably. Enough already.  Hopefully post IRI some one will build an emamzadeh for these folks to pray on 7/24 basis. 


Faramarz

ول کن بابا جناب دلخسته!

Faramarz


 

 

شما ها امتحانتون رو دادین و تموم شد و رفت. دست از سر این ملت بد بخت بردارین.

شکر خدا از سرشما اشعه ای در نمیاد که دکتر بنی جهل رو گیج بکنه!


Fred

دروغهای ماضی

Fred


آقا؛

 

کار اون دروغها درباره سفر رضا پهلوی به اسرائیل؛ درخواست پول در تلویزیون ارتش و دیگر از ایندست به کجا رسید؟

 

به آقای بنی صدر هم سلام برسانید