یک سنت سبحانی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
18-Jan-2009
 

یاران؛ نه همه گیتی پردیس برین باشد.

تا بوده همین بوده؛ تا هست چنین باشد.

گه خاطری  آزرده تلخیت به کام آرد؛

گه روزی بنهاده شیر و شکرین باشد.

گفتم که ترا آید صد صبح سپید ای دل؛

این گفته ی روحانی از علم یقین باشد.

ناگه ز حریم سرّ دستی به کمک خیزد

از اوج سما ار نه، در روی زمین باشد.

ای توده که رزمیدی با نام احد بر لب

وقت است نصیب تو یک فتح مبین باشد.

محصول فدای توست: درمانده کنون دشمن

این سنت سبحانی تا روز پسین باشد.

تا سایه ی آن عنقا پر سوی تو بگشاید

شام تو سحر گردد؛ روزت به ازین باشد.

چهری به فغان آمد از جور ستمکاران

شاید که دوای او دودی سحرین باشد.

 

برای مردم فلسطین

بیست و هشتم دیماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ابوالفضل گرامی؛

Manoucher Avaznia


بسیار سپاسگزارم


Manoucher Avaznia

البرز جان؛

Manoucher Avaznia


از لطف شما سپاسگزارم. 


Manoucher Avaznia

البرز جان؛

Manoucher Avaznia


از لطف شما سپاسگزارم. 


Manoucher Avaznia

هژمیناتور گرامی؛

Manoucher Avaznia


سپاس.


Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


بسیار کوشیدم تا پاسخی درخورد این چکامه بسازم و نشد.  سپاس از مهرانی شما.


Manoucher Avaznia

سوری جان

Manoucher Avaznia


انگار که بالغها جنگ و جدل انگیزند،

کودکان در کودکستان زیر بمباران چرا؟


default

درود بر تو

ابوالفضل معزی (not verified)


درود بر تو منوچهر عزیز:
طبق معمول زیبا و بجا بود.دستت درد نکند. منتظر مجموعه کارهایت هستم.


default

Kay Kāvus

by Kalantari 7-vakil alroaya (not verified) on

The Flying Throne of Kay Kāvus was a legendary eagle-propelled craft built by Kay Kāvus, used for flying the king all the way to China.[1][2]

According to the Shāhnāmeh, Kāvus had a flying craft made consisting of a throne to the corners of which were attached four long poles pointing upward. It was made of wood and gold and he attached specially trained eagles. Pieces of meat were attached at the top of each pole and the ravenous eagles were chained to the feet. As the eagles tried to reach the meat they caused the throne to fly. The craft flew the king all the way to China, where the eagles grew tired and the craft came down. Rostam eventually had to rescue the king who, miraculously, survived the crash.


alborz

منوچهر جان،

alborz


منوچهر جان،

اشعار تو در مورد این فاجعه مرهمیست به روی تمام زخمهای ما.

ممنون از تو.

البرز

 

 


Kaykaavoos Mashangii

Kont monsiure Manouchehr

by Kaykaavoos Mashangii on

Where can i find " yek cent sobhaneh" Irani here chum .putting letters together i came up with translation ..hey no can read arab alphabi . show me where to get 1 cent breakfast . much obliiiiiged .kumaaaaaaaaaa new friend

 

 

 

A Humane Anarchist  exposing hypocracy of the humanity


Hajminator

‫منوچر جان سپاس

Hajminator


 

بساز ای هاجیما، چون زور نداری در جفای او
کاندر کشور خوبان، جفا بر ضعیفان باشد


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


 

 

فریاد پر طنین جوان در هوا شکفت
ای سبز جامگان
ما و شما برادر محنت کشیده ییم
 سهم برادران ستمکش گلوله نیست
ما تن به زندگانی ننگین نمی دهیم
نا گه صفیر تیر هوا را ز هم درید
شنگرف خون مرد جوان بر زمین چکید
بر خاک اوفتاد
در خون تپید
در وقت مرگ روی لبش خنده یی شکفت
با خون خود نوشت
آخر فتاد مرغ سعادت به دام ما
زد روزگار سکه ی عزت به نام ما
مادر چنان عقاب به بالین او رسید
فرزند را به سینه ی پر مهر خود فشرد
دستی میان اشک به موی پسر کشید
 بر روی خون گرفته ی او بوسه یی نهاد
در موج اشک گفت
رویت سپید باد شهادت مبارکت
از ما ببر به جمع شهیدان سلام ما
با کشتگان بگو
با ننگ ظلم زیستن ما حرام ما
فرزند پکزاد
مغرور و سربلند
لبخند زد به مادر و در آخرین وداع
با دیدگان سرخ شهادت نگاه کرد
گفتا که ای عزیز ترین تکیه گاه من
بشنو پیام ما
ما کشتگان راه خداییم غم مدار
پاینده ایم و این آخر کلام ما
 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

