جذبه ابرو

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
07-Nov-2008
 

ماه رویا؛ فاش گو آن محرم اسرار کیست؟

 آن که از آن باده دارد جام برخوردار کیست؟

چون که آرامشگه ات یک سایه از قلبم جدا ست

 پس به کوی خانه ات این راه پر پیکار چیست؟

 چون هویدا در نگاه صبح و شامی هر زمان

 شاید اندر صفحه گیتی کسی بیدار نیست.

 این همه درد و شکنج از جذبه ابروی اوست

 بر جبینش خوانده ام دلدار ازو بیزار نیست.

 بامدادی خوش که خور پرده ز رخسار افکند

 جمله وابینند که بین ما دژ و دیوار نیست.

جمله عالم جویبارند راهی دریای وصل

 بیش ازینم مر برین نکته تب اصرار نیست.

جمله در جوش و خروشند و تب و تاب ای شگفت

 من ندانم چون بود آن چیز کاندر کار نیست.

 گو به چهری کو همی نالد ز بیماریّ دل

 جان من؛ اینجا نبوده کس که او بیمار نیست.

 

هفدهم آبانماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


دل بی حوصله من نفسی دیده گشا 

دلبر توست که سوی تو چو صیاد آمد.

آن ستمکاره که قانون وفا را بشکست

سنت عاشقی آموخت و سر داد آمد.

 


Manoucher Avaznia

هژمیناتور جان؛

Manoucher Avaznia


هوشدار، اگر خواهی نهی بر خاک پای او جبین،

رود ها چون آب رکنآباد او باید گریست.

راه این وادی ره بازارگانان نیست، نیست.

پیش پای رهنورد این خاره ره دشوار نیست.

ای دل من؛ در میان دلپریشان ریش باش

من نمی دانم دلی کو غمگسار یار نیست.

 


Souri

VA...dar jazabeye abroo , Hafez migoyad:

by Souri on

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد       حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار      کان تحمل که تو دیدی، همه بر باد آمد


Souri

I just love it

by Souri on

Sorry my intrusion. I couldn't hold back. I just love you two's Moshaereh

It's so dynamic and full of life and joy.

Manoucherh jan, thanks also for naming Hafiz here. he is my God !


Hajminator

شاهد

Hajminator


‫نام ‫‫مپرس، موقوف کن هاجمی، که این طومار شوق
هست گویا کان مَلَک سخت پنهان، ولیک پنهان نیست


Manoucher Avaznia

هژمیناتور جان؛

Manoucher Avaznia


یارمن؛ خواهی بدانی در گلستان سخن

شاعر شیرین سجایا، مخزن گفتار کیست؟

صاحب فرخنده کلکی کو تراود سر غیب

آن که بر سویی زند صد پرده پندار کیست؟

تک سوار عرصه زیبایی و اشعار نغز

جان من؛ با من بگو جز حافظ هشیار کیست؟


Hajminator

منوچهر جان

Hajminator


 

بگو آن فرخنده شاعر که کیست؟    که از هر فضل و شعرش رحمتیست

 

 

سوری عزیز،
از لطفتون ‫متشکرم.


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


لطف سخنت مرا بر سر ذوق آورد.  به هژمیناتور در باره اشتباه مصرع دوم توضیح داده ام.  دیدی که مرا به حال خودم رها نمی کنی:

 

تا بروبم این غبار، صد مثنوی خروار گشت

ای عجب، این داستان ذره و خروار نیست.

ای خوشا حالات شاد آن طلبکار بلا

کو به کوران محبت عمر ناهشیار زیست.

بخت من، شاید بخسبیدی که در این بامداد

بعد از آن شب زنده داری رخصت دیدار نیست.

 

شاداب باشی. 


Manoucher Avaznia

هژمیناتور گرامی

Manoucher Avaznia


در مصرع دوم بیت نخست "بر خوردار" را "برخورار" نوشته ام که بدینوسیله صحیح می کنم و پوزش می خواهم. به هر رو،

 

یکایک به نوعی سراینده ایست

غزلخوان و گویا و داننده ایست.

چو جویای روی نگار آمده است

به روز و شبان راه پوینده ایست.

 

خرم باشی

 


Souri

wonderful poem !

by Souri on

I loved it, Manouchehr. So great, so meaningful , so ziba

: Thank you, I loved this part

جمله عالم جویبارند راهی دریای وصل
بیش ازینم مر برین نکته تب اصرار نیست

and also Hajminator, very nice beit. Thank to you too

 


Hajminator

مرحبا

Hajminator


‫به هر زیر برگی شتابنده ایست   ‫‫به هر منزلی راه یابنده ایست