باریکه ای به پهنای بشریت


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
11-Jan-2009
 

پانزده شبانه روز

آتش باریده اند بر من

دیبان

فسفر و خوشه های بمب و توپ و اورانیوم تضعیف شده.

 

کودکانم خونین،

گورستانهایم سرشار،

زنجیرهایم بسیار،

گرسنگی طاعون،

نان و آب و نور و راه و درمان را بر من بریده اند

این "قاطعان طریق".

 

حتی آگاهی را زندان کرده اند

حتی منادیان حقیقت را تیرباران می کنند

تا تبهکاری بر خلق بپو شند بی شرم.

 

این نادیان دروج

در معبد نژاد

پیمان بسته اند

واپسین نفسهای مرا شماره کنند.

 

شریکان جرم و جنایت

با چنگالها و دندانهای خون آلوده در تلاشند

تا بلعیدن مردارمرا معاملتی سازند

فرونشاندن جوعی بی پایان را.

 

اما من

همچنان می توفم

با تمامت نفسهای جوانم

و ایستاده پاس می دارم زیستن را

با رویشی چند باره.

 

من کوچکی به بزرگیی جهانم:

باریکه ای به پهنای بشریتی

که دوشا دوش من گام می کوبند

گرچه کفتاران میان سلاخی بندند

و روبها قانون گزارند سخت.

 

چشمان شغالان نمی بینند

که من جهانم

زنده

و چهار سوی عالم نام فلسطین را آواز می دهند؟

 

بیست و دوم دیماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Jaleho Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Naadee is someone who gives nedaa or payaam.  In other word, naadee is monaadee and it has Arabic root.  Dorooj is the name of one of bad angels in Zoarostrianism.  As you know, in Zoarostrain beliefs there are both good and bad angels.  Somehow, there are male and female angels of good and bad as well.  Dorooj which has changed form to modern word of doroogh is the angel that spreads falsehood and famine in land.  That is the reason that in ancient Iranian prayers, people supplicate Ahooramazdaa to protect the land from Dorooj.  Even in Dariush's writings the prayer has come.


Jaleho

Good to see you again!

by Jaleho on

As usual, a unique input on a dirty and sad situation. Excuse the ignorance Manoucher, what does this part mean?

این نادیان دروج


persian westender

Thanks Manouchehr

by persian westender on

It was a moving poem.

 


Princess

wow...

by Princess on

Very special! I didn't expect a personal poem in response. Mamnoon again! :)


Iranian Reader

زنده باد

Iranian Reader


خیلی ممنون.


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


چه نیازیست به برهانی قاطع

که آشکاره تر

بنماید

که چنین میوه ای رسوا کننده

تنها ازشاخ  درخت قبیله پرستی توسعه طلب مدرن

میروید؟

 


Manoucher Avaznia

شازده خانم

Manoucher Avaznia


مگر نمی بینند که بافته ها ی دهه ها نه

که قرنها

با خون بی دفاعان من

چگونه پنبه می شوند؟

چه آشکاره

پرده از نهفته ها فکنده می شود؟

 


Manoucher Avaznia

ببین چه سان

Manoucher Avaznia


ببین چه سان جهانی با من می خروشد

آسیمه سر.

 ببین چگونه دلهای عا لمی

با آهنگ ایستادگیی من می تپد.

مرده چشمی است

که ز پیوند ندیده است اثری.

 


Souri

A very humanist poem

by Souri on

Thanks Manouchehr jan, as always you are so great, the timing is so correct. Your poem is like a fresh air, a pulse of energy for all of us. I really loved it.

 


Princess

Beautifully put, Mr.

by Princess on

Beautifully put, Mr. Avaznia. Thank you.


default

زنده باشی داداش

ابوالفضل معزی (not verified)


برای صلح و آزادی هر چه بگویی کم است. دستت درد نکند منوچهر جان. خیلی وقت است منتظر دوبیت جانسوز بودم.و چه زیبا گفتی (باریکه ای به پهنای بشریت

دمت گرم و دلت شاد