  

 مهدی سهیلی

 

Ebi aka Haaji


Souri

Amazing ....

by Souri on

As jaleho said, this one is unique !! A poem which speak better than thousands text !!!

I'm speechless, I loved this one, thank you Manouchehr. Also your other poem "ou hami danad" is so beautiful.

And also many thanks to Ebi, and Irandokht for other great inputs


IRANdokht

منوچهر عزیز

IRANdokht


هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا 

 آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

 


Manoucher Avaznia

ایراندخت جان

Manoucher Avaznia


نان و برق و آب مردم می بُرند،

پس دوا از جمع بیماران چرا؟


IRANdokht

powerful poetry

by IRANdokht on

Another gem from Manoucher aziz! Thank you!

Ebi jan that was a great poem. Thanks for sharing 

IRANdokht


Manoucher Avaznia

اوهمی داند که

Manoucher Avaznia


اوهمی داند که دین کفر خود مکتبی است

این همه همداستانی با تبهکاران چرا؟

آنکه گوید دین همان باشد که می گوید لبم

سفسطه خوش می فروشد بر سبکباران چرا؟

آنکه می بیند زنان و کودکان در خون وخاک

می دود اندرپی اندرز جباران چرا؟

این جماعت منتخب با رأی خلقند ای فتا

همنشینی با غلطهای ستمکاران چرا؟

آن تهاجم از برای سلطه بر آواره هاست

این ندانمکاری از اذهان هشیاران چرا؟


Jaleho

Thanks Manoucher and Ebi

by Jaleho on

That's how I read it anyway Manoucher jaan. Its rhythm was as beautiful as its powerful anger and righteous hope at the same time!

And thanks Ebi, that was yet another beautiful one, completely new to me.


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


بوی خون

 

بوی خون می اید از افکار دینداران چرا؟
موج خون می بارد امشب ابر پر باران چرا؟
تا به کی نامرد با مردان ستم کاری کند؟
دوستی با دشمنان ، با این ستمکاران چرا؟
راه آزادی همیشه، هر زمان همرنگ خون
از علی گفتن ولی هم کیش جباران چرا ؟
دشنهء سوزان دشمن تشنهء یاران ماست
تیغ برّ ان ستم در دست دینداران چرا ؟
ظلم انسان بابت قدرت خدایا تا به کی ؟
آدمی را شیوهء رفتار کفتاران چرا ؟
ظلم را دیدن ،نهان کردن ،دو صد جور وجفاست
در سکوت مهربانی خواب بیداران چرا؟
در فلسطین رنگ خون می بارد از ایینه ها !
نعش نوزادی به روی دست دلداران چرا ؟
وای بر انسان خدایا ، دورهء عصیان گری ست !
جنگ و پیکار و جنایت ، ترس بمباران چرا؟
دین هر انسان دلا جز مهربانی کردن است؟
جنگ با هم دین خود کردن ز هشیاران چرا؟
خاطر آزادی دنیا برادر فکر کن
فکر آزادی فقط از بابت یاران چرا ؟
در کجای این جهان جور و جفا و فتنه نیست ؟!
در چچن ، در مصر و در چین ، قتل مختاران چرا؟
مهدیا در کشور آلاله های سر بلند
بوی خون می اید از افکار دینداران چرا ؟

  

مهدی آذری 

 

Ebi aka Haaji


Manoucher Avaznia

Jaleho Jaan;

by Manoucher Avaznia on

با سپاس. 

 واژه "سایه" در سطر چهارم از پایین باید "سایه ی" نوشته می شد.  بعدا درستش را خواهم نوشت.


Jaleho

UNIQUE INPUT

by Jaleho on

as usual. Thanks Manoucher!